Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API version 3.0.80

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 16.e januari 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter: 
GIT-klienten version 8.0.71.0
GIT API version 3.0.80
Min Golf version 6.9.0

API-332 - GIT API: Ändra felmeddelande i metoderna SlotBooking3.GetAddedSlotPersonData() ochSlotBooking3.GetBookingEntryInformation()
Reservationsnamn tillagt i GIT API för att kunna visas på Min Golf när bokning inte går att genomföra.
Denna är bara genomförd när man lägger till person i bokning på Min Golf. Vid klick på starttid i
starttidsschemat visas fortfarande meddelande ”Aktuell starttid är inte bokningsbar via denna
kanal vid denna tidpunkt.”


API-334 - GIT API: Komplettera klassen Competition3.SignupParticipant.
GIT API är kompletterad med förändringar för HandiGolf.

API-454 - Se den egna klubbens kontaktpersoner på Min Golf.
Förändringar i GIT API så det går att hämta upp upplagda kontaktpersoner på en klubb.

API-469 - Boka starttid. skapa möjlighet att skicka med DK/NO/FI-spelares e-postadress vid bokning i Sverige.
Förändringar i GIT API så att även Skandinaviska spelare ska få e-post vid bokning/avbokning
av starttid.


API-473 - GIT API: HCP. Föranmälda sällskapsronder (EDS).
Förändringar i GIT API så att det ska gå att klarrapportera och föranmäla sällskapsronder kopplade
till en starttid via Min Golf och Golfterminalen.


API-474 - GIT API:HCP. Registrera 9-håls ronder.
Förändringar i GIT API så att även Min Golf och Golfterminalen ska använda de nya buffertzonerna
för 9-hålsronder samt lägga på 18 poäng på inrapporterat resultat.

API-476 - GIT API: Införa klubb HCP 37-54.
Förändringar i GIT API så att även GIT API och alla externa leverantörer ska presentera
handicap 37-54 istället för 36
+.

API-510 - GIT API: Komplettera metoden Competition3.GetPersonCompetitions().
Metoden kompletterad och skickar nu med tävlingar från tidigare år. För tillfället kommer inte
tävlingarna som är flyttade från GIT till historik-databasen med. Tävlingarna flyttas över till
historik-databasen när de är ca 18 månader gam
la.

API-434 - GIT API: Det går inte att betala tävlingsavgift i en damtävling där slingan inte är slopad för herrar för den tee som damerna ska använda.
Det gick inte att betala tävlingsavgifter i en damtävling via Min Golf när slingan inte var slopad för
herrar för den tee damerna skulle spela från.
Från produktion.


API-468 - GIT API: Kontrollera att metoden Member3.MembershipCard_Activate() spärrar alla kort med lägre löpnummer vid aktivering av medlemskort
Problem med att beställa kort vid vissa tillfällen när personen hade ett gammalt kort som inte var
spärrat. Detta ska nu vara rättat.
Från Support-1182 och Support-1200
.

API-472 - GIT API: Metoderna GetParticipantRoundScoreData() och SetParticpantRoundScoreData() genererar fel när HCP ska uppdateras på spelaren.
Felet uppstod när en person hade ändrat sitt HCP efter att startlista var skapad.
Från MyGolf Tour.

Kvarvarande felrapporter som kan vara bra att känna till

API-530 - GIT API. ingen kontroll görs när jag bokar in 2 personer med klubb HCP när regeln säger att endast en per boll får bokas.
Det går att boka in två eller flera personer med klubbhandicap på en starttid via Min Golf,
Min Golf Skandinavien och Min Golf Företag trots att inställningen på banan är en person med
klubbhandicap per starttid.