Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Vinterversion 2012

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 16.e januari 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIT-Klienten version 8.0.71.0
GIT API version 3.0.80
Min Golf version 6.9.0

Vi inför HCP 37-54 igen

Det innebär att vi tar bort HCP 36+ i GIT.
När vi gick över till HCP 36+ var vi tvungna att ge alla ett specifikt HCP i GIT, alla fick HCP 37. Nu kommer vi att göra en liknande justering i GIT. Alla personer i GIT med HCP 37 kommer i samband med GIT-releasen att istället få HCP 54.

Skillnaden för gruppen med klubbhandicap kommer att bli att de kommer ges möjlighet att både föranmäla sällskapsronder och justera sin HCP (end. sänkning) på Min Golf. Detta har tidigare inte varit möjligt för spelare med HCP 36+. Sänkning från 37 till officiellt HCP sköts, som tidigare, via GIT-administratör på spelarens hemmaklubb på uppdrag av klubbens handicapkommitté.
Läs mer om HCP här »

Vi inför flera sätt att Föranmäla sällskapsrond

Det innebär att oanmäld sällskapsrond kommer att tas bort, både i Min Golf och i GIT.

Spelare kommer att ha möjlighet att föranmäla sällskapsronder på två sätt.

  1. På en bokad starttid Föranmäla ronden. Det kan göras i GIT, Min Golf eller Golfterminalen.
  2. Som tidigare, att till sin medspelare/markör muntligt meddela att ”jag vill spela en Föranmäld sällskapsrond” på första tee.

Att föranmäla en sällskapsrond och därefter registrera poäng på den ronden kan endast spelare i HCP-grupperna 2-5 göra samt spelare med klubbhandicap. Resultat på en föranmäld sällskapsrond måste registreras (eller makuleras) i kronologisk ordning. En passerad starttid vars föranmälan makuleras registreras på spelarens HCP som en NR-rond (=No return).
Samtliga spelare har fortfarande möjlighet att registrera en tävlingsrond.
Läs mer om HCP här »

Förändrade buffertzoner för 9-hålsrond

Via GIT, Min Golf och Golfterminalen skapar vi nu möjlighet att registrera 9-hålsrond då andra buffertzoner gäller. I samband med HCP-justering markeras ronden som en 9-hålsrond. Detta registreras också på spelarens HCP-historik. Gäller endast spelare i HCP-grupperna 3-5 och spelare med klubbhandicap.

Rapporter

Varje månad kommer vi att spara ner exakt hur många medlemmar ni har i resp. medlemskapstyp så ni själva kan ta fram det i efterhand. Rapporten heter GIT_Stat.Fördelning per Medlemskap eller Kö Excel historik.rpx
Läs mer om rapporterna här »

Spel och medlemmar
Vi har tagit fram en rapport där ni kan följa antalet spel som sker på er bana resp. på nationell nivå. Detsamma gäller in- och utträden på er klubb samt på nationell nivå. Rapporten innehåller siffror från innevarande år samt jämförbara siffror från föregående år. Vi tror att dessa jämförelsetal kan bli ytterligare ett verktyg för klubbchefer och styrelser vid uppföljning av klubbens verksamhet. Ni kommer att kunna ta ut rapporten när ni vill från GIT. Av prestandaskäl omfattar rapporten inte de senaste fem dagarna.
Läs mer här »

Medlemmars spel på den egna banan
En rapport för att följa upp medlemmars spel på den egna banan. Ni kommer att kunna följa exakt hur många ronder var och en spelare spelar på den egna banan. Men kanske ännu viktigare att få fram en lista på dem som inte spelat någon rond alls. Alla personer kommer ut på listan med aktuell e-postadress. Rapporten körs på samma sätt som tidbokningsstatistiken och tas ut en gång per månad.
Läs mer här »

Tävling

Klubbar som arrangerar en HandiGolftävling kan nu administrera den i GIT där vi för dessa tävlingar skapar möjlighet för anmälaren att ange om han/hon har behov av golfbil eller caddie. Detta sätts på tävlingens egenskaper när klassificering för HandiGolf har valts.
I lista Anmälan visas ett N längst till höger om spelaren har önskemål om caddie, golfbil eller har skrivit något i noteringsfältet.
Läs mer om HandiGolfen här »

Ny rapport med alla klubbens tävlingar i Excel. Den kan ni sen bearbeta och skicka till tryckeri eller på annat sätt publicera.

