Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Höstversion 2012

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 3 december 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-klienten version 8.1.37.0 »
GIT API version 3.1.36 »
Min Golf version 6.11.0 »

Rensning i GIT

Efter releasen 3 december kommer vi att starta projekt med att rensa personer i GIT. Enligt lag är vi skyldiga att radera icke aktiva personer efter 12-18 månaders inaktivitet. Detta kommer att pågå under en månads tid med start i mitten av december 2012 och därefter ske årligen. Det finns flera steg i detta projekt, här kommer information vilka åtgärder vi kommer att genomföra. 
 

Engångsåtgärd i december

Vi gör det omöjligt att i GIT sätta utträde på en person och därefter kryssa ur så att fältet Giltig t.o.m. saknar ett datum. På releasedagen gör vi en körning så att de drygt 25 000 utträdda personer som saknar giltighetsdatum får ett giltighetsdatum som är samma som utträdesdatum.
Vi gör detta främst för att dessa personer inte anses vara utträdda på ett korrekt sätt.
Detta är en engångsåtgärd. 
 

Årlig kontroll

Vi kommer att sätta automatiskt utträde på personer som inte haft ett aktivt medlemskap eller en ekonomisk relation med klubben de senaste 6 månaderna. Dessa personer kommer att få utträdesorsak ”Avslutat medlemskap”. Denna utträdesorsak kan inte anges av klubben utan endast om det skett med automatik.
Detta kommer att genomföras under december 2012 och därefter en gång per år i december månad.

Förutsättning för att personer ska få ett automatiskt utträde:

Utträde sätts på alla personer både med och utan personnummer som uppfyller följande krav:
- Giltig t.o.m. datum är passerat med mer än 6 månader. 
- Saknar ekonomisk relation med klubben. Med ekonomisk relation avses i detta fall
- Har ingen kapitalinsats med status = Aktiverad
- Har ingen kapitalinsats med status = Upplagd. Kapitalinsatsens uppläggningsdatum ska vara passerat
   med 6 månader eller mer. 
- Har ingen giltig avgift med status = Aktiverad
- Har ingen avgift med status = Upplagd.  Avgiftens uppläggningsdatum ska vara passerat med
   6 månader eller mer. 
- Har inga obetalda avgifter med status = Fakturerad.


I detta projekt ingår även att vi inför begränsningar i ett antal rapporter.
Personer med äldre utträdesdatum än 12 månader tillbaka i tiden från att rapporten tas ut ska inte komma med i rapporterna. Det är endast utträdda personer som kommer med i rapporterna (idag kommer även medlemmar med). De rapporter som berörs är:
- Matrikel med in- och utträdesdatum Excel med primär e-post
- Matrikel med in- och utträdesdatum Excel
- Matrikel med in- och utträdesdatum
- Matrikel ny hemmaklubb
- Registerkontroll Excel
- Registerkontroll 
 

Årlig rensning i januri varje år

En gång om året under första halvan av januari, kommer vi att radera personer i GIT. Innan rensning kommer vi, för personer som är registrerade med personnummer, att spara undan vissa uppgifter. Uppgifter som sparas är: personnummer, Golf-ID, HCP och senast kända HCP-datum. Detta innebär att om en person önskar återkomma till golfen och klubben registrerar den återkommande golfaren med personnummer så kommer golfaren att återfå sitt tidigare Golf-ID och klubben kommer att se dennes senast kända HCP.

Raderas gör:
Personer som saknar relation till organisationsenhet (t.ex. Golfklubb eller Intresseorganisation) och vars senaste Utträdesdatum och Giltighetsdatum är passerat med minst 2 år vid senaste årsskiftet.

Exempel som INTE raderas (=har relation):
Personer som är köande, äger kapitalinsats, innehar skåp, är kontaktperson för företag, är kontaktperson för klubb, innehar giltigt uppdrag eller innehar giltigt introduktionskort.

