Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT 9.0.0.1

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 29 september 2015

De stora förändringarna i den här versionen av GIT (version 9.0.0.0) och GIT API (version 3.1.114) är:

 • GIT har förnyats tekniskt sätt för att kunna fungera med ny teknik även i framtiden.
 • Ny funktionalitet som användaren ser är bl.a. att det har gjorts en förändring av gränssnittet för att kännas lite modernare.
 • Vi har även lagt till ny funktionalitet som blockering av starttider direkt i starttidsschemat, behörighet att boka på annan klubb än inloggad i starttidsschemat och att skandinaver räknas som identifierade spelare i tidbokningen
 • I den här versionen är tävlingsmodulen borttagen från GIT. Alla tävlingar måste fr.o.m. den här versionen administreras i Nya GIT Tävling. Det går fortfarande att titta på resultatlistor på GIT-tävlingar, både i GIT och via Min Golf.

 

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 9.0.0.0

Bokning:

NY FUNKTIONALITET:

 • Ny behörighet för att boka på annan klubb Ny funktion som innebär att klubb A kan ge en klubb B behörighet att boka på klubb A:s banor. Klubb B kan då välja klubb A:s banor i starttidsschemat. 
 • Boka starttider. Möjlighet att skapa en eller flera blockerade slotrader. Ny funktion som innebär att aktören kan   blockera platser i en starttid direkt i starttidsschemat. Platserna som är   blockerade är inte bokningsbara. En starttid kan vara hel- eller delblockerad. En blockering visas med svart färg i starttidsschemat.
 • Starttidsschema: Tagit bort menyvalet Föranmäld sällskapsrond vid högerklick.

  ÄNDRAD/RÄTTAD FUNKTIONALITET:                                                                  
 • Bokning: Ändra så att en skandinav sparas som en identifierad person i bokning. Fr.o.m. den här versionen kommer en skandinav att räknas som en identifierad person vid bokning via GIT. Innebär att en skandinav i statistiken räknas som identifierad gäst istället för oidentifierad samt att eventuella engagemang återanvänds vid bokning.
 • Boka starttid. om jag på en bokning lägger till en e-postadress gick den inte att se någonstans på spelarinfo. Nu kan aktören se e-postadressen genom att högerklicka och välja Kontaktuppgifter. 
 • Spelavgift utökad: Avräkning av spel för Spelavgift utökad fungerade inte korrekt när det fanns två spelrättigheter eller fler. Rättat så att korrekt avräkning sker även när det finns mer än en spelrätt på en spelavgift utökad.
 • HCP-regel faller inte in på Borttagen/FD medlem vid bokning av starttid
 • Ändring gjord så att en HCP-regel faller in även på Borttagen/FD medlemmar.
 • Tidbokning: Överbokning av starttid på spelavgift utökad blir inte markerad som överbokning när man byter spelavgift via egenskaper. 
 • För klubb som använder Lilla kassan så sattes inte en starttid som ankomstmarkerad när en förbokningsavgift betalades för en person med betald spelavgift. Felet är nu rättat.

Ekonomi:

ÄNDRAD/RÄTTAD FUNKTIONALITET:

 •  Fakturakontroll: Kreditera faktura i fakturakontroll aktiverade medlemskap. När kreditering av faktura gjordes i Fakturakontroll aktiverades medlemskapet trots att inställningen var att både medlems- och spelavgift krävdes för aktivering av medlemskap. Felet är rättat.

 

Administration:

NY FUNKTIONALITET:

 • Lån. Datum när ett lån är återbetalt visas nu i rutan för Fakturahistorik under kolumn Status när användaren markerar det återbetalda lånet
 • HCP: Förändrat så att en person inte kan sänka sig via en 9-hålsrond till en handicapgrupp som inte har rätt att lämna in 9-hålsronder
 • Formulär Klubbinformation: Kryssruta för att aktivera tvingande betalning samt summa för vad som måste betalas saknades i formulär Klubbinformation.
 • Klubbinformation: Lagt till begränsning på 255 tecken i fältet Bokningsinformation för Min Golf.
 • Person: Om aktören väljer att klistra in text i fälten för adress så tas osynliga tecken bort. Dessa tecken som följer med ibland vid kopiering/klistra in förorsakade fel i diverse funktioner i GIT.
 • Bokande system: Extern API-användare syns nu i GIT. Detta för att det ska kunna markeras som bokande system för en bana eller en greenfee.

