Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Vårversion 2013

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 22 april 2013.

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-klienten version 8.1.61.0 »
GIT API version 3.1.57 »

Ny funktion för att visa aktuellt bokningsläge

Nytt menyval i GIT för att komma till sida som visar klubbens bokningsstatistik i diagram.  Ni har möjligt att se både historiska (från mars 2008) och framtida bokningar och få olika vyer att välja mellan med flera sätt att filtrera. Här kommer några exempel på vad ni kan se:

  1. Visa andelen bokningar och andelen obokade starttider per dag. Visas i procent för: gäster, medlemmar, oidentifierade, startförbud tävling, startförbud övrigt och obokat.
  2. Visa antal bokningar per dag fördelat på samma grupper som i punkten 1.
  3. Se nästkommande veckas bokningar och jämföra den med motsvarande vecka föregående år.
  4. Se nästkommande två veckors bokningar, eller om ni hellre vill se två veckor i september 2013 så går det också bra.
  5. Antalet bokningar för en vecka uppdelat per dag och tidsperioder morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.

 

Vad som också är väldigt bra är att statistiken visas i ett webbfönster. Det gör det möjligt att ge klubbens restauratör, greenkeepern eller annan person som påverkas av bokningsläget möjlighet att logga in (med sitt Golf-ID och GIT-lösenord) på en webbsida och följa bokningsläget.
Det finns fler bra funktioner kring statistiken, vi återkommer under de närmaste veckorna med mer detaljer på GIT-Onlinehjälp.

Läs mer här »

 

Bokningsstatistiken tas ut två gånger per månad
Bokningsstatistiken som vi, en gång per månad, lagt in i GIT till er har förändras på två sätt. Tidigare har vi lagt upp statistikrapporten den 6.e efterföljande månad. Framöver kommer ni att få tillgång till statistiken från dag 1-15 varje månad redan den 18.e innevarande månad. Den 3.e varje månad kommer den rapporten att skrivas över med en rapport som innehåller hela föregående månads statistik.

 

Fler färger i starttidsschemat
Vi har infört fler färger i starttidsschemat. En grå färg för företagsbokningar, en mörkorange färg för turistbokningar via Utlandsturism och Citybreak och en rosa färg. Tex, Den rosa färgen bestämmer ni själva hur ni vill använda. Den sätts på en bokad spelare i formulär Boka starttid.

 

För er som använder företagsbokning
Vi har haft ett problem när ett företag har bokat en starttid och ni har flyttat den, i det läget ändrar GIT bokare från företaget till den person som är inloggad i GIT.

Vi har nu skapat möjlighet för er att på bokningen, fliken bokare ändra Bokare till ett företag. Denna funktion kan alltså användas både när ni flyttat en befintlig bokning och även när ni har gjort bokningen åt företaget i GIT.
Läs mer här »

 

För er som använder Spelavgift begränsad
Har vi nu öppnat möjligheten att sätta ett klockslagsintervall när spelavgiften ska vara giltig. Det har inte varit möjligt tidigare.
Läs mer här »

 

Möjlighet att redigera lag i en lagtävling
Tidigare har det inte varit möjligt att genomföra en manuell redigering i en lagtävling (även seriespel). Den funktionen är nu öppnad så att det är möjligt.

 

Möjlighet att sätta Max antal bokningar per medlemskapstyp
På en bana har det tidigare varit möjligt att sätta Max antal samtidiga bokningar som då gällt alla spelare. Nu har vi kompletterat den funktionen med möjlighet att sätta Max antal bokningar för gäster resp. per medlemskapstyp. Kan bli ytterligare en förmån i era medlemskap.
Läs mer här »


Rapport Spelarhistorik
Ny rapport som ger regelkommittéer ett verktyg för att se en spelares alla tävlingsresultat
Rapporten visar en spelares HCP-historik samt tävlingsresultat för valt år. Alla rader i HCP-historiken visas. Tävlingsresultat för alla singeltävlingar, partävlingar och scrambletävlingar visas. Tävlingsresultat visas oavsett på vilken klubb tävlingen spelas på enda kravet är att tävlingen har administreras i GIT. Tävlingar av typen seriespel/lagtävlingar är ej med i rapporten.
Rapporten innehåller även information om spelarens medspelare i en par- eller scrambletävling.
Klubben kan endast ta ut rapporten på spelare som har klubben som hemmaklubb.
För mer info se här »