Senast uppdaterad:

Skriv ut

Levernsrapport GIT 8.1.78.0

Release består mest av felrättningar prestandahöjande åtgärder. Nytt är utskick av mail vid revisioner samt kompletteringar av rapporter.

Utvecklingstiden för den här releasen har pågått sedan 2013-06-17. Den här versionen av GIT (version 8.1.78.0) och GIT API (version 3.1.75) innehåller många felrättningar i tävling, avgiftsmodell 3-7-4, några mindre nya funktioner samt ett antal övriga fel som är rättade.

Nya funktioner är bl.a. mailutskick med Traveasmail vid HPC-justering av typen Enskild årsrevision, Enskild revision och Manuell ändring.

Nya funktioner/rättade fel i GIT version 8.1.78.0

Bokning

GIT-7593 Starttidsschema: Röd kryssruta i starttidsschema.
Vid vissa tillfällen fick man en röd kryssruta i starttidsschemat som gjorde att användaren måste stänga starttidsschemat och öppna det på nytt. Vi har rättat fel och hoppas att problemet inte ska återkomma mer. Från Support-742.

GIT-8211 Boka starttid: Kontrollera tillgång på artikel ger svart rektangel i bokningsbilden.
Om man i efterhand gick in på en bokning med bokade uthyrningsartiklar, ändrade uthyrningstiden och sen klickade på Kontrollera tillgång så visades det ibland en svart ruta över hela bokningen.

GIT-8948 Boka starttid:
Klick i tom kryssruta innan någon spelare lagts till ger "Error - NullReferenceException".
När man klickