Uppgradera Firmware

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För att uppgradera skrivarens Firmware skall man installera ett uppladdningsprogram.
Dubbelklicka ZIP-filen CitizenOPOS&FWLoader.zip som packades upp tidigare. Packa upp i samma mapp. Det skapas då en ny mapp som heter CitizenOPOS&FWLoader som i sin tur innehåller tre mappar och ett worddokument.

Öppna mappen 1. FirmwareUploader och därefter mappen New FW loader, dubbelklicka installationsfilen SetupFML.exe (kan också heta SetupFML).

Även här guidas du fram genom ett antal installationsdialoger, klicka Next, Yes. Klicka
Yes to All när du får en fråga om att ersätta filer och Ja i dialogrutan att installera Visual Basic run time files.

När installationen är klar visas meddelandet
"Installation is finished succesfully".

Nu har du installerat ett program för att kunna ladda in en ny firmware i skrivarens inbyggda minne.
Klicka Start-knappen längst ner till vänster och välj CBMTool > FWloader.

Nu startas ett litet program F.M. Loader for CMB Printers, där man skall bläddra fram en uppgraderingsfil som heter R318000.hex, samt byta anslutningssätt.

När man startar detta program laddas ny programkod in i skrivarens interna minne.

Välj kommando File > Open… och bläddra fram till filen R318000.hex.
Där du hittade mappen 1. FirmwareUploader tidigare finns också en mapp som heter 2. Firmware file.
I denna mapp finns ännu en mapp som heter R318000 och i denna återfinns filen r318000.hex som du skall bläddra fram till. När du har hittat den filen makerar du den och klickar Öppna varvid filnamnet hamnar i rutan på bilden.

Innan du kan starta uppgraderingen av firmware i skrivaren måste du byta interface från Serial I/F till Parallel.

Välj kommando Set > Interface och markera alternativet Parallel I/F och klicka sedan knappen Change.

Nu kan du klicka START för att uppgradera skrivaren.

Skrivaren måste vara ansluten och påslagen för att den skall kunna uppgraderas med ny firmware.

OBS

När uppgraderingen är klar måste man starta om skrivaren.