Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf version 6.9.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 16.e januari 2012

Länkar

Innehåll och leveransrapporter:
GIt-klienten version 8.0.71.0
GIT API version 3.0.80
Min Golf version 6.9.0

MG-2173 Boka starttid. Avboka sig själv på Min Golf när man är bokare.
Har inte gått tidigare.

MG-2231 Mina betalade avgifter. Ny sida där vi sparar alla betalningar som aktören gjort på Min Golf.
Främst till stöd för Nordea tour. Men är också en del av projektet Betala avgifter på Min Golf.

MG-1847 Tävling. Anmälan till HandiGolf in i GIT och Min Golf.
Vi har gjort så att i GIT är kryssrutor Caddie/golfbil tillgängliga på alla klassificerade tävlingar.
När någon av dessa är ikryssade så är textfältet Önskemål även tillgängligt på Min golf vid
tävlingsanmälan.

MG-2166 Min HCP. Registrera 9-håls ronder.

MG-2168 Min HCP. Införa Föranmälda sällskapsronder (EDS).

MG-2167 HCP. Införa Klubbhandicap (HCP 37-54).
Viktig förändring för den här gruppen att de kan justera sin HCP via Min Golf.
En spelare med 36+ kunde inte göra det.

MG-2302 HCP: Lägg till knapp Makulera rond på Föranmäld sällskapsrond.
Möjlighet för en spelare att Makulera en föranmäld sällskapsrond när den är passerad.

MG-2282 HCP tabell. Lägg till menyvalet HCP tabell i vänster meny.
Har vi gjort tv. Så att det finns tillgängligt i samband med att aktören gör sin HCP-justering,
kommer ev. att ändras med MG redesign.

MG-2064 Boka starttid, Skicka starttid till egen kalender.

MG-2239 Boka starttid. skicka med DK/NO/FI-spelares e-postadress vid bokning i Sverige.
Ses i GIT och de får även Boknings- avbokningsbekräftelser via Traveasmailen.

MG-2163 Boka starttid. Vid bokning på 9-hålsbana visa meddelande om att man måste boka ytterligare en starttid om man vill spela 18 hål.
Ny kryssruta på Bana (I GIT) som klubben kan kryssa i för att aktivera att meddelande ska visas
vid bokning.

MG-2236 Boka starttid. Startförbud visas som delvis ledig starttid efter att lottning av tävlingen ska visas med samma färg som startförbud.
Startförbudet har inte behållit sin färg i schemat när lottningen genomförts.

MG-2181 Se den egna klubbens kontaktpersoner.
Ny sida: Inte alla Roller visas, lista vilka roller som visas finns på GIT-Onlinehjälp.

MG-2187 Golfguiden. Endast en källa för GPS-koordinater.
GPS-koordinater till golf.se/golfguiden hämtas numera från GIT. Detta finns redan i produktion
sedan 15.e dec.

MG-2250 Mina uppgifter: Person där för- eller efternamn innehåller "" kan inte ändra och spara något på sidan Mina uppgifter.
Fel som är rättat.

MG-2227 HCP-tavla. spelare med HCP 99 visas på HCP-tavlan vilket de inte ska göra.

MG-2222 Tävling. Anmälnings- och resultatlistor lägga till AM/PGA/NA osv. på listor.
Den här rättningen lade vi upp i produktion redan i sommar.

MG-2179 Mina tävlingar. under Mina tävlingar även ha möjlighet att se tävlingar från tidigare år.
Just nu endast tävlingar som finns kvar i GIT inga tävlingar från Historikdatabasen visas, API-rättning
krävs ev. kommer den till 7.e maj releasen. Det går endast att se Resultatlistor.

MG-2289 Tävling: Tee byts inte i anmälan när jag väljer en annan klass.
Fel som är rättat, Om man har en tävling där alla klasser är öppna för alla där tee är olika per
klass, ändras inte tee när aktören bytte klass.

MG-2128 Tävling. Lag- och individuella Resultatlistor för seriespel var ej korrekt.
Fel som är rättat.

MG-2212 Hålscorer: Inga hålscorer visas för singelrond i seriespelstävling.
Fel som är rättat.

MG-2294 Tävling. Resultatlistor i seriespel, i kolumnen klubb ska endast spelarnas hemmaklubb stå angiven.
Fel som är rättat.

MG-2295 Tävling. Resultatlistor i seriespel, endast rondresultat ska visas i 3.e ronden.
Fel som är rättat.

MG-2296 Skandia Tour. När en spelare har status Registrerad ska knapp för att avregistrerad heta Lämna återbud.
Ändring för Skandia Tour för att förtydliga processen kring Registrering/lämna återbud.

MG-2247 Skandia Tour. Användaren förstår inte när Registrering är gjord Ändring för Skandia Tour.

MG-2244 Skandia Tour. se över rubriken på Kvittot som skickas via mail vid beställning av faktura.
Nu står det Kvitto, beställning av faktura.

MG-2232 Nordea Tour - Reservspelare kan felaktigt betala avgift till tävling.
Rättningar för Nordea Tour.

MG-2234 Nordea Tour - Spelare kan felaktigt betala avgift när webbetalningsdatum passerat.
Rättningar för Nordea Tour.

MG-2233 Nordea Tour - Spelare kan felaktigt betala tävlingsavgift under anmälan.
Rättningar för Nordea Tour.

MG-2229 Dokumentering. vilka metoder används på resp. sida i Min Golf.
Ett arbete Logica har bett att få för att förenklar i arbetet vid felsökning.

MG-2183 Namnge alla sidor på Min Golf på ett bättre sätt så vi kan skapa bättre underlag för prestandamätningar.
En del i projektet för förbättrad prestanda.

MG-2180 MGF. Ha fler starttidsschemat synliga så att man kan jämföra lediga tider.
Aktören kan kryssa i en ruta och då se två starttidsscheman samtidigt på skärmen.
För att göra det enklare att jämföra lediga starttider på olika banor eller dagar.

Ej åtgärdade 2012-01-16

MG-1919 Felmeddelande vid obehörigas försök till bokning av starttid avviker från spec.
Vi ska ha med och visa vilken reservationsregel som har stoppat bokningen så att vi kan
skriva ut tydligare meddelande till spelaren ex. ”starttiden är reserverad för medlemmar…..”