Senast uppdaterad:

Skriv ut

Leveransrapport GIT 8.1.37.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 3 december 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-klienten version 8.1.37.0 »
GIT API version 3.1.36 »
Min Golf version 6.11.0 »

Release innehåller fyra större förändringar samt ett antal smärre justeringar och felrättningar

  1. Nytt begrepp HCP-status har tillkommit på person och i tävling.
    EGA Exakt Handicap resp EGA Exakt Tävlingshandicap
  2. Automatiskt utträde kommer att sättas på personer som saknar giltigt medlemskap och ekonomisk relation sen sex månader bakåt i tiden.
  3. Rensning av inaktiva personer kommer att dras igång.
  4. Ny rapport GIT.Underlag för årlig HCP-revision 2012-2015.rpx till hjälp åt Regel- och HCP-kommittéerna på klubbarna.

Här kan du läsa om detaljerna i releasen om alla punkter som är åtgärdade:

Nya funktioner/rättade fel i GIT version 8.1.37.0

Bokning

GIT-9159 Starttidsschema.
Ta bort menyval Föranmäla sällskapsrond vid högerklick. Menyvalet var dimmat i version 8.1.23.0 men är nu borttaget.

Ekonomi

GIT-9173 Ekonomiväxel.
Uppdaterade filer för Fortnox. Ekonomiväxeln är uppdaterad med nya filer för Fortnox.

Administration

GIT-8694 Person.
Lägga till fält för nationalitet. Ny drop downlista Nationalitet i personformuläret.

GIT-8731 Rapporter.
Lägg till Nybörjare i rapporterna Stat.SGFStatistik.
Fr.o.m den här releasen kommer personer med SGF-status = Nybörjare med i rapporterna GIT_Stat.SGFStatistik.rpx och GIT_Stat.SGFStatistik Excel.rpx. Personerna redovisas i en egen kolumn och ingår inte i det totala antalet aktiva medlemmar.

GIT-8910 Person.
När utträde görs ska kontroll göras vid spara att fältet Giltig t.o.m. innehåller ett datum.
Kontroll tillagt så att fältet Giltig t.o.m inte går att bocka ur efter att en klubb har markerat personen för utträde. Detta för att personer med utträdesdatum och avsaknad av giltighetsdatum hamnade i något mellanläge där de varken var medlemmar eller utträdda ur klubben.

GIT-9174 Person.
Skapa script för uppdatering av giltighetsdatum på utträdda personer.
Alla personer i GIT som har ett utträdesdatum men saknar giltighetsdatum har fr.o.m den här releasen fått ett giltighetsdatum = utträdesdatum.

GIT-9007 Rapporter.
Ny rapport GIT.Underlag för årlig HCP-revision 2012-2015.rpx .
Ny rapport med underlag för klubbens Regel- och HCP- kommitté.

GIT-9008 Person.
Införa EGA exakt handicap & EGA exakt tävlingshandicap.
Ny egenskap på person ”HCP-status”. En person kan ha antingen EGA Exakt HCP eller EGA Exakt Tävlingshandicap. Ej ändringsbar på klubbnivå.
Även ny egenskap på klass i tävling. En klass kan vara öppen för personer med EGA Exakt Tävlingshandicap eller öppen för Alla.
HCP-status sätts vid årlig körning i början av januari men ändras under spelåret om personen uppfyller villkoren för EGA Exakt Tävlingshandicap.

GIT-9058 Tävling.
Lägga upp nya mallar för Seriespelet 2013. Uppdaterade mallar för seriespelet.

GIT-9060 Organisationsenhet.
Fältet Stiftad år ska endast gå att redigera på SGF nivå.
Fältet Stiftad år (i formulär Organisationsenhet) är enbart redigerbart på SGF-nivå.

GIT-9069 RF-projektet.
Stöd för RF-projektet. Ny körning som kommer att göras en gång i veckan där information om aktiva medlemmar i klubbarna förs över till RF:s system IdrottOnline.

GIT-9131 Person.
Sätta automatiskt utträde på person
Ny körning som kommer att göras en gång per år för att sätta utträde på personer som inte har ett aktivt medlemskap eller en ekonomisk relation med klubben de senaste 6 månaderna.