Fönstret sök tävling har blivit större och visar nu en lista på 100 tävlingar/sida.

Kontaktpersoner

Klubbens kontaktpersoner kommer att visas på Min Golf för medlemmar.
Klubbens medlemmar kommer att ha möjlighet att när de är inloggade på Min Golf se namn, roll, e-post och telefonnummer på i stort sätt alla kontaktpersoner som är inlagda i GIT.

För de kontaktpersoner som inte vill exponera sin ordinarie e-post eller telefonnr. finns möjlighet att registrera alternativ e-post (kan göras redan idag) och alternativt telefonnummer (nyhet i nästa release). Alla roller kommer inte att visas, endast personer upplagda på följande roller kommer att visas på Min Golf:

Ansvarig för Handigolf
Course Manager/Head Greenkeeper
Damkommittén
Gröntkort ansvarig
Herrkommitté
Idrottsansvarig
Junior- och elitansvarig
Jämställdhet
Kassör
Klubbchef/VD/Intendent
Medlemsansvarig/rekrytering
Miljöansvarig
Oldtimers/seniorer
Ordförande
Ordförande i driftsbolag ägt av klubben
PR- och marknadsansvarig
Pro
Regel- och handicapansvarig
Sekreterare
Styrelseledamot
Tävlingskommittén
Utbildningsansvarig
Valberedning
Lagledare Nationella seriespelet
Samt alla roller som är upplagda av klubbens distrikt (ny funktion i januari för distrikten att lägga upp roller, bl.a. alla olika lagledare för distriktens seriespel).
Läs mer om hur klubben lägger upp kontaktpersoner här »
Så här kommer det att visas på Min Golf »

Distrikten kan lägga upp sina egna kontaktpersoner
Alla distrikt kommer att ha möjlighet att lägga upp sina egna kontaktpersoner. Rapport kommer att finnas tillgänglig för klubbarna att ta ut rapport på det egna distriktets alla kontaktpersoner.
Läs mer hur distrikten lägger upp sina kontaktpersoner här »

Distrikten kan lägga upp roller som klubbarna i distrikten kan lägga upp kontaktpersoner på
Exempel på detta är alla distriktens serielag. Nu kan distrikten själva välja hur många roller som ska läggas upp och vad de ska heta. Klubbarna lägger därefter upp sina lagkaptener på rollerna.
Läs mer hur distrikten lägger upp distriktets roller här »

Klubben kan ta ut rapport
Exempel, klubb som arrangerar Seriespel för D35 i distriktet X kan ta ut en lista med kontaktuppgifter till distriktet x alla lagledare för D35. Detta för att underlätta för administratörerna att skicka inbjudan, startlistor och resultatlistor även direkt till respektive lagledare.

Ny roll tillagd samt utökat formulär med alternativt telefonnr. för kontaktpersoner
Ny roll: Grönt kort ansvarig.

OBS

Dessa ändringar med lagledare innebär att alla lagledare för distriktens seriespel kommer att raderas i samband med GIT-releasen 16.e jan. Fr.o.m. 17.e januari kommer distrikten att lägga upp de lagledarroller som det egna distriktets golfklubbar ska lägga upp inför säsongen 2012. Respektive distrikt meddelar ”sina” klubbar vad som gäller.

Ekonomiväxeln i GIT

Är uppdaterad med vinterns uppdatering av Fortnox.

Endast en källa för GPS koordinater till bl.a. Golfguiden på golf.se

Sedan 15.e dec. 2011 har vi endast en källa till klubbarnas GPS koordinater och det är i GIT som dessa redigeras.

