Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf version 7.1.3

Tävlingar upplagda i nya GIT Tävling går nu att söka fram, anmäla sig till och se anmälnings-start- och resultatlistor.
Generellt har också en mängd små och stora justeringar gjorts i anropen till GIT för att säkerställa att onödig datahämtning inte görs.

MG-2917 Bokning: Låset på en starttid tas inte bort när användaren byter starttid utan att klicka på Avbryt först.
Fel som är rättat

MG-2918 Avboka starttid: Avboka person via krysset i bokning som är öppnad via starttidsschemat ger felmeddelande "Kan inte avboka eftersom minst en av deltagarna ..."
Fel som är rättat

MG-2559 Boka starttid. toltip i starttidsschemat visa namnet på startförbudet Nu är det möjligt för spelaren att i starttidsschemat se startförbudets namn i toltip.

MG-2786 Sök tävling. Tävlingar från Nya GIT Tävling ska finnas med i sökresultatet i Tävlingskalendern.

MG-2787 Tävling. Tävlingsinformation ska visas för tävlingar upplagda i Nya GIT Tävling.

MG-2792 Tävling. Nya GIT Tävling Tävlingsanmälan uppdatera så att anmälan kan göras på en tävling från nya GIT Tävling.

MG-2935 Tävlingar. Listor. Anmälnings- deltagar- start- och resultatlistor för tävlingar från nya GIT Tävling ska visas på Min Golf.

MG-2927 Min Golfkalender. När jag anmält mig till en T2-tävling ska den visas i Min Golfkalender.

MG-2915 Skandia Tour. Ta bort möjlighet att välja fakturabetalning, gör kortbetalning default förvald.
Tidigare år har det varit möjligt att välja att betala touravgiften via faktura, den möjligheten är nu borttagen.

MG-2172 Tävling. Resultatinfo ska skickas med att visa på Min Golf.
Resultatinfo som skrivs in på en tävling i GIT visas nu på tävlingen i Min Golf.

MG-2819 Olympiagolfen. Leaderboard. komplettera med HCP, Antal ronder, dropdown för distrikt och sorteringsmöjlighet.
Komplettera leaderboarden för Olympiagolfen med mer information samt med fler sorteringsmöjligheter.

MG-2855 Mina tävlingar: Onödigt många anrop görs på sidan Mina tävlingar På den här sidan finns möjlighet att hämta spelarens tävlingar från 2004 och framåt.
När spelaren valde ett år (som inte var innevarande år) i droplistan År hämtades samtliga tävlingar som spelaren deltagit i under perioden 2004 till idag. Nu hämtas endast tävlingar för valt år.

MG-2889 Min Golfkalender. Lägg till att sidan ska göra ett anrop och hämta data från GetMyOverViewData och ej hämta cachad data.
Tidigare har all information för att visa Min golfkalender hämtats vid inloggning. Nu är ny metod gjord för att hämta de tre närmast kommande aktiviteterna till Min Golfkalender på förstasidan. När aktören besöker sidan Min golfkalender hämtas alla spelarens aktiviteter från idag och framåt i tiden.

MG-2888 Min Förstasida. Ersätt nuvarande anrop till GetMyOverViewData med ny GetMyOverViewDataMG.
Ny metod för att optimera antalet anrop till GIT vid inloggning på Min Golf.

MG-2808 Inloggning. Flytta funktionen för att uppdatera status på Golfvänner från inloggningen till sidan Golfvänner.
Nu kommer ingen uppdatering av Golfvänner göras vid inloggningen som tidigare. Uppdateringen av Golfvänner görs när spelaren går till sidan Mina Golfvänner.

MG-974 Betalning av avgifter Min Golf steg 2.
Nytt betalningssätt är infört, så nu är det möjligt för spelaren att ansök om autogiro i samband med betalning av avgifter.

MG-2903 Mina betalningar: Nu finns en ny metod upplagd, Economics3.GetFeesByPerson, som ska användas på sidan Mina betalningar.
Ny metod för att hämta avgifter som är mer optimerad för ändamålet till sidan Mina avgifter.