GIT-9143 Person HCP.
Justering av texter HCP. Förändring av vissa texter på HCP-fliken och HCP-formuläret i personformuläret

GIT-9161 Person. HCP.
Möjlighet att klicka på Nytt när det finns en FS-rond, visa meddelande istället.
När en person har en föranmäld rond med passerat datum visas nu ett meddelande om aktören klickar på knappen Nytt istället för Föranmäld.

GIT-9163 Dra igång Gallra&Rensa 3 (rensning av personer)
Rensning av personer i GIT kommer att starts 2012-12-10 och i ca en månad.

GIT-9179 Uppdatera helgdagsregistret
Helgdagsregistret är uppdaterat med nya helgdagar för 2014 och 2011 är borttaget.

GIT-8943 E-postutskick från GIT.
Personer med HCP 99 kommer inte med vid e-post utskick om inte urval på HCP +8,0 - 99 görs.
Felet rättat så nu kommer alla medlemmar med oavsett HCP när inget urval på HCP görs. Från Support-1264.

GIT-9120 Greenfee 3-7-4.
Tabbordningen i formulär Pris är konstig. Tabbordningen i formulär Pris ändrad.

GIT-9146 Organisationsenhet.
Fält kopieras in från en organisationsenhet till en annan.
Det fanns ett fel som kopierade över fält från en organinsationsenhet till en annan om man inloggad på SGF-nivå valde att öppna en ny organisationsenhet utan att stänga formuläret.

GIT-9180 Person.
Ändra fokus vid start av formuläret från drop downlista Land till fältet Förnamn.
I personbilden låg fokus på drop downlista land när man öppnade formuläret. Detta gjorde att det var lätt att av misstag ändra personens land. Fokus ligger nu på första redigerbara fält.

Tävling

GIT-9124 Tävling.
Uppdatera alla tävlingsmallar så att de får nya datum för 2013 och med defaultvärde för EGA Exakt Tävlingshandicap.
Alla tävlingsmallar uppdaterade.

GIT-9157 Olympiagolfen.
Ändring av datum för Olympiagolfen 2013. Datumen för Olympiagolfen är ändrade.

GIT-9158 Olympiagolfen.
Lägga till juniorklasser och ta bort Olympiaklassen inför 2013. Fem nya juniorklasser tillagda och Olympiaklassen borttagen.

GIT-9177 Rapporter.
Tävlingsrapporter. Rapporten anmälningslista Nordea Tour ska tas bort.
Rapporten GIT.Anmälningslista_NordeaTour_Excel.rpx är borttagen ur GIT.

GIT-9242 Meny.
Ta bort menyval Skandia 2G.
Mallen och menyvalet för tävlingen Skandia 2G är borttagen ur GIT.

GIT-9248 Tävling. Klassificeringen för Seriespel Div III och Seriespel Lag-SM ska ta bort.
Mallar och klassificeringen för Serispel Div III och Seriespel Lag-SM är borttagna ur GIT.

GIT-8898 Tävling.
Skicka e-post från tävling när det finns oidentifierade spelare anmäld ger felmeddelande "Guid should contain 32 digits with 4 dashes" .
Det gick inte att skicka mail från tävling när det fanns oidentifierade personer anmälda till tävlingen. Felet är rättat så att det går att skicka mail trots att det finns oidentifierade personer med i tävlingen.

GIT-9123 Tävling.
Formulär CBA går inte att stänga med Esc. Formuläret gick inte att stänga med Esc (standard i GIT).

GIT-9139 Tävling.
Efter tillägg av godkända tecken i tävlingsnamn (GIT-8993) i releasen 2012-05-21 fungerar det inte att ha - (bindstreck) i tävlingsnamn.
Öppnat upp så att det nu går att ha bindestreck i tävlings- och arrangemangsnamn.
Från Support-1353.

GIT-9150 Tävling.
CBA beräknas på 18-hålstävling där det är färre än 10 deltagare.
Felet rättat så att CBA inte ska beräknas när det är färre än 10 deltagare som uppfyller kraven för CBA. F
rån Support-1458.

Övrigt

GIT-9167 Fönsterhantering.
Storlek på GIT-Onlinhjälpfönstret i GIT ska ha ny bredd 980px. GIT-Onlinhjälpfönstret är breddat.