Senast uppdaterad:

Skriv ut

Leveransrapport GIT 8.1.61.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 22 april 2013.

I den här versionen av GIT (version 8.1.61.0) och GIT API (version 3.1.57) finns några stora förändringar, några mindre nya funktioner och några rättade fel.

De stora förändringarna är:

 • Ny webbsida för att visa bokningsstatistik.
 • Det går att ändra bokare till ett företag på bokning som görs i GIT.
 • Företagsbokningar visas med annan färg i starttidsschemat i GIT.
 • Datum och klockslag går att sätta på en spelrättighet på en avgift av typen Spelavgift begränsad.
 • Ny rapport som visar en spelares HCP-historik och spelade tävlingar.
 • Utökning av funktionen Max antal samtidiga bokningar på bana.

 

Bokning

 •  GIT-8424 Sök bokning.
   Efter ändringen i Sök bokning (Golf-ID och Spelare dimmas när man söker på namn) så behövs en knapp Rensa.

  Ny knapp för att rensa fält i formulär Sök bokning.

 • GIT-8431 Min Golf företag.
  Möjlighet att ändra Bokare till ett Företag på en bokning som görs i GIT.
  Nytt fält/drop downlista på fliken Bokare i formulär Boka starttid där klubben kan byta bokare till en företagsbokning. Gäller enbart företag med webbinloggning.

 

 • GIT-8536 Starttidsschema.
  Visa Bokningar gjorda via Bokande system Min Golf företag med annan färg eller markering/bokstav.
  Företagsbokningar visas med grå färg i starttidsschemat. Bokningar gjorda via Citybreak m.fl. externa aktörer visas med orange färg i starttidsschemat. Klubben kan själva också markera en bokning med rosa färg.

 • GIT-9359 OnTag.
  I samband med att ett scorekort skrivs ut i från GIT starttidsschema så ska spelarens medlemskategorins Nr, Id eller GUID skickas med.
  Förändringar i GIT för OnTag.
  GIT--8306 - GIT-8311 OnTag Diverse förändringar för OnTag.

 

 • GIT-9137 Greenfee 3-7-4.
  Passiv spelare får klubbgruppsrabatt vid bokning.
  I avgiftsmodell 3-7-4 togs ingen hänsyn till SGF-status när klubben hade lagt upp en rabatt för medlemskapstyper och klubbgrupper. Från Support-1582.
 • GIT-9142 Greenfee 3-7-4.
  En person får ändå rabatt trots att personens SGF-status ej omfattas av klubbgruppsregeln.
  I avgiftsmodell 3-7-4 togs ingen hänsyn till SGF-status när klubben hade lagt upp en rabatt för medlemskapstyper och klubbgrupper. Från Support-1582.

 

 • GIT-9367 Greenfee 3-7-4.
  Klubbgruppsrabatt tar inte hänsyn till SGF-status.
  I avgiftsmodell 3-7-4 togs ingen hänsyn till SGF-status när klubben hade lagt upp en rabatt för medlemskapstyper och klubbgrupper. Från Support-1582.

 

 • GIT-9330 Greenfee 3-7-4.
  Vid bokning av starttid på en helgdag på klubb där 3-7-4 är aktiverat används greenfee för helg men priset tas från en greenfee som gäller vardagar.
  Vid vissa tillfällen valdes fel greenfee när klubben hade två greenfeeartiklar aktiva med egenskapen systemval upplagda.

 

 • GIT-8965 Greenfee 3-7-4.
  Går inte att radera första spelaren i bokningen via högerklick i starttidsschemat.
  I vissa lägen gick det inte att radera den första spelaren i bokningen om man valde att göra detta via högerklick. Detta är nu rättat.

 

 • GIT-9119 Starttidsschema:
  Ordningen av personerna i en bokning ändras när bokningen uppdateras.

  Ordningen på personerna i en bokning visades i en annan ordning om man gick in och uppdaterade en bokning och rättades inte till förrän starttidsschemat uppdaterades igen. Nu visas samma ordning hela tiden.

Ekonomi

 • GIT-9341 Ekonomiväxel.
  Uppdatera med nya filer, vi ska uppdatera för Hogia och Fortnox.

 

 • GIT-9456 Person: Golf-ID återanvänds när person är raderad via rensningen.
  Efter rensningen av personer i produktion så återanvändes Golf-ID vid nyuppläggning av personer trots att Golf-ID fanns i historikdatabasen. Felet är nu rättat. Från Support-1629.

 

Administration  

 • GIT-8532 Spelavgift begränsad.
  Fliken spelrättighet gör datum och klockslag editerbara.
  Fälten för datum och klockslag på fliken spelrättighet är öppnade och numera editerbara.

