Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API Version 3.1.89

GIT API version 3.1.89

API-313 - Tävling. komplettera med klubbgruppsnamn till felmeddelande på Min Golf.
Kompletterat tre metoder med uppgift om klubbgruppsnamn om en tävling är öppen enbart för klubbgrupp.

API-695 Boka starttid. toltip i starttidsschemat på Min Golf ska visa namnet på startförbudet.
Lagt till information om namn och starttid för eventuellt startförbud som visas i starttidsschemat på Min Golf.

API-729 - Licenstyp 15. uppdatera så att det går att hämta alla bokningar med utländska gäster.
Ny metod och ny licenstyp 38 för att kunna hämta upp uppgifter om inbokade personer som är bosatta i annat land än Sverige.

API-788 - GIT API: Förändring av leaderboard i Olympiagolfen inför säsongen 2014.
Lagt till fler parametrar i metoden som hämtar leaderbord för Olympiagolfen.

API-806 - GIT API: Från T2 ska det vara möjligt att skapa och redigera startförbud i GIT.
Två nya metoder för att skapa, redigera och ta bort startförbud i GIT från Nya GIT Tävling.

API-836 GIT API: I metoderna Member3.ProspectMembershipRegistration, SaveFirstLoginData och SaveMyPersonData ska begränsning av giltiga tecken i e-post göras.
Begränsning inlagd så att det inte går att skicka in ett &-tecken i en e-postadress.

API-844 - Licenstyp 15. Komplettera med medlemskapstyp och pris
Utökat metoden Member3.GetBookingsFromTimeSpan och klassen BookingInfo med två nya egenskaper.

API-845 - GIT API: Ny metod som är en utökad kopia av Compeition3.GetPersonCompetition.
Ny metod till Min Golf för att minska anropen och öka prestandan.

API-846 - GIT API: Förändra metoden Member3.GetMyOverViewData klassen Competition och klassen StartRound.
Förändrat metoden Member3.GetMyOverViewData så att den skickar tillbaka alla tävlingar personen är anmäld till även de som har inställningen att inte visas på webb och terminal.

API-847 - T2. Komplettera metoden GolferInfoDataT2 med ID för Medlemskapstyp och SGF-status.
Metoden kompletterad med mer information till Nya GIT Tävling.

API-848 - T2. Ny metod motsvarande LoginGITUser men som gör kontroll på att personen har rätt behörighet i GIT.
Ny metod till Nya GIT Tävling.

API-852 - GetMyPersonData, komplettera med info kring introduktionskort.
Lagt till information om introduktionskort i en metod.

API-853 - Gör ny metod motsvarande GetMyOverViewData för Min Golf förstasida.
Ny metod till Min Golf för att minska anropen och öka prestandan.

API-856 - GIT API: Ny metod i Economics3. Metoden ska hämta ett Golf-ID:s alla avgifter med status = Upplagd där avgifterna är giltiga för webbetalning.
Ny metod att användas på Min Golf i den nya funktionen Betala avgifter.

API-899 - Licenstyp 34. i metoden GetGolferInfoDataT2 behöver vi lägga till flagga AcceptEmailStartList.
Komplettering med ny egenskap i en metod för Nya GIT Tävling.

API-626 - GIT API: Min Golf Skandinavien kan avboka starttid som är bokad av Min Golf Företag
Nu visas samma meddelande som på Min Golf om en person som är inloggad i Min Golf Skandiavien försöker avboka en starttid som är bokad av Min Golf Företag.

API-680 - GIT API: Skapa ny metod för att hämta upp nyttjade/kvarvarande spel för avgift av typen Spelavgift begränsad.
Ny metod till Min Golf för att hämta upp information om nyttjade/kvarvarande spel på en avgift av typen Spelavgift begränsad.

