Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API version 3.1.62

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 13 juni 2013.

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:

 • GIT-klienten version 8.1.66.0
 • Min Golf version 6.13.0
 • GIT API version 3.1.62

  API-638 GIT API.
  Metoden Competition.SaveHcp måste kompletteras med GUID för klubb och bana .
  Metoden kompletterad så att T1 & T2 ska kunna skicka in HCP-ronder som blir giltiga Olympiagolfronder.

  API-652 GIT API.
  Förändra metoden Member3.GetOlympiagolfPersonalLeaderboard.
  Metoden förändrad så att den kan skicka tillbaka 500 personer istället för 200 i en egenskapad leaderboard i Olympiagolfen.

  API-714 Min golfkalender.
  Önskemål om förändringar i Competition från golfBox.
  Förändringar i Member3.GetMyOverViewData inför redesignen av Min Golf.

  API-723 GIT API.
  Förändra metoden Member3.GetOlympiagolfOfficialLeaderboard.
  Metoden Member3.GetOlympiagolfOfficialLeaderboard förändrad så att den skickar tillbaka resultatlistan i  resultatordning på alla istället för klassvis när urval görs på klubb och alla.

  API-498 GIT API.
  Avbokad spelare med Golf-ID lämnar felaktigt kvar oidentifierade gäster i bokningen.
  Det gick att avboka bokaren via Min Golf trots att det fanns enbart oidentifierade personer kvar i bokningen. Från produktion

  API-715 Boka starttid på Min Golf.
  När spelare omfattas av regel för Max antal samtidiga bokningar inga kontroller verkar göras alla bokningar går igenom utan meddelande.
  I produktion kunde man som gäst boka obegränsat antal bokningar när begränsning var lagd på gäster.
  Begränsning på medlemmar fungerade däremot.
  Gällde både Min Golf och Min Golf Företag Från Support-1737