Gränssnittstabell

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I OSCAR golf används många apparaturer, för kommunikation med GIT, OPOS kvitto skrivare, OPOS kassalåda, RTF skrivare, Hypercom kortterminal, seriell kvitto skrivare, skrivning till fil.
Detta dokument beskriver inställningar gällande olika apparaturers gränssnitts typ, många av apparaturerna använder NULL gränssnitt och flera apparaturer som drivs av samma process enhet måste ha olika NULL gränssnitt.

Gränssnitt