Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kända fel (juni 2013)

Nu har vi en ny release av GIT med många rättningar i tävling.
Här kommer info kring återstående fel och tips om hur ni kommer runt en del av felen.

Manuell redigering av startlista 
Efter releasen 2013-06-13 där vi hade rättat flera tävlingsfel kan det bli problem med vissa tävlingar som är lottade innan releasen 2013-06-13. Går det inte att lösa genom att ta bort lottningen och lotta om får man lösa det genom att kopiera tävling med deltagare och sen lotta tävlingen.

Lotta tävling med Manuell startordning fungerar ej
TIPS: Däremot lotta med annan startordning och sen redigera manuellt går bra.


Saker ni måste undvika att göra i GIT på en Tävling med fler än 1 rond
- På en tävling med fler ronder än 1, där ni endast lottat rond 1. Öppna INTE Scoreinmatning för att sedan gå vidare och klicka på Visa Startlista för en rond du inte lottat.

- Felet uppstår inte om du tittar på startlistor utan att gå in i scoreinmatningen.
Felet uppstår heller inte om du klickar på Visa för en startlista som är lottad.

LÖSNING: Stäng GIT genom Ctrl-Alt-Delete (klicka på Avsluta i felmeddelandet så stängs GIT) och starta GIT igen. Lotta samtliga ronder så kan du när som gå in i scoreinmatningen.


Saker ni måste undvika göra på en lagtävling i GIT
- Ta INTE bort/ersätt spelare som inte skall vara med i laget utan att laget först har fullt antal deltagare (ex. om spelare 2 ska bytas ut anmäl först spelare 3 och 4 innan du raderar spelare 2 och anmäler ny spelare). Det kan uppstå dubbletter av laget.

LÖSNING: Om det har uppstått dubbletter måste ni radera bägge lagen, det ursprungliga och dubbletten, och sen lägga upp laget igen och anmäla spelarna på nytt.Känt fel som kan vara bra att känna till vid bokning på Min Golf
- Boka starttid. ”när jag försöker byta ut en spelare i en bokning på Min Golf får jag felmeddelande.”
Ibland får man på Min Golf ett felaktigt meddelande att starttiden är reserverad för "nnnnnnnnnnnnnnn".
Felet uppstår när klubben har tex en reservationsregel med "gråtider" (återkommer tex 6:e starttid) och inställningen "Kontroll av reservationsregler genomförs på samtliga spelare i bokningen".
För att komma runt problemet tills felet är rättat så kan klubben ändra till "Reservationsregler kontrolleras endast för bokaren, ej för övriga spelare i bokningen.". Då fungerar det som det ska.


Vi fyller på listan allteftersom vi upptäcker fel.


Mvh Ylva Z Skännestigh
Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)
Svenska Golfförbundet