Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API Version 3.1.75

 GIT-API

API-369 GIT API: Kontrollera om det skickas med för mycket och orelevant information när bana hämtas.
Optimerat metoderna som används när bana och starttider hämtas så att orelevant data inte skickas med.

API-403  GIT API: Önskemål från GolfBox om förändring i Competition3.Competition_ExtendedInfo.
Lagt till ytterligare parametrar i returobjektet efter önskemål från GolfBox.

API-435 GIT API: Bokningshistoriken uppdateras inte med bokande system när man tar bort en spelare från en bokning.
Bokningshistoriken i starttidsschemat i GIT uppdaterades inte med Bokande system när man tog bort en spelare via Min Golf, Min Golf Företag eller Min Golf Skandinavien.

API-449 Tävling.
Resultatinfo ska skickas med att visa på Min Golf.
Lagt till resultatinfo i metoderna Competition3.GetCompetitionResultListData , GetCompetitionResultListData_External och GetExtendedCompetitionResultListData.

API-452 Avgifter.
Betalning av avgifter på Min Golf
.
Förändring i metoder inför nya funktioner i samband med betalning av avgifter på Min Golf.

API-457 GIT API: Ingen kontroll görs om HCP är för högt på starttiden när man bokar in en person på en starttid där bokning redan finns.
Ingen kontroll av totalt HCP på starttiden gjordes när ytterligare en bokning gjordes på en starttid där det redan fanns en bokning.

API- 523 Bokning:
Delbetald greenfee återanvänds ej vid bokning.
Om en person bokade en starttid samma dag där det fanns en delbetald greenfee återanvändes inte denna. Felet är rättat så nu återanvänds greenfeen om den är giltig för mer än en rond.

API-530 GIT API. ingen kontroll görs när jag bokar in 2 personer med klubbHCP när regeln säger att endast en per boll får bokas.
Ingen kontroll av antal personer med klubbhandicap gjordes vid bokning via Min Golf, Min Golf Företag eller Min Golf Skandinavien.

API-536 OE. fälten för GPS-koordinater genererar ------ om inte tillräckligt många siffror är inskrivna.
Nu sparas inga streck ner i databasen om inte alla positioner är fyllda.

API-563 GIT API: Inaktiverad företagsavgift går att använda vid bokning.
En Spelavgift utökad som var inaktiverad användes vid bokning trots att den var aktiverad. Felet rättat.

API-631 Boka starttid.
När jag försöker byta ut en spelare i en bokning får jag felmeddelande.
På en klubb med inställningen "Kontroll av reservationsregler genomförs på samtliga spelare i bokningen" och med upplagda reservationsregler fick det inte att byta ut en spelare till en annan spelare i en bokning via Min Golf. Detta fel är nu rättat.

API-632 GIT API: Vid bokning via Min Golf Företag med Spelavgift utökad fungerar inte dag och veckokontroll.
Vid bokning via Min Golf Företag där Spelavgift utökad användes togs ingen hänsyn till antal per dag och vecka. Däremot räknades de totala spelen ner. Från Support-1348.

API-642 Tävling:
Ii DisplayMemberName visas hela namnet på spelare som valt Sekretess.
Rättat metoderna Competition3.GetCompetitionStartListData,
GetCompetitionResultListData och GetCompetitionSignupListData så att metoderna skickar Sekretess istället för namn i lagnamn när någon av spelarna i en par/lagtävling har sekretess.

API-645 GIT API: Attribut CLUB_HCPFRIENDLY kommer inte med i metoden Organization3.GetOrganizationalUnitDataForGolfguideOnGolfSe/ GolfGuideInfoAttributes.
Metoden kompletterad så den nu även skickar med CLUB_HCPFRIENDLY. Från produktion MG-2436.

API-710 Min Golf företag. Kan inte byta ut oidentifierad spelare till en identifierad spelare i en bokning.
Det gick inte att byta ut eller lägga till en oidentifierad spelare via Min Golf Företag. 

API-722 Söka starttid via position i mobilen.
Ny metod för att kunna söka starttid via mobilen i oinloggat läge och via position/karta.

API-736 GIT API: Member3/GetGolferInfoByGolfId. kontrollera varför T2 inte får något telefonnr. i retur.
Nu skickas korrekt telefonnummer tillbaka.

API-749 GIT API:
Utöka metoden GetMyOverViewData().
Utökning av metoden Member3GetMyOverViewData åt Min Golf.

API-751 GIT API: Komplettera metoden SlotBooking3.GetPreBookingsEDS med klubb- och ban GUID.
Metoden SlotBooking3.GetPreBookingsEDS kompletterad med nya egenskaper som behövs när en HCP-justering ska skickas in. 

API-753 Member3
GetMyOverViewData. justera metoden så att alla pågående tävlingar kommer med till Min Golf - Min golfkalender.
Metoden justerad så att korrekt ronddatum skickas med på alla ronder.

API-754 GIT API: Ny metod i Member3 för att hämta personinformation till T2.
Ny metod för att hämta personuppgifter till Nya GIT Tävling.

API-759 GIT API: Lägg till två nya kontroller i metoderna SlotBooking3.SaveSlotBooking och SlotBooking3.SaveSlotBooking_ExternalBookingSystem.
Lagt till ny kontroll för att förhindra dubbelbokningar på starttider.

API-760 GIT API: Lägg till två nya kontroller i metoderna SlotBooking3.ChangeSlotBooking och SlotBooking3.ChangeSlotBooking_ExternalBookingSystem.
Lagt till ny kontroll för att förhindra dubbelbokningar på starttider.