API-837 - "Column 'TeeAlias' does not belong to table Table" vid anrop av API-metod "Competition3.GetCompetitionStartListData".
Vid anrop via metoden Competition3.GetCompetitionStartListData genererades det ibland ett fel ”Column TeeAlias' does not belong to table Table". Detta är nu rättat.

API-838 - "Object reference not set to an instance of an object" vid anrop av API-metoden "Competition3.GetCompetitionSignupListData"
Vid anrop via metoden Competition3.GetCompetitionSignupListData genererades det ibland ett fel "Object reference not set to an instance of an object." Detta är nu rättat.

API-839 - "There is no row at position 0." vid utskick av "förändrat HCP"-epost
Ibland uppstod fel vid e-postutskick i samband med registrering av tävlingsrond via terminalen. Detta är nu rättat.

API-840 - "Cannot find table 0." vid anrop av API-metod "Member3.GetMemberHCPRanking"
Vid anrop via metoden Member3.GetMemberHCPRanking genererades det ibland ett fel "Cannot find table 0." Detta är nu rättat.

API-841 - "Index was out of range" vid anrop av API-metoden "Competition3.SaveSignup"
Vid anrop via metoden Competition3. SaveSignup genererades det ibland ett fel "Index was out of range" Detta är nu rättat.

API-842 - "Index was out of range" vid anrop av API-metoden "SlotBooking2.GetSlotBookings.
Vid anrop via metoden SlotBooking2.GetSlotBookings genererades det ibland ett fel "Index was out of range" Detta är nu rättat.

API-843 - "Object reference not set to an instance of an object" vid anrop av API-metoden "Permission3.LoginUser".
Vid anrop via metoden Permission3.LoginUser genererades det ibland ett fel "Object reference not set to an instance of an object". Detta är nu rättat.

API-855 - GIT API: Metoden Member3.GetMyOverViewData returnerar felaktiga uppgifter.
Metoden returnerade i vissa fall felaktiga uppgifter på ett par egenskaper.

API-879 - GIT API: Boka in personer på en starttid där det redan finns en bokning ger felmeddelande "Bokningen gör att maximalt HCP är för högt på starttiden.".
När man via Min Golf och Min Golf Skandinavien försökte boka in en eller flera personer på en starttid där det redan fanns en bokning fick man ett felmeddelande. Detta är rättat och upplagt i produktion sedan 2014-03-11. Från Support-2254.

API-880 - GIT API: Metoden Member3.ProspectMembershipRegistration skickar inget korrekt felmeddelande när man i metoden skickar in ett Golf-ID som redan är medlem på klubben.
Nu returneras ett korrekt felmeddelande om ett Golf-ID som redan är medlem skickas in.

API-881 - Inloggning ger skript fel.
När en klubb hade satt registreringsdatum fr.o.m. men inte t.o.m. på en SGF-klassificerad tävling så kunde de personer som var anmälda till tävlingen inte logga in på Min Golf. Från Support-2291.

API-893 - GIT API: Min Golf Företag tar inte hänsyn till bokande system
Vid bokning eller sökning av starttider via Min Golf Företag tog systemet ingen hänsyn till vilka starttider som var släppta till Bokande system = Min Golf Företag. Detta fel är nu rättat. Från Support-2276.

API-900 - GIT API: Metoden SlotBooking3.GetSlotBookings_WebTemplates returnerar status = 2 när det finns reservationsregler som "krockar".
GIT Widget fick felaktig status tillbaka för starttider när det fanns reservationsregler som krockade.

API-904 - GIT API: Boka in medlem via Min GolfFöretag ger felmeddelande "Object reference not set to an instance of an object".
Det gick inte att boka in medlemmar på aktuell bana via Min Golf Företagbara personer som inte var medlemmar på aktuell klubb. Detta fel är nu rättat. Från Support-2277.

API-909 - GIT API: Metoden Compeition3.GetCompetitionSignUpListData skickar inte med HCP för oidentifierade och skandinaver
Nu skickas HCP med även för skandinaver och oidentifierade. Från Support-2290.