Ombyggnad Epson T88 till seriell

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Alla som har en EPSON parallell kvittoskrivare TM T88, rekommenderas bygga om den till seriell genom att beställa ett ombyggnadskit till seriell.
För att beställa kontakta SYSteam Halmstad (g:a Epani) support på 035-174640.

  1. Montera bort parallellports interfacet på baksidan på skrivaren och sätt in det nya seriella interfacet.

  1. Justera DIP-switcharna på skrivaren genom att skruva av den lilla plåten på undersidan av skrivaren. Justera så att pin 7 på DIP-switch 1 är satt till ON. Resterande pinnar ska vara satta till OFF. På DIP switch 2 ska alla vara OFF.

  1. Anslut skrivaren med nya COM-kabeln till en ledig/ej upptagen COM-port på datorn.

  1. Avinstallera OPOS-mjukvaran under Lägg till/Ta bort program i Kontrollpanelen.

  1. Ändra i Oscar Back Office till Epson Seriell, ange COM-port samt antal kassalådor för aktuell kassadator. Notera att COMA, COMB osv motsvarar COM3, COM4 osv. Var noga med att gränssnittstypen ”blankas ut”/nollställs på övriga OPOS kvittoskrivare och kassalådor. Glöm inte att spara på varje apparatur med Ctrl+S.

  1. Ladda ny Oscar kassa. Detta görs genom att först stoppa Oscar på kassadatorn och sen radera katalogen work.x lokalt på datorn. x står för kassanummer och är vanligtvis nummer 1 eller 2. Starta Oscar igen. Nu kommer automatiskt en ny kassa att skapas och Oscar kommer att starta och allt ska nu vara klart.

Om du har beställt ett extra COM-kort till datorn så följ instruktionerna som medföljer kortet.

Om du behöver ytterligare hjälp med själva Oscar om hur du anger rätt gränsnittstyp vänligen läs manualen på help.golf.se eller kontakta SGF’s vanliga support.

/SYSteam Halmstad 2007-05-11
Support 035-174640