Senast uppdaterad:

Skriv ut

Leveransrapport GIT 8.1.19

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 21maj 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter: 
GIT-klienten version 8.1.19 »
GIT API version 3.1.19 »
Min Golf version 6.10.0 »

Tre stora förändringar i denna release

  • 10 %-regeln har försvunnit och ersatts av CBA (Computed Bufferzone Adjustment).
  • Ny breddtävling Olympiagolfen
  • Avgiftsmodell 3-7-4 där man nu kan ha unika rabatter för varje säsong och klubbgrupper/medlemskapstyp. 

    Nedan finns en specificerad lista över nya funktioner och rättade fel i den nya versionen av GIT.

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 8.1.19.0

Bokning

Person som är anmäld till Olympiagolfen visas med svart färg i starttidsschemat för att klubben lätt ska kunna se på vilka starttider det finns spelare som deltar i Olympiagolfen.

I bokning är möjligheten att föranmäla sällskapsrond via högerklick/kortkommando borttagen p.g.a. att prestandaförlusten blev så stor att klubbarna fick försämrade svarstider i starttidsschemat. Föranmälan kan fortfarande göras via formulär Boka starttid.

GIT-9025 Greenfee 3-7-4.
Vid bokning av starttid för oidentifierad person (utan Golf-ID/medlemsnummer) tas ingen hänsyn till rabatt för juniorer. Felet rättat så nu får även en oidentifierad junior eventuell juniorrabatt. Från Support-1289

ADMINISTRATION

GIT-9006 - Greenfee 3-7-4.
Utöka greenfee 3-7-4 med möjligheten att sätta generella rabatter och rabatter per klubbgrupp/medlemskapstyp per säsong. 
Avgiftsmodell 3-7-4 är utökad med möjligheten att sätta olika generella rabatter per säsong samt möjligheten att även sätta olika rabatter per säsong för klubbgrupper och medlemskapstyper. 

GIT-8900 – HCP.
Ta bort begränsning att höjning endast kan ske med 2,0 under ett kalenderår. 
Begränsningen för höjning av HCP mer än 2,0 per kalenderår är borttagen. 

GIT-8916 - Organisationsenhet.
Ändra texten "Provmedlemskap t.o.m." till: "Giltigt till och med:" 
Texten Provmedlemskap t.o.m. är ändrat till Giltigt till och med i formulär Organisationsenhet gruppruta Klubbinfo på fliken Klubb. 

GIT-8818 - Greenfee 3-7-4. Dialog Pris. 
När jag väljer en nytillagd klubbgrupp för att ange pris får jag felmeddelande’. 
För att kunna välja en nytillagd klubbgrupp i formulär pris var man tvungen att först spara i formuläret. Felet rättat. 

GIT-8858 - Greenfee 3-7-4.
Ingen varning ges att det finns förändringar som inte är sparade i formulär Säsonger – klockslag. 
I formulär Säsonger-klockslag fick gavs ingen varning om man stängde formuläret utan att spara. 

GIT-8866 - Kontaktpersoner.
Det går inte alltid att redigera upplagda kontaktpersoner utan att refresha fönstret. 
I vissa lägen gick det inte att redigera kontaktpersoner utan att först uppdatera formuläret med tangent F5. 

GIT-9009 - Kontaktpersoner. 
Rullist saknas i formulär Roller 
Rullist saknades i formulär Roller när det blev fler roller än vad som rymdes i formuläret. Från Support-1284.

TÄVLING

GIT-8542 - Ny 10%-regel 2012 (CBA) 
10%-regeln i tävling är ersatt av CBA (Computed Bufferzone Adjustment). CBA innebär att buffertzonerna förändras beroende på resultatet i tävlingen. 
Beräkningsunderlaget görs på deltagare i tävlingen som tillhör HCP-grupp 1-4 (+8,0 – 26,4) och antalet deltagare måste vara minst 10 stycken inom HCP-grupp 1-4. 
CBA för tävlingen sparas ner på överförda HCP-ronder och kan ses i HCP-historiken. 
Nytt är också att man vid registrering av tävlingsrond på person i GIT ska fylla i CBA. 

GIT-8561 - Tävling. 
Införa ny tävling – Olympiagolfen 
Ny tävling Olympiagolfen. I GIT syns inga större förändringar mer än att en deltagare i Olympiagolfen visas med svart färg i starttidsschemat. Anmälan till Olympiagolfen och registrering av ronder i Olympiagolfen görs via Min Golf. 

GIT-8595 - Tävling. 
Resultatlistor. lägga till Spelarstatus (AM/PGA/NA osv.) på alla resultatlistor. 
I alla resultatlistor i tävling är spelarstatus tillagt. 

GIT-8993 - Tävling. 
Öppna upp i tävlings- och arrangemangsnamn för é och É. 
Till januarireleasen begränsade vi vilka tecken som var tillåtna i ett tävlings- och arrangemangsnamn. Här har vi nu även lagt till é och É har även lagt in è, È, á, Á, à och À som tillåtna tecken. Från Support-1277. 

GIT-8589 - Byt spelare. 
Byta ut en spelare i en tävling till en oidentifierad person ger felmeddelande "Object reference not set to an instance of an object". 
Det gick inte att byta ut en spelare i tävling till en oidentifierad spelare via formulär Byt spelare. Felet rättat. Från Support- 1180 och -1332. 

GIT-8899 - Tävling.
Fel maxvärde i fältet Max HCP per lag i en partävling. 
Efter införandet av klubbhandicap var maxvärdet för HCP per lag i en partävling för lågt.

ÖVRIGT

GIT-9027 - GIT. 
Serveradressen vid inloggning i produktion ska ändras från gitsys.golf.se till gitklient.golf.se. 
Ny serveradress till GIT är fr.o.m. denna release gitklient.golf.se.

KVARVARANDE FELRAPPORTER SOM KAN VARA BRA ATT KÄNNA TILL.

API-631 Boka starttid. när jag försöker byta ut en spelare i en bokning får jag felmeddelande. 
Felet uppstår när klubben har en reservationsregel med "gråtider" (återkommer tex 6:e starttid) och inställningen "Kontroll av reservationsregler genomförs på samtliga spelare i boknigen". 
Ändrar man till "Reservationsregler kontrolleras endast för bokaren, ej för övriga spelare i bokningen." så fungerar det som det ska. 

Problemet med att göra stora gruppbokningar kvarstår. 
För att komma förbi problemet gör en mindre gruppbokning och förläng den istället.