Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API version 3.1.26

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 3 december 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-klienten version 8.1.37 »
GIT API version 3.1.26 »
Min Golf version 6.11.0 »

GIT-API version 3.1.26

API-527 Webbmallarna.
Ev. ändra i GetSlotBookings så att det går att visa aktuellt bokningsläge.
Ny metod så att webbmallarna ska kunna visa aktuellt bokningsläge.

API-644 Stänga ner API ver 1
GIT API ver 1 är nedstängt och ej åtkomligt.

API-646 GIT API.
Lägg till nationalitet i ett antal metoder. Nya parametern Nationalitet (på person) tillagt i diverse metoder

API-647 Olympiagolfen.
Ändring av datum för Olympiagolfen 2013. Datumen för Olympiagolfen ändrade i GIT API.

API-652 GIT API.
Förändra metoden Member3.GetOlympiagolfPersonalLeaderboard. Metoden ändrad för att hantera de nya klasserna i Olympiagolfen.

API-653 GIT API.
Komplettera Member3.GetOlympiagolfStatistics klassen OlympiaGolfStatisticsObject med nya och förändrade klasser.
Metoderna ändrade för att hantera de nya klasserna i Olympiagolfen.