Senast uppdaterad:

Skriv ut

Leveransrapport GIT 8.1.66.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 13 juni 2013.

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:

Den här versionen av GIT och GIT API innehåller mest felrättningar i tävling och några mindre nya funktioner samt några övriga fel som är rättade.

Administration

GIT-8789 HCP.
Vid HCP-justering ska E-post skickas via Traveas
Vid registrering av HCP-rond skickas numera Traveas-mail istället för det gamla textmailet. Mailet skickas både till spelare och markör när registrering görs via Min Golf. När registrering görs i GIT skickas enbart mail till spelaren.

 

GIT-8857 Greenfee 3-7-4.
Verkställ och Spara fortfarande aktiva i formulär Säsonger-klockslag trots att ändringen är sparad. 
Justeringar gjorda i formulär Säsonger-klockslag.

 

GIT-9342 Greenfee 3-7-4.
Formulär Säsonger-klockslag visar felaktiga veckodagar.
Formulär Säsonger - klockslag gruppruta Säsonger visade felaktiga datum när man valde att visa datum istället för klockslag. Från support-1558.

 

GIT-8919 Greenfee 3-7-4.
Verkställ och Spara inaktiveras i formulär Pris när jag väljer Rensa.
Justering gjord i formulär Pris.

 

GIT-9448 Bana.
Max antal samtidiga bokningar för Gäster omfattar även medlemmar när jag bokar.
Ingen kontroll på antal bokningar gjordes för gäster som tidigare hade varit medlem på klubben.

 

GIT-9556 Artikel.
Det går inte att spara en förändring gjord på en artikel av typen Förbokningsavgift.
Det gick inte att spara en förändring på en artikel av typen Förbokningsavgift. Felet är nu rättat. Från Support-1709

 

GIT-9565 Organisationsenhet.
Dagens datum sätts i fältet Stiftad år (om det är tomt) när jag ändrar namn på en golfklubb inloggad på SGF-nivå.
Felet rättat.

 

GIT-9570 Organisationsenhet.
Fältet Invald år i formulär Organisationsenhet ska ska endast gå att redigera på SGF nivå.
Från och med den här releasen är fältet Invald år på Organisationsenhet enbart redigerbart när man är inloggad på SGF-nivå.

 

GIT-9566 Organisationsenhet.
Det går inte att ta bort inlagt datum i fälten Stiftad år.
Det gick inte att ta bort datum som var inlagt i fältet Stiftad år.

  Tävling

  GIT-9334 Seriespel.
  När jag väljer Placera auto i lista Startlista för en tävling skapad av mallen för seriespel får jag object reference fel.
  Vid vissa tillfällen fick man object reference fel när man valde Placera Auto i seriespel.

   

  GIT-9415 Tävling.
  I en lagtävling får kolumnen ETH i formulär Lista- Anmälning inte riktigt plats.
  Formuläret breddat.

  GIT-9550 Tävling.
  CBA-beräkning i GIT blir -4/RO men vid kontrollberäkning i excel blir det CBA -3.
  I vissa tävlingar blev CBA-beräkningen fel. Detta fel är nu rättat. Från produktion.

   

  GIT-9558 Tävling.
  Manuell redigering av startlista i rond 2 felmeddelande "Object reference not set to an instance of an object.
  Det gick inte att göra manuell redigering av startlistan i rond 2 när scoreinmatning var gjord i rond 1. Från support-1683

   

  GIT-9561 Tävling.
  Tävling 3 ronder med 3 olika spelsätt över 18 hål fungerar ej.
  Par- och lagtävlingar med 2 ronder eller fler blev felaktiga så att det inte gick att mata in score. Från Support-1722, Support-1720, Support-1745, Support-1830

   

  GIT-9564 Tävling.
  Lag försvinner från anmälningslistan när man öppnar scoreinmatning.
  Hörde ihop med GIT-9561.

   

  GIT-9563 Tävling.
  ingen uppdatering av EGA Exakt Tävlingshandicap sker när scoreinmatning påbörjas i partävling.
  Vid partävlingar uppdaterades inte EGA Exakt Tävlingshandicap när scoreinmatning påbörjades. Från Support-1700

   

  GIT-9567 Tävling.
  Lag försvinner från startlistan vid manuell redigering av startlistan.
  I partävlingar försvann de par som man flyttade om i startlistan vid manuell redigering. De kom dock tillbaka när om man lottade om ronden. Från Support-1697

  GIT-9576 Tävling.
  Lottning av seriespel blir felaktig.
  Det blev fel i lagtävlingar med både par- och singelronder. Felet är nu rättat. Från Support-1771

   

  GIT-9568 Tävling.
  Lottad startlista i rond 1 visas inte när jag har lottat rond 2.
  I vissa lagtävlingar visades inte rond 1 när rond 2 lottades. Från Support-1684 eventuellt även Support-1697

   Övrigt

   GIT-9586 Rapporter.
   Tävlingsrapporter visar antal 0 och totalt 0 i sidfoten istället för korrekt antal.
   Rättat vissa tävlingsrapporter som visade antal 0 och totalt 0 i sidfoten. Kan eventuellt finnas fler felaktiga rapporter som kommer att rättas till nästa release.

   GIT-9512 Tävling.
   Utskrift startlista singel.
   Fälten som visade klubbnamnet hade blivit för litet efter att GK i namnet var ändrat till Golfklubb.
   Ändrade rapporter:
   GIT.medlemsförteckning.rpx
   GIT.medlemsförteckning.rpx_med_köinformation_excel.rpx
   GIT.medlemskap.excel.rpx
   GIT.anmälningslista_handigolf_singel.rpx
   GIT.anmälningslista_par_lag_med_Golfid.rpx
   GIT.anmälningslista_singel_med_golfid.rpx  

    

   GIT-9548 OnTag.
   Önskemål från Evry att ändring av HCP-värde ska göras i GetPlayerStartTeeGUID.
   Ändring gjord för OnTag.