Senast uppdaterad:

Skriv ut

Levernsrapport GIT 8.1.90.0

Nya funktioner/rättade fel i GIT version 8.1.90.0

Bokning


GIT-9141 Boka starttid: Vid bokning av stor gruppbokning som sträcker sig över många starttider (ca 15 starttider eller fler) så går bokningen fel vissa gånger.
Vid bokning av stor gruppbokning kunde det under högsäsong hända att bokningen gick fel och spreds ut som små block istället för en sammanhängande bokning. Detta fel är nu rättat. Från Support-1310.

GIT-9164 - Bokningshistorik: Bokningshistoriken uppdateras inte med Bokande system vid vissa tillfällen.
Om en bokning raderas när aktören la upp ett startförbud via tävling eller via formulär Bana visades inget Bokande system i bokningshistoriken. Detta är nu rättat.

Administration

GIT-5407 - Välj Avbryt efter Byte av Golf-ID och spara ger felaktig varning
Vid byte av Golf-ID på en person fick aktören en felaktig varning. Detta är nu åtgärdat.

GIT-5511 - "Ändrat av org.enh." ändras inte vid annullering av rond
Vid annullering av en HCP-rond så ändrades inte fältet Ändrat av org.enh till den klubb som hade annullerat ronden. Detta är nu ändrat.

GIT-8870 - HCP: Makulering av föranmäld sällskapsrond visar meddelande "Ny HCP är xx, vill du registrera HCP igen."
Vid makulering av en föranmäld sällskapsrond visades ett onödigt och missvisande meddelande. Detta är nu borttaget.

GIT-9354 - Sekretess. Ny typ av sekretess för personer med skyddad identitet.
Lagt till en utökad sekretess för personer med skyddad identitet. Hanteras på SGF-nivå och syns ej på klubbnivå.

GIT-9628 Spelavgift begränsad. Kunna administrera ronder samt att tävlingsronder ska räknas av.
Lagt till så att det går att lägga till och ta bort ej bokade ronder (sällskaps-eller tävlingsronder) på en avgift av typen spelavgift begränsad som en person innehar.

GIT-9815 - Klubbgrupp: Kryssrutan "Alla" sorteras in i bokstavsordning under Valda klubbar Tävling.
I listan över valda klubbar i en klubbgrupp finns även valet Alla med. Den kryssrutan fungerade inte som den skulle vilket den gör nu. Från Support-2149.

GIT-9817 - Skåp: Det går att skapa/spara en skåpserie utan att välja enhet på giltighetstid.
Det gick att skapa en skåpserie utan att välja enhet på giltighetstid. Detta innebar att skåpserien inte gick att öppna. Från Support-2154.

GIT-9823 Person: När jag på fliken avgifter klickar på Skapa fakturaunderlag och fått ett meddelande innan så skickas inte Namn och Golf-ID med till Skapa faktura.
Felet uppstod när man la upp en ny person och gjorde den till medlem direkt. Då följde inte namn Golf-ID med till formulär Skapa fakturaunderlag.

GIT-9826 – Person: Lägg till begränsning i fältet för e-post så att det inte går att skriva ett &-tecken.
Begränsning inlagd så att det inte går att skriva in ett &-tecken i en e-postadress.

GIT-9853 - Organisationsenhet: Fälten Stiftad år och Invald år blankas i vissa fall ut om man gör en förändring i formuläret på klubbnivå.
Vid vissa tillfällen försvann datumen från fälten Stiftad år och Invald år i formulär Organisationsenhet. Från Support-2191.

GIT-9875 HCP-ändring: Om en HCP-rond annulleras som har IsValidForOlympiaGolf=1 ska denna sättas om till IsValidForOlympiaGolf=0.
Om en person som spelar Olympiagolfen registrerar en HCP-rond under tävlingsperioden sätts ronden som giltig för Olympiagolfen. Om en sån rond annulleras av klubben sätts den om så att den inte är giltig för Olympiagolfen längre.

GIT-9930 - 3-7-4: Vid aktivering av 3-7-4 fungerar inte systemval vid bokning av starttid.
Vid aktivering av avgiftsmodell så fungerade inte systemval vid bokning av starttid utan även personer med en betald spelavgift fick en greenfee. Från Support-2275.

GIT-9939 -Lägg upp nytt Bokande/betalande system "Extern API-användare".
Nytt Bokande/betalande system "Extern API-användare”till Huvudstadens GK.

Rapporter

GIT-9808 - Betala avgifter på MinGolf. Transaktionslista. Behövs bättre bokföringsunderlag.
Ny rapport där summering per artikel görs. Rapporten är Excel-anpassad.

GIT-9819 Rapporter: Vid sortering för rapporten GIT.Rondresultat_Singel_Med_Hålscorer.Excel och poängbogeytävlingar är det högst poäng som ska komma först
Felaktig sortering gjordes i rapporten GIT.Rondresultat_Singel_Med_Hålscorer.Excel.

