Inställningar i backoffice

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Installera skrivaren och kassalådan i OSCAR

När man har installerat drivrutinen OPOS för skrivare och kassalåda skall man i OSCAR backoffice tala om att dessa enheter finns och vilka enhetsnummer de skall kopplas till i OSCAR.
Öppna backoffice och logga in med operatör 200.

Välj menykommando Huvudmeny > System > Konfiguration > Apparatur för att koppla in skrivaren och kassalådan (kallas apparatur i OSCAR).
Tryck F4 för att visa all tillgänglig apparatur. Förstora fönstret genom att dra nedåt i den undre blå fönsterramen, för att visa större del av listan med apparatur/tillbehör.

 

Epson

Markera Apparatur nr 2 i listan Epson TM88 och dess uppgifter visas i fälten i övre delen av skärmen. Se till att det står 2 COM 1 i fältet Gränssnitt typ om skrivaren sitter på denna port. Gränssnitt 3 är COM 2. Sätt Antal kassalådor till 1.  Tryck Ctrl+S för att spara inställningen.

OBS

Glöm inte att spara med Ctrl-S när du har angett rätt gränssnittstyp för respektive enhet.
Starta om kassan för att den skall förstå att det är dags att använda en skrivare och kassalåda.

Det finns även en tabell över olika inställningar av gränssnitts typer till olika skrivare och andra tillbehör.