Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vi stänger ner GIT den 23.e april kl. 16:00 och beräknar vara igång igen vid ca. 21-tiden.Under denna tid är GIT, Min Golf, Min Golf Mobilen, Golfterminaler, TV-visning och övriga kringprodukter, som hämtar information från GIT, ej tillgängliga.