 

 • GIT-8603 Bana.
  I dialogen bana lägg till kolumn som visar om banan har/inte har flaggan Visa på webb.
  I formulär Banor är det tillagt en ny kolumn som visar om banan har markeringen ”Banan visas på Golf.se, Min Golf, Golfterminalen m.fl.” markerad.

 • GIT-8614 Rapporter.
  Tidbokningsstatistiken måste skrivas om.
  För att kunna göra förändringar i tidbokningsstatistiken var det tvunget att skriva om den ursprungliga koden.

 

 • GIT-8844 Hjälp.
  Lägga till hjälpsymbolen (?) i dialogen Roller för distrikten.
  Hjälpsymbol tillagd.

 

 • GIT-9087 Rapporter.
  Lägg på behörighet Statistikrapporter på Statistik tidbokning.
  Lagt till så att det krävs behörighet Läsa statistikrapporter för att komma åt Statistik tidbokning. Från Support-1334.

 

 • GIT-9147 Introduktionskort.
  Ändring av tillgängliga roller.
  Ändring av tillgängliga roller för introduktionskorten.

 

 • GIT-9171 Olympiagolfen.
  Ta bort krav på markör till 2013.
  Kravet på markör är borttaget för ronder i Olympiagolfen.

 

 • GIT-9226 Olympiagolfen.
  Ändring av script för vecko- och månadskörningar.
  Förändring gjorda i scripten som ska köras för att ta ut olika rapporter för Olympiagolfen under säsongen 2013.

 

 • GIT-9233 Klubbnyheter på Min Golf.
  Fält för att mata in länk till klubbens RSS-flöde för Klubbnyheter på Min Golf.
  Nytt fält i formulär Klubbinformation för Min Golf och e-postutskick där klubben kan mata in en länk till ett RSS-flöde för att visa klubbnyheter på Min Golf.

 

 • GIT-9246 Bana.
  Möjlighet att sätta antalet samtidiga bokningar på en medlemskapstyp.
  Lagt till utökade möjligheter att specificera max antal samtidiga bokningar på gäster och medlemmar.

 

 • GIT-9268 Rapporter.
  Nuvarande bokningsstatistik ska tas ut med kortare intervall och 2 gånger per månad.
  Förändring gjord så att bokningsstatistiken körs två gånger per månad samt att den tas ut tidigare vid månadsskiftet. Rapporten körs 18:e och 3:e varje månad.

 

 • GIT-9353 Artikel.
  När man skapar ny artikel ska radiobuttons för giltighetstid inte ha något val default markerat, aktören måste välja.
  Förändrat så att aktören måste göra ett aktivt val av hur länge en avgift ska vara giltig. I drop downlista är inte längre giltighetstid satt till År som default utan aktören måste välja  År, Månad, Vecka eller Dag.

 • GIT-9361 Greenfee 3:7:4:
  Ändra defaultvärden för säsonger.
  Defaultvärden i formulär Säsonger för gruppruta Klockslag är ändrade så morgon startar 00:00 och kväll slutar 23:59. Ingen förändring är gjord för de klubbar som har aktiverat 3-7-4.

 

 • GIT-9213 Person.
  Kortkommando alt + a fungerar i personbilden för knappen Annullera (HCP-fliken) trots att knappen inte visas.
  Det gick att annullera en HCP-rond på en medlem med annan hemmaklubb genom att använda kortkommando alt+a. Detta är inte längre möjligt.

 • GIT-9350 Person.
  Utskrift av HCP-bevis blir felaktig.
  Efter införande av HCP-status blev utskriften av HCP-bevis från GIT felaktig. Detta är nu rättat.

 

 • GIT-9378 Organisationsenhet.
  Stiftad år och Invald år sparas ner med klockslag i databasen.
  När Stiftad år och Invald år sparades ner i databasen sparades det ner med både datum och klockslag. Nu är det ändrat så bara datum sparas ner. Från Support-1584.

 

 • GIT-9464 Ändra storleken på webbfönster för GIT-Onlinehjälp.
  Efter redesign av Onlinehjälpen behövde webbfönstret i GIT breddas.

 

 • GIT-9519 HCP.
  Det går inte att registrera en tävlingsrond med CBA = -4/RO på person med plushandicap.
  Det gick inte att registrera en HCP-ändring och fylla i en klubb eller bana som inte finns registerad i GIT. Från Support-1664.

 Tävling

 • GIT-8512 Tävling.
  Byta klass när Alternativ tee är aktiverat ger "Object reference not set to an instance of an object.
  Det gick inte att byta tee på en person som var anmäld till en tävling när klubben hade Alternativ tee aktiverat. Från Support-1392.