GIT-9820 - Rapporter: Rapporten GIT.Rondresultat_Partävling_Med_Hålscorer.Excel är inte sorterad i resultatordning
Ingen sortering i resultatordning gjordes i rapporten för partävlingar. Detta är nu rättat.

GIT-9835 - Rapporter: Lägg till ETH i rapporten GIT-Spelarkategori.Excel.rpx.
ETH-status tillagt i datakällan för rapporten GIT.Spelarkategori.Excel.rpx

GIT-9849 – Rapporter: Rapport för att ta ut uppgifter på anmälda personer i webbpanelen.
Ny rapport för att ta ut uppgifter om personer som är anmälda till webbpanelen.

GIT-9854 - Rapporter: Rapporten GIT.Kapitalinsatsregister.rpx (under organisationsrapporter) visar enbart två rader per instans oavsett hur många ägare en spelrätt har haft.
Nu visas alla ägare.

GIT-9856 - Rapporter: Komplettera datakällan DSS\gsp_Report_PersonHcpCardCategory1.xml med primär e-postadress.
Datakällan gsp_Report_PersonHcpCardCategory1.xml kompletterad med e-postadress och fältet tillagt i rapporten GIT.Spelarkategori.Excel.rpx.

GIT-9869 - Olympiagolfen. lägg till e-post i datakälla och rapport GIT_OlympiaMedlemmarMedAdress.rpx.
Rapport och datakälla kompletterad med primär e-post för personer anmälda till Olympiagolfen.


Nya slimmade datakällor skapade till nedanstående rapporter. Detta för att öka prestandan. Det hämtades onödigt mycket ovidkommande uppgifter med den gamla datakällan.

GIT-9914 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporten GIT.Adress_E-post_till_Excel.

GIT-9915 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporten GIT.Handicaptavla

GIT-9916 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporterna GIT.Hemmaklubb och GIT.Hemmaklubb.Excel

GIT-9920 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporterna GIT.Matrikel_kontaktperson och GIT.Matrikel_kontaktperson.Excel

GIT-9921 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporterna GIT.Medlemsförteckning och GIT.Medlemsförteckning.Excel

GIT-9922 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporterna GIT.Medlemskap och GIT.Medlemskap.Excel

GIT-9924 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporten GIT.Medlemsmatrikel och GIT.Medlemsmatrikel.Excel

GIT-9925 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporten GIT.Medlemsmatrikel_inkl_noteringar.Excel

GIT-9926 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporten GIT.Telefonlista_Excel

GIT-9927 - Rapporter: Skapa ny datakälla, vy och SP till rapporterna GIT.Tidning_Land och GIT.Tidningsrapport och GIT.Tidningsrapport.Excel

Övrigt

GIT-9629 - Olympiagolfen. Skapa administration av ronder och spelares HCP-ronder i webbformulär för SGF-admin.
Ny webbsida där supporten kan administrera anmälningar och ronder för personer anmälda till Olympiagolfen.

GIT-9630 - Olympiagolfen. Klubb ska kunna anmäla en spelare till Olympiagolfen.
Ny webbsida där klubbar kan anmäla personer till Olympiagolfen.

GIT-9741- Olympiagolfen. Lägg till adress och e-post i Körning 1 för Olympiagolfen "Månadens vinnare".
Utökning av scripten som används för körningar till Olympiagolfen.

GIT-9742 -Olympiagolfen. Lägg till adress och e-post i Körning 2 "Person som spelat flest ronder under föregående månad"
Utökning av scripten som används för körningar till Olympiagolfen.

Kvarvarande felrapporter som kan vara bra att känna till


GIT-9959 – 3-7-4: Greenfee med periodmax på spelrättighet ger Eget val istället för systemval på greenfee.
Om en klubb aktiverar avgiftsmodell 3-7-4 och på greenfeens spelrättighet har fyllt i något i fältet periodmax, visas en greenfee ibland som Eget val istället för Systemval när man går in i formulär Spelare och tittar.

GIT-9929 - Slinga: Lägg in kontroll så att HCP-grundande och Teealias inte går att markera om inte Tee är valt på slingan.
Det går att markera en slinga som HCP-grundande och med markering för Tee-alias trots att inga slope-värden eller tee är upplagda för slingan. Detta gör att man inte kan anmäla sig till en tävling som är kopplad till den banan/slingan. Från Support-2272

API-913 - GIT API: Metoden SlotBooking3.GetSlotBookings_ExternalBookingSystem tar inte hänsyn till reservationsregel som gäller enbart för klubbgrupp.
Ett företag kan via Min Golf Företag boka en starttid om starttiden är bokningsbar för Bokande system = Min Golf Företag trots att det finns en reservation som säger att tiden är reserverad för en klubbgrupp som personen inte tillhör.