Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf version 7.1.6

Leveransrapport release 1 december 2014
Min Golf version 7.1.6

Uppdaterad senast: 2014-11-27
Av: Ylva Z Skännestigh

 

MG-3068 HTTPS-inloggning ska införas i Min Golf.
Krav från Babs/Payex att detta införs i samband med att vi inför AutoPay-funktion på Min Golf.

MG-3052 Webbetalning ska utökas med Autopaymöjlighet
Funktion för att spara kont- och kreditkort på Min Golf. Möjlighet för en spelare att använda samma sparade kort på alla klubbar som har webbetalning i Min Golf aktiverat.

MG-2810 Autogiro.
Det ska gå att förlänga ett autogiro.
En spelare som redan har ett aktivt autogiromedgivande ska också ha möjlighet att förlänga ett autogiro.

MG-2745 + MG-2487 Sök tävling.
Gruppruta 1 till höger kolumn puffar Redaktionell yta där SGF kan ha olika budskap.
Min förstasida puffar Redaktionell yta där SGF kan ha olika budskap.
En del i redesignprojektet som nu är levererat.
Ny gruppruta. Innehållet styr vi helt själva och kan variera efter säsong. Just nu visas info om Golfskolan, Nordea Tour, Skandia Tour och Golfguiden.

MG-2747 Sök tävling.
Gruppruta 3 till höger kolumn Golfweekend.
En del i redesignprojektet som nu är levererat. Ny gruppruta
Visar golfpaket random, kommer från samma golfpaket som visas på Golfguiden.

MG-2713 Menyvalet Klubbstatistik inkl. samtliga sidor saknas.
Klubbstatistik är på plats igen, finns i vänster meny.

MG-3090 Min golfkalender.
Klickar på Betala för en partävling (nGT) får Server Error in Application.
Fel som är rättat

MG-3102 Tävling.
Anmälan. (nGT) kryssrutan för 5:15 är inte tillgänglig vid anmälan trots att jag är i HCP-grupp 1 eller 70/75 år och äldre
Fel som är rättat

MG-3015 Tävlingsinformation.
(nGT). Princip vid överanmälan skrivs ut trotts ej aktiv
Fel som är rättat

MG-2982 Tävling.
(nGT) Anmälan. Tävling utan angiven spelform ger scriop Error
Fel som är rättat

MG-3089 Tävling.
Betalning. betal knapp inaktiv
Fel som är rättat

MG-2934 Tävling.
Information om tävling visas olika från GIT och Nya GIT Tävling.
Nu har vi justerat det så långt det är möjligt. Det kommer aldrig att bli 100%.

MG-2897 Min HCP.
Defaultvärde för HCP-tabellen ska ändras till att visa innevarande år + 2 år tillbaka i tiden.
En del i prestandaprojektet och att vi inte ska hämta onödigt mycket data.

MG-3092 Min HCP.
HCP Ranking. sidan ger Server Error in application.
Fel som är rättat