 

 • GIT-8569 Tävling.
  Manuell redigering av startlista i lagtävling.
  Öppnat upp så det går att manuellt redigera en startlista även för tävling.
 • GIT-9280 Rapporter.
  Komplettera datakällorna gsp_Report_Competition_CompetitionSeason.xml och gsp_Report_Competition1.xml med vilken HCP-status klasserna är öppna för.
  Rapporterna GIT.Tävlingsfakta. rpx och GIT.Tävlingsprogram.rpx är kompletterade med kolumn Öppen för HCP-status.

 

 • GIT-9368 Tävling. Lista. Resultatlista.
  När aktören väljer CTRL+P i dialogen skriv ut, ändra ordning så att det default visar Resultatlista.
  Ordningen ändrad så Resultatlista visas överst istället för Aktivitetskort.
 • GIT-8583 Tävling.
  Det tar väldigt lång tid att öppna formulär Tävling.
  Tävlingsformuläret justerat. Måste kollas i produktion för att se om förändringarna har givit resultat.

 

 • GIT-9154 Tävling.
  Det går inte att ändra status på en tävlingsanmälan från Anmäld till Reserv eller tvärtom. Verkställ/Spara aktiveras ej.
  Det gick inte att byta status på en tävlingsanmälan från Anmäld till Reserv eller tvärtom. Felet är nu rättat. Från Support-1304.

 

 • GIT-9504 Seriespel:
  Skapa nytt seriespel Div II på SGF-nivå ger runtime fel, i produktion får man internt fel.
  Felaktig mall skapade problem med seriespel på SGF-nivå.

 

 • GIT-8577 Lagtävling.
  Lotta lagtävling med Lagvis lottning ger runtime fel när alla lag inte får plats inom startomgången.
  Nu visas ett korrekt meddelande "Aktuella inställningar gör att alla bokningar inte får plats. Utöka startomgångens tidsintervall. Med aktuell inställning hamnar xx bokningar utanför.”

Övrigt

 • GIT-9162 Rapport.
  Möjlighet att ta ut en rapport på en spelares alla tävlingsronder med resultat.
  Ny rapport som går att ta ut på klubbnivå på den egna klubbens medlemmar. Rapporten visar en persons alla registrerade HCP-ronder och tävlingsresultat från alla tävlingar personen har spelat exklusive lagtävlingar och seriespel.

 

 • GIT-8463 Rapporter.
  Rapporten GIT.Tidbokning-Företag.rpx tar med bokningar gjorda även av icke företag.
  Rapporten justerad så att bara företagsbokningar ska komma med.

 

 • GIT-8464 Rapport:Rapporten GIT.
  Tidbokning-Företag_Bokningssummering borde vara sorterad per företag och bana men alla bokningar kommer gemensamt.
  Rapporten är nu sorterad per företag.

 

 • GIT-9299 Rapporter.
  Knappen "Filtrera, Sortera..." är inte dimmad för ett antal rapporter.
  På många rapporter var knappen ”Filtrera, Sortera …” inte dimmad trots att filtrering inte ska gå att göra på rapporten. Valde användaren den vägen visades ett fult felmeddelande. Nu är knappen dimmad för rapporter där filtrering inte ska gå att göra.

 

 • GIT-9360 Greenfee 3-7-4.
  Rapporterna GIT_Stat.Greefeestatistik per klubb.Excel.rpx, GIT_Stat.Greefeestatistik per klubb.rpx, GIT_Stat.Greefeestatistik över tid.Excel.rpx och GIT_Stat.Greefeestatistik över tid.rpx går inte att ta ut när 3-7-4 är aktiverat.
  Rapporterna gick inte att ta ut på klubb som hade avgiftsmodell 3-7-4 aktiverat. Detta är nu rättat.

 

 • GIT-9340 Kompistjänst på Min Golf.
  Förändring i GIT för att kunna lagra externa ”kompistjänster”.

 

 • GIT-9355 Menyval Tjänster.
  Ny länk under menyval tjänster som ska gå till IdrottOnline.
  Nytt menyval som går till extern webbsida.

 

 • GIT-9383 Ny webbsida för statistik.
  Ny webbsida för att visa bokningsstatistik i diagram.

 

 • GIT-9155 Rapport.
  I rapporten för tidbokningsstatistiken kommer inga greenfee med när klubben har gått över till avgiftsmodell 3-7-4.
  Nu kommer även greenfeeavgifter för 3-7-4 med i tidbokningsstatistiken.