Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API version 3.1.19

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 21maj 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter: 
GIT-klienten version 8.1.19 »
GIT API version 3.1.19
Min Golf version 6.10.0 »

GIT-API version 3.1.19

API-475 - GIT API: Förändringar gjorda i GIT API för avgiftsmodell 3-7-4 

API-513 - Licenstyp 21. ska kompletteras så att de kan hämta upp starttider samt ankomstmarkera en starttid 

API-546 - GIT API: Förändringar i GIT API för Olympiagolfen 

API-547 - HCP. Avskaffa gränsen för att en spelare max kan höja sig 2,0 per år 

API-580 - GIT API: Ny metod för 3-7-4 som ska hämta upp prisbilden för en dag på klubb där avgiftsmodell 3-7-4 är aktiverat. På Min Golf, Min Golf Skandinavien och Min Golf Företag visas grundpriset – generella rabatter om klubben har avgiftsmodell 3-7-4 aktiverad.