Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vi stänger ner GIT den 23.e april kl. 16:00 och beräknar vara igång igen vid ca. 21-tiden.Under denna tid är GIT, Min Golf, Min Golf Mobilen, Golfterminaler, TV-visning och övriga kringprodukter, som hämtar information från GIT, ej tillgängliga.

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-klienten version 8.1.90.0 »
Min Golf version 7.1.3 »
GIT API version 3.1.89 »

Spelavgift begränsad

Vi har vidareutvecklat Spelavgift begränsad med två nya funktioner. Den ena är att det är möjligt att lägga till ronder manuellt. Ronderna är av tre typer, tävlingsronder i GIT, tävlingsronder i nya GIT Tävling och sällskapsronder.
Det andra är att vi tagit fram en rutin för hur klubben ska kunna makulera en rond utan att avboka starttiden (ex. när spelaren end. spelat en 9-hålsrond eller av någon annan anledning ska får en rond till).
Läs mer här»

 

Utökad sekretess

Enligt datainspektionens regelverk måste ett system som GIT ha möjlighet att ange ”utökad sekretess” på en person. Det är främst till för personer med skyddad identitet. En person ska ha möjlighet att vara medlem och delta i golfklubbens aktiviteter under ett fingerat namn.

Processen kommer att bli sådan att spelarens hemmaklubb lägger in ett ärende till GIT-supporten med begäran att en person med skyddad identitet ska läggas upp i GIT. Alternativt ändra på redan befintlig person. 
Ni kommer att hitta instruktioner på GIT-Onlinehjälp hur ni går tillväga.

 

Prestandaprojekt

Vi har även under denna utvecklingsperiod haft fokus på att hitta processer som vi kan effektivisera mellan GIT och främst Min Golf.
Så flera mindre ändringar produktionssätts nu. Målet är att våra golfare som använder Min Golf ska uppleva en snabbare Min Golf den här sommaren. Samtidigt vet vi att antalet personer som administrerar sin golf i Min Golf och Min Golf mobil ökar stadigt varje år. 


Rapporter

Vi har genomfört en omfattande genomgång av flera rapporter och justerat dessa. Det är också en del i vårt arbete att förbättra svarstider när klubben tar ut en rapport med ”mycket” innehåll. Samtidigt har vi gjort en del justeringar och rättat några mindre fel som vi haft i de rapport som justerats.


Olympiagolfen

Möjlighet för klubben att ta betalt för startavgiften och anmäla spelare till Olympiagolfen direkt via länk i GIT eller på sidan https://ogklubbadmin.golf.se. Det går bra att anmäla både egna medlemmar och gäster. 
Det går endast att logga in sig på sidan när under anmälningsperioden. Det krävs också följande behörighet i GIT för att logga in: läsa tävlingsanmälan,  skapa tävlingsanmälan och uppdatera tävlingsanmälan.

 

Svenska Golfförbundet kommer att skicka klubben en faktura på de startavgifter klubben tagit in. Detta sker vid två tillfällen, ett i juni och ett efter att anmälningstiden gått ut i augusti.


CBA

Ny beräkning för CBA börjar gälla från 1 januari 2014 denna är nu inbyggd i GIT. 

 

 

Min Golf

Betala avgifter via webbetalning och/eller autogiro på Min Golf

Ny funktion för att markera att en avgift är tillgänglig att betala via Min Golf. Det gäller avgifter med artikeltyp medlemsavgift, spelavgift, spelavgift begränsad, uthyrningsartiklar, övriga avgifter, köavgifter och skåpavgifter.


Förutsättningen för att kunna aktivera Autogiro eller webbetalning på din golfklubb är
1. Du har skickat in ansökan om autogiro alt. webbetalning till SGF/Babs/Stamford? Blanketter finns på sidan GIT-Onlinehjälp - menyval blanketter
2. Att er ansökan godkänns och att SGF har aktiverat er i GIT
3. Att klubben aktiverar i GIT under menyvalet Webb- och e-post - Klubbinformation 

Det går att läsa mer här »

Här finns länk till Intresseanmälan (Stamford kontaktar GK) här finns också länk till pdf hur backoffice fungerar klicka här » Övrigt på Min Golf

Förberedelser pågår nu för fullt att få in även tävlingar från nya GIT Tävling i Min Golf.
- Tävlingar från nya GIT Tävling ska vara med i sökresultatet när golfare söker tävlingar på sidan Sök Tävling
- För tävlingar från nya GIT Tävling ska tävlingsinformation visas, anmälan ska gå att göra samt visning av anmälnings- start- och resultatlistor.

OBS! Tävlingar upplagda i nya GIT Tävling kommer inte att visas i Min Golf mobil tills vidare. Vi avvaktar med den utvecklingen tills vidare.

 

 

 

Min Golf mobil

OBS! Tävlingar upplagda i nya GIT Tävling kommer inte att visas i Min Golf mobil tills vidare. Vi avvaktar med den utvecklingen tills vidare.

 

 

GIT TV-visning

Uppdateras 24.e april så att tävlingar upplagda i nya GIT Tävling ska vara valbara så att ni kan visa start- och resultatlistor.

 

 

GIT widgets (f.d. webbmallar)

Uppdateras ca. 30.e april så att tävlingar upplagda i nya GIT Tävling ska visas i klubbens tävlingslista. Det är också möjligt att visa tävlingsinformation, anmälnings- start- och resultatlistor på klubbens egna hemsida.

 

 

Golfterminalen

Nivå 1 Bas (blå bakgrund) – Är den programvara en klubb kan ha i en Golfterminal. Programvaran är en del av i GIT-leveransen och är kostnadsfri för golfklubben.

 

Nivå 1 (grön bakgrund) – levereras av EVRY i Halmstad. Det är samma som Nivå 1 Bas men med utökad funktionalitet som ex. möjligt för golfaren att logga in sig med Golf-ID och sitt Min Golf lösenord.

 

Nivå 2 (grön bakgrund) –levereras också av EVRY i Halmstad. Samma som får Nivå 1 men där ingår även betalningsfunktion och koppling till OnTag (scorekortsutskrift).

 

Golfterminalen Nivå 1 Bas som ingår i GIT-leveransen kommer att stängas ner efter säsongen 2014 och kommer därför inte att uppdateras med tävlingar från nya GIT Tävling. Det innebär att om ni på klubben har en Golfterminal Nivå 1 Bas i drift och om ni lägger upp tävlingar i nya GIT Tävling kommer de inte att visas i er Golfterminal.

 

EVRY i Halmstad kommer i fortsättningen att leverera, underhålla och vidareutveckla sina två olika versioner av Golfterminaler ytterligare i linje med GIT’s vidareutveckling.

EVRY kommer under vår/sommar utveckla sin Golfterminal Nivå 1 och Nivå 2 så att om ni lägger upp tävlingar i nya GIT Tävling som kommer dessa att visas även i Golfterminalen. Golfaren kommer då att kunna anmäla sig till dessa tävlingar samt se start- och resultatlistor.

 

För mer information om EVRY’s Golfterminaler hänvisar vi till http://www.evryonehalmstad.se/golfterminalen

  

mvh Ylva Z Skännestigh
Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)
2014-04-17