API-762 GIT API: Runtime fel när resultatlista ska visas för lagtävling på Golf.se eller Min Golf.
Det gick inte att titta på en resultatlista på Min Golf/Golf.se för en lagtävling med egenskapen Öppen för HCP-status = EGA Exakt Tävlingshandicap.

API-763 GIT API: Tävlingsanmälningar som sker exakt samtidigt får samma deltagarnummer.
Ändrat så att anropen köas upp om det kommer många anmälningar på en gång. Från Support-1991, -1717 och -1880.

API-769 GIT API: Komplettera metoden Competition3.GetClubCompetitionsData klassen Competition med ny parameter om webbetalning är tillåten på tävlingen.
Lagt till ny egenskap i metoden Competition3.GetClubCompetitionsData.

API-770 GIT API: Boka in person med hemmaklubb = Annan, ej SGF-ansluten ger felmeddelande "Object reference not set to an instance of an object."
Det gick inte att boka in en person med hemmaklubb = Annan, ej SGF-ansluten via Min Golf, Min Golf Företag eller Min golf Skandinavien. Personen själv kunde dock boka via Min Golf. Från Support-2088.

API-771 GIT API: Metoden Member3.FindMarker returnerar "Server was unable to process request. ---> Object reference not set to an instance of an object" om man skickar in ett Golf-ID som inte finns.
Ändrat så att ett korrekt felmeddelande skickas.

API-773 GIT API: Metoden Member3.SaveMyHcpChange returnerar ett felaktig meddelande när man gör HCP-ändring för klubbhandicapare och 9-hålsrond.
Felaktigt meddelande skickades med vid förhandsgranskning av 9-hålsrond.

GIT-777 GIT API: Förändra metoden Member3.GetRounds.
Förändrat metoden efter GolfBoxs önskemål.

API-778 GIT API: Ny metod i Permisson3.CheckUserLogin
Ny metod för att kontrollera om en person är behörig att logga in. Ingen inloggning sker.

API-779 GIT API: Dela metoden Member3.GetRounds och gör om det till två metoder.
Delat och optimerat metoderna för den nya statistikfunktionen på Min Golf.

API-780 GIT API: Reservationsregel tar inte hänsyn till eventuella klockslag på reservationsregel.
Från Support-2107. Ingen hänsyn togs till eventuella klockslag som var uppsatta för en reservationsregel.
Felet kan inte återskapas!

API-784 GIT API: Förhandsgranskning av 9-håls rond för klubbhandicapare visar inget meddelande "Sänkning av klubbhandicap till officiellt HCP kan endast göras av din hemmaklubb, ta med scorekortet till din hemmaklubb så gör de HCP-justeringen."          
Inget meddelande skickades med vid förhandsgranskning av 9-hålsrond.

API-787 GIT API: Förändring av klasser i Olympiagolfen inför säsongen 2014.
Ny klassindelning inlagd för Olympiagolfen 2014.

API-793 GIT API: lägg till uppdaterat HCP samt Spelarkategori i SignupListParticipant.
Lagt till nya egenskaper i metoderna Competition3.GetCompetitionSignupListData
Competition3.GetCompetitionSignupListData_External
Competition3.GetCompetitionSignupListData_SortedBySelectionCategory

API-794 GIT API: Komplettera ResultListParticipant med spelarkategori.
Lagt till nya egenskaper i metoderna Competition3.GetCompetitionResultListData
Competition3.GetCompetitionResultListData_External

API-802 GIT API: Förändra metoden SlotBooking3.GetDefaultPriceForSpecifiedDate_External.
Förändrat metoden så att den även skickar tillbaka pris när en klubb har traditionell avgiftsmodell. Högsta och lägsta pris för en oidentifierad senior för valt datum skickas med.

API- 807 GIT API: Ny metod för att skicka med Golf-ID och Token för verifiering av inloggning till T2.
Ny metod som ska användas vid direktinloggning i Nya Min Golf när aktören går via GIT.

API-811 GIT API: Metoden Competition3.GetCompetitionStartListData returnerar startlistor som inte har markeringen "slutgiltig startordning (publicera startordning)" (IsStartOrderFinal = false).
Startlistor som inte var markerade med slutgiltig startordning skickades med och visades på OnScreen. Från Support-2139.

API-812 GIT API: Ny metod i member3 för att hämta personinformation till Stamford.
Ny metod för ny funktionalitet Autogiro.

API-817 GIT API: Ändra klassindelning för Olympiagolfen i metoden Member3.GetOlympiagolfStatistics.

API-818 Lägg till två parameterar i klassen Economics3.ArticlePriceInfo.
Två nya parametrar tillagda i metoden för att Min Golf ska enkelt kunna hantera autogiro och webbetalning när ny funktionalitet ska läggas till.

API-822 GIT API: Förändra metoden Member3.GetGolferInfoDataT2 enligt önskemål från GolfBox.
Nya parameterar tillagda i metoden Member3.GetGolferInfoDataT2 för att användas till Nya GIT tävling. 

API-785 GIT API: Användning av publiceringsdatum för tävling genererar "Nullable object must have a value" vid mailutskick.

API-782 GIT API: Object reference not set to an instance of an object" vid kontroll om slot är låst.

API-792 Object reference not set to an instance of an object" vid kontroll om slot är låst.

API-796 GIT API: Object reference not set to an instance of an object" vid borttag av spelare från bokning.

API-798 GI API: Value cannot be null. Parameter name: G" vid bokning av starttid.

API-801 GIT API: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'" vid hämtning av tävlingsbekräftelse.

API-805 GIT API: Specified cast is not valid" vid hämtning av tävlingsdata för klubb.