Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API version 3.1.57

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 22 april 2013.

 • API-332 GIT API:
  Ändra felmeddelande i metoderna SlotBooking3.GetAddedSlotPersonData() ochSlotBooking3.GetBookingEntryInformation().
  Ändring i GIT API så namnet på reservationsregeln ska skickas med när en person inte passar in i en starttid.
   
 • API-525 GIT API:
  Förändra metoden SlotBooking3.ChangeSlotBooking.
  Ändring i GIT API så att de ska gå att markera en rond som föranmäld om man går in och ändrar på en bokning.

 

 • API- API-654 Bana.
   När man hämtar hål-info från GIT-API komplettera med hålets unika GUID.
  GIT API kompletterat för OnTag.

 

 • API-655 Klubbnyheter på Min Golf.
  Skicka med länk till klubbens RSS-flöde för Klubbnyheter på Min Golf.
  Förändring i GIT API för nytt fält som ska skickas med för klubb.

 

 • API-675 Komplettera metoden GetGolferInfoByGolfId med HCP-status.
  Metoden kompletterad med HCP-status för T2.

 • API-677 Ny metod för att visa Mitt golfår på Min golf
  Ny metod för redesignprojektet för Min Golf.

 • API-678 Kompistjänst i Min Golf.
  Nya metoder för ny tjänst Kompistjänst.

 

 • API-679 Uppdatera SP:ar för överföring av tävling från Golfit databasen till Golfit_history databasen.
  Uppdatering av SP:ar för överföring av tävling till Historik-databasen ska bli korrekt med gällande EGA HCP-status.

 • API-681 GIT API:
  Olympiagolfen. Ändringar ta bort krav på markör inför 2013.
  Krav på markör borttaget för Olympiagolfen.

 • API-682 GIT API:
  Förändra metoden Organization3.GetOrganizationalUnitMembershipTypeData() så att det också går att hämta ut medlemskapstyper på en klubb åt gången.
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.

 

 • API-683 GIT API:
  Ny metod Organization3.GetActiveGreenFees.
  Ny metod för OnTag.

 • API-692 GIT API:
  Förändra Metoden SlotBooking3.GetSlotBookings klassen SlotParticpant
  Uppdatering av GIT API för den nya tjänsten Kompistjänst.

 • API-693 GIT API:
  GIT API: Förändra Metoden Member3.GetMemberStatus klassen MemberStatusData
  Uppdatering av GIT API för den nya tjänsten Kompistjänst.

 • API-697 GIT API:
  Förändra metoden SlotBooking3.SaveArrivalConfirmation så att den kan användas av andra aktörer än Golfterminalen.
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.
   
 • API-698 GIT API:
  Förändra metoden Member3.ProspectMembershipRegistration.
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.

 

 • API-700 GIT API:
  Lägg till kontroll i metoden Organization3.GetOrganizationalUnitMembershipTypeData().
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.

 

 • API-635 GIT API:
  Passiv spelare får klubbgruppsrabatt vid bokning.
  Rabatt för klubbgrupper fungerade inte som det skulle när klubben hade aktiverat avgiftsmodell 3-7-4. Detta är nu rättat.

 

 • API-685 GIT API:3-7-4:
  Klubbgruppsrabatt tar inte hänsyn till SGF-status när klubben har avgiftsmodell 3-7-4 aktiverat
  Rabatt för klubbgrupper fungerade inte som det skulle när klubben hade aktiverat avgiftsmodell 3-7-4. Detta är nu rättat. Från Support-1582.

 

 • API-703 GIT API:
  Förändra metoden SlotBooking3.SaveArrivalConfirmation
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.

 • GIT API-651 GIT API:
  Ny metod Member3.GetRounds
  Ny metod för Min Golf

 • GIT API-636 Tävling.
  Hemmaklubb bör skickas med i API även om det står i fältet: annan ej SGF ansluten
  Förändring i GIT API för T1 och T2.

 • GIT API-699 GIT API:
  Förändra metoden Economics3.GetArticleAndPriceInfoForClubAndPerson
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.

 • GIT API-701 GIT API:GIT API:
  Lägg till kontroll i metoden Member3.GetMembershipTypesWithArticleAndPrice()
  Förändring i GIT API för nya licenstyper.