Epson drivrutin OPOS

Senast uppdaterad:

Skriv ut

OPOS-drivrutinen skall inte intstalleras om man har en seriell skrivare!

Installation OPOS-drivrutin

Dubbelklicka ZIP-filen som heter OPOS-zip för att packa upp filerna till en lämplig mapp på hårddisken. Två mappar skapas, en för varje skrivare, Epson T-MT 88II respektive CBM 1000 II.

I Epson-mappen läggs två EXE-filer (ADK210E.exe och ADK210E4.exe) som sin tur också skall packas upp. Använd samma som målmapp där EXE-filerna ligger.
Nu skapas en mapp som heter OPOSADK. Båda exe-filerna packas upp i denna mapp.

  • ADK210E packas upp till OPOSADK / V210E / ORIGINAL / Disk 1-6
  • ADK210E4 packas upp till OPOSADK / V210E / SP4 / Disk 1-4

OBS

Alla som har en EPSON parallell kvittoskrivare TM T88, rekommenderas bygga om den till seriell genom att beställa ett ombyggnadskit till seriell.

För att beställa kontakta EVRY One Halmstad AB support på 035-174640. Beskrivning av ombyggnaden finns på sidan "

Ombyggnad EPSON T88 till seriell".

Installarera originalversionen av OPOSADK

Öppna mappen Disk1 i ORIGINAL-mappen och starta installationen genom att dubbelklicka programmet Setup.exe (det kan också heta bara Setup). Du kommer nu att guidas fram genom en installation av skrivardrivrutinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka Yes vid licensavtalet och Next ett antal gånger, gör inga ändringar av förvalda alternativ i dialogrutorna.

I sista dialogrutan klickar du Finish för att slutföra installationen.
Här kan du bocka bort bocken i rutan för ”A release notebook is indicated” för att slippa se och stänga ett textdokument med diverse versionsinformation.

Installera även servicepack-uppgraderingen SP4

Öppna mappen Disk1 i SP4-mappen och starta installationen av SP4-uppdateringen genom att dubbelklicka programmet Setup.exe (det kan också heta bara Setup).

Klicka dig igenom ett antal liknande dialogrutor med Ja, Next eller Yes. I sista dialogrutan klickar du Finish för att slutföra installationen.

Ett fönster där man kan lägga till enheter visas vid avslutad installation.
Du kan också öppna detta fönster genom att klicka på Start-menyn > Alla Program > OPOS > SetupPos Ver2.00.

Man skall i denna inställningsdialog lägga till en Printer (kvittoskrivare) och en CashDrawer (Kassalåda). Följ dessa bilder för att lägga till skrivaren och kassalådan.

 

Klicka på plustecknet framför Device för att expandera Device, och högerklicka sedan på POSPrinter och välj kommandot Add New Device.

En ny dialogruta visas där man skall välja aktuellt skrivarnamn (TM-T88II) samt även vilken
modell (TM-T88IIP) av skrivaren man har.

Låt övriga fält vara som de är och klicka på knappen Nästa.

Nu visas en dialogruta där man kan ange hur skrivaren anslutes till datorn, välj LPT1 i fältet
LPT Port Setting.

Låt övriga fält vara som de är, och tryck Finish
för att lägga till kvittoskrivaren som en enhet under POSPrinter.

 

Nästa steg är att lägga till en Kassalåda om man har en sådan.
På samma sätt som vid skrivaren skall du högerklickar enheten CashDrawer och välja kommandot Add New Device.

Här skall du välja enheten
Standard under Select Device Name samt alternativet
StandardP under Select detailed model.

Låt övriga fält vara oförändrade och tryck knappen Nästa.

Även här väljer du porten LPT1 i fältet LPT Port Setting och valet POSPrinter\TM-T88IIp står som förvalt i nästa fält.

Låt övriga fält vara oförändrade och tryck knappen Finish, för att lägga till kassalådan som enhet under CashDrewer.

En dialogruta visas med en varningstext som berör windows registry. Det är dock helt normalt, så låt denna vara som den är och klicka OK.

Nu är både skrivaren och kassalådan inlagda.

Det som återstår är att registrera skrivaren och kassalådan i backoffice, se rubriken Inställningar i backoffice »