Vi raderar heller inte spelare som har en bokad starttid eller en tävlingsanmälan framåt i tiden. Detta trots att spelaren kanske uppfyller alla övriga krav för att raderas. 

Skicka medlemmar från GIT till RF (idrottOnline)

Gäller endast klubbar av typen M1 och M2.
Ni ska i idrottOnline klicka på en knapp (närmare instruktioner kommer). När klubben en gång godkänt har ni startat den kontinuerliga överföringen av medlemmar från GIT till ert medlemsregister i idrottOnline. Därefter kommer överföring av medlemmar till idrottOnline att ske en gång per vecka.
För detta projekt har vi infört två nya funktioner i GIT.
Vi har lagt till ett fält för Nationalitet på Person och lagt till fält för Föreningens org.nr samt RF nummer på Organisationsenhet. Föreningens org.nr samt RF nummer kan endast centralt.

Införandet av EGA Exakt Tävlingshandicap

EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap
- I samband med releasen 3 dec. 2012 kommer samtliga spelare att få Handicapstatus (nytt begrepp i GIT)
EGA Exakt tävlingshandicap. Detta är en tillfällig lösning över årsskiftet.
- I början på januari 2013 görs första körningen och därefter sätts EGA Exakt Tävlingshandicap eller
EGA Exakt Handicap på alla personer i GIT.
Därefter kommer en liknande körning att genomföras årligen i GIT i början av januari.
- Alla personer med fyra (eller fler) HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år kommer att få
EGA Exakt Tävlingshandicap.
- Spelare med klubbhandicap kommer i GIT att behandlas som om de har handicapstatus
EGA Exakt Tävlingshandicap.
- Alla övriga personer får EGA Exakt Handicap.

- En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre HCP-ronder.
GIT ger då spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap.
- När en tävling läggs upp anger klubben, på respektive klass, att tävlingen är öppen för spelare med
EGA Exakt Tävlingshandicap alternativt att den är öppen för alla.
- Alla spelare kan anmäla sig och delta i alla tävlingar oavsett Handicapstatus
- I tävlingar som endast är öppna för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap visas endast spelare med
EGA Exakt Tävlingshandicap på resultatlistan.
- I par- och lagtävlingar gäller att alla spelare i laget/paret måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap
- På person i GIT visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap
- På golfarens HCP-bevis visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap
- Spelaren kan även se sin Handicapstatus i Min Golf

För mer information om HCP-regler se: http://golf.se/SGF/Regler-HCP/Handicapregler/

Samtliga tävlingsmallar i GIT är nya

I samband med att vi inför EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap så kan ni inte använda eller kopiera några tävlingar som är skapade före 3 december 2012. De kommer helt enkelt inte att fungera att genomföra en tävling.
Alla tävlingsmallar i GIT är nya. Dessa kan ni använda tänk på att ni kan ändra egenskaper på alla tävlingsmallar så att det passar de tävlingar ni ska genomföra på klubben.

Rapport för årlig HCP-revision, ÅHR

Enligt de nya HCP-reglerna så ska ÅHR-rapporten innehålla annan information än motsvarande rapport vi haft tidigare år i GIT. Vi kommer dock att behålla den gamla rapporten i GIT tills vidare vi har bara döpt om den.
Rapporterna hittar ni i GIT, under Rapporter, Personrapporter och de heter GIT.Underlag för HCP-revision 2008-2011.rpx. respektive GIT.Underlag för HCP-revision 2012-2015.rpx.

Min Golf

Greenfee 3-7-4, den nya avgiftsmodellen vidareutvecklas i Min Golf.
För alla klubbar som valt den nya modellen av greenfee kommer nu priset att visas på varje starttid på Min Golf. Det som visas är grundpriset efter att den generella rabatten för säsongen är avdragen.
Om någon av spelarna ska ha någon ytterligare rabatt för t.ex. juniorer eller medlemmar i en klubbgrupp kommer det priset att räknas ut och visas för spelaren när spelaren klickat på en starttid.