  ÄNDRAD/RÄTTAD FUNKTIONALITET:

 •  Rättat fel som gjorde att aktören fick ett felmeddelande när slutdatum ändrades på ett starttidsförbud.
 • Rättat fel som gjorde att vid vissa tillfällen försvann valt kön på en reservation på en bana.
 • Person. Om aktören la till en e-postadress i samband med att ett uppdrag lades till försvann uppdraget och aktören måste stänga och öppna personformuläret för att se uppdraget.
 • Person: Om en avgift togs bort via avgiftshistoriken uppdaterades inte avgiftsflikarna om inte aktören valde att uppdatera via F5 eller stänga och öppna formuläret igen.
 • Kontaktpersoner. Distrikt. Gick inte att ta bort/redigera en roll i vissa lägen.
 • 3-7-4: Avrundning av pris för greenfee ska alltid avrundas likadant. Avrundning av priset för en greenfee blev inte helt korrekt i formulär Pris. Ändrat så att korrekta avrundningsregler används. 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundas nedåt. 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas uppåt.
 • Person: Ingen omräkning gjordes av priset på eventuella framtida bokningar om aktören inaktiverade en spelavgift utökad. Ändrat så att finns framtida bokningar får dessa en greenfee istället.
 • Person. HCP. Rättat så att en person i HCP-grupp 1 som har EH och registrerar FS-ronder (max 3 stycken) påverkar HCP med sänkning och inte bara höjning.
 • Person: Vid vissa tillfällen uppdaterades inte fakturamarkeringen på ett korrekt sätt för alla i en familjegrupp. Detta är nu rättat.
 • Uppdrag: Aktören fick felmeddelande vid redigering av deltagaren efter att ha ändrat slutdatum till ett tidigare datum än sparat på uppdraget.
 • Person. HCP. när man annullerade en manuell ändring satts inte värden för Exakt, Lägsta någonsin och Lägsta under året tillbaka till ursprungsvärden om spelaren endast har Årsrevision för året.
 • Person: Vid inaktivering av spelavgift där det finns bokade starttider valdes greenfee som ej var systemval.
 • Tryckt Golfguide: I formulär Tryckt Golfguide var fälten för GPS-koordinater för litet så att inte alla sparade siffror visades.

 Rapporter:

NY FUNKTIONALITET:

 • Ny rapport ”GIT.Kapitalinsatsregister inkl lediga.Excel”. Rapporten tas ut per kapitalinsats och visar samtliga kapitalinsatser inom nummerserien oavsett ägare. Även de där klubben står som ägare visas.
 • Lagt till SenastKändaHCP Numeriskt i Medlemsrapporter. Lagt till möjligheten att filtrera på HCP när man tar ut en rapport.
 • Personrapporter tagit bort rapporten GIT.Export_till _idrottOnline.Excel
 • Infört tvingande datumurval på rapporten GIT.Avgifter.rpx
 • Ny excel-anpassad rapport av "GIT_återbetalda_lån"
 • Golf-ID tillagt i rapporterna GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel samt GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.
 • Ny rapport GIT.Kapitalinsregister_total.Excel.rpx som är en utökning av  GIT.Kapitalinsatsregister.Excel.rpx utökad med alla instanser även de som har klubben som ägare visas.
 • Samlingsrapport:  Är omgjord så att skandinaver räknas som identifierade gäster. Gäller bokningar som är gjorda efter releasen. 
 • GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel.rpx . Är omgjord så att skandinaver räknas som identifierade gäster. Gäller bokningar som är gjorda efter releasen
 • GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel.rpx . Är omgjord så att skandinaver räknas som identifierade gäster. Gäller bokningar som är gjorda efter releasen.
 • GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel.rpx. Ny kolumn i rapporten som visar om personen är medlem eller ej. Detta för att f.d. medlemmar kan ha kapitalinsatser.

ÄNDRAD/RÄTTAD FUNKTIONALITET:

 • Rapporten GIT.Kapitalinsatsregister.rpx (under organisationsrapporter) har haft felaktig sortering på ägare när det har varit fler än 1 ägare på en kapitalinsats.
 • GIT Handicaptavla och med ett urval där +HCP ingår visades inga spelare med +HCP. Detta är nu rättat
 • GIT.GreenfeeLog .Uthyrningsartiklar visades under kolumnen för förbokningsavgift i rapporten       GIT.GreenfeeLog.rpx. Ändrad så att  bara förbokningsavgiften visas.
 • Visa delbetald greenfee i rapportenGIT.Transaktionlista.rpx
 • Rapporten GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel.rpx och GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.rpx  F.D. medlemmar kommer med när de äger kapitalinsats. Förtydligats med kolumn som visar Medlem Ja/Nej.
 • Rapport Stat.Greenfeestatistik över tid Excel Summakolumnen hade en färg som gjorde att det i vissa datorer var svårt att se siffrorna. Färgen är borttagen.
 • Vid filtrering på rapporterna GIT.avgifter.excel.rpx, GIT.avgifter.rpx , GIT.medlemskap.Excel.rpx, GIT.medlemskap.rpx är datum för fältet Medlemskap_Aktivt_Tom satt till större än (>) dagens datum.
 • GIT.Företagsförteckning.rpx och GIT.Företagsförteckning.Excel När det fanns två eller flera företag upplagda med samma namn kom bara ett företag med i rapporten, detta är nu åtgärdat.
 • Rapporten GIT.Transaktionslista.rpx tog inte med artiklar som har bytt namn. Nu visas sålda artiklar som namnbyte har skett på.