Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT-uppdatering mars 2012

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 8.e mars 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter: 
GIT-klienten version 8.0.76.1
GIT API version 3.0.80

Denna release är en extrainsatt release för att driftsätta en ny avgiftsmodell i GIT. Den nya avgiftsmodellen ska förhoppningsvis ge möjlighet att på ett enklare sätt ändra greenfeeavgifterna efter tillgång och efterfrågan.
Förutom den nya avgiftsmodellen så medföljer även några rättningar för export av fakturaunderlag till ekonomisystem samt några ändringar i ett par rapporter.

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 8.0.76.1

Bokning

I bokning är förändringar gjorda för avgiftsmodell 3-7-4. Ingen omräkning av pris görs när en bokning där en avgift av typen 3-7-4 används skickas in i kassan.

Ekonomi

GIT-8872 - Ekonomiväxel. Lägg till uppdaterad ekonomiväxel.
Hela ekonomiväxeln uppdaterad till GIT API ver 3. Rättningar för export av medlemmar från GIT till ekonomisystem. Det gick bara att göra en i taget och inte alla medlemmar på en gång.

Administration

GIT-8553 – Avgifter- Ny modell för att ange greenfeeavgift i GIT enl 3-7-4 modellen.
Helt ny avgiftsmodell i GIT. 3-7-4 hänvisar till 3 säsonger, 7 dagar och 4 klockslag; morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.
Läs mer här »

Tävling

GIT-8903 - Tävling. Resultatlistor. lägga till Spelarstatus (AM/PGA/NA osv.) på alla resultatlistor
Spelarstatus tillagt på följande resultatlistor:
GIT.Resultatlista_Ackumulerat_Brutto 
GIT.Resultatlista_Ackumulerat_Netto 
GIT.Resultatlista_Enskild_Rond_Brutto 
GIT.Resultatlista_Enskild_Rond_Netto

GIT API VERSION 3.0.84

API-475 - GIT API: Förändringar gjorda i GIT API för avgiftsmodell 3-7-4