Övrigt:

  • Vi har kompletterat rapporten skåpförteckning med e-post för att förenkla kontakt med medlemmar som nyttjar klubbens skåp.
  • Bokningsmail skickas även till spelare som är inbokade med danskt/norskt/finskt medlemsnummer.
  • När ny person läggs upp så ska inte sekretessflaggan (= Visa ej att namn publiceras på webb) vara förvalt.
  • På egen Organisationsenhet möjlighet att kryssa i ”Grönt kort klubb” samt ”Boende”, kommer att visas på Golfguiden på golf.se (release sommaren 2012).
  • Under menyvalet Tjänster finns nu länk till Checkinlösen
  • Ny rubrik i sidolisten som heter kortkommando

Min Golf

Föranmäla en sällskapsrond

Inför möjlighet att föranmäla en sällskapsrond på en bokad starttid. Efter att ronden passerat måste spelaren antingen HCP-registrera eller annullera den föranmälda ronden. Föranmälan på en starttid kan endast göras av spelare i HCP-grupperna 2-5 och klubbhandicap och måste göras i kronologisk ordning. En passerad starttid vars föranmälan makuleras registreras på spelarens HCP som en NR-rond (=No return).

Möjlighet att på Min Golf registrera en 9-hålsrond

Spelaren registrerar sitt resultat på 9 hål och systemet lägger på resterade 18 poäng. Andra buffertzoner gäller. Detta kan endast göras av spelare i HCP-grupperna 3-5 och klubbhandicap.

Spelare med klubbhandicap

Har möjlighet att registrera HCP-grundande ronder. Alla ronder registreras men det är endast justeringar som genererar en sänkning som påverkar HCP. Spelaren kan endast sänka sig ner till HCP 37. Sänkning till officiellt HCP måste göras av GIT-administratör på spelarens hemmaklubb.

HandiGolf

För HandiGolf tävlingar har vi infört möjligheten att i samband med tävlingsanmälan även registrera önskemål om caddie, golfbil och ett extra noteringsfält. Förutsättningen är att klubben lagt upp tävlingen i GIT som en HandiGolftävling.

9-hålsbanor

Klubbar med en 9-hålsbana kan nu välja att i GIT markera banan som en 9-hålsbana. Vid bokning på en sådan bana visas meddelande att om spelaren vill spela 18 hål måste han boka en starttid till.

Avboka starttid

En person som är bokare kan nu avboka endast sig själv och inte som tidigare vara tvungen att avboka hela bollen. Sedan tidigare har personerna 2-4 haft möjlighet att avboka endast sig själva.

Kvitton på köp på Min Golf

Ny sida på Min Golf som sparar alla kvitton oavsett om det är en betalning för en greenfee, tävlingsavgift eller en medlemsavgift (end. Nordea Tour och Skandia Tour). Spelaren kan även skriva ut gamla kvitton.

Se den egna klubbens kontaktpersoner

Ny sida som visar klubbens inlagda kontaktpersoner, det som visas är: namn, telefonnr. och e-post. När en kontaktperson läggs upp i GIT kan klubben lägga ett alternativt telefonnr. eller e-postadress om personen i fråga önskar det.
Lista med kontaktpersoner är endast tillgängliga för den egna klubbens medlemmar.

Tävlingar från föregående år

Möjlighet för användaren att se tävlingar som han deltagit i tidigare år. Endast resultatlistor kommer att vara tillgängliga.

Alla Anmälnings- och resultatlistor visar även spelarkategori

Visar om en spelare är A (Amatör), N (Non-Amateur), P (Registrerad PGA), O (Olicensierad) eller R (Reamatöriserad).

Min Golf företag

Möjlighet att visa två starttidsscheman så att det blir enklare för administratören att jämföra lediga starttider.

Läs mer om Min Golf här »Ylva Z Skännestigh
Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)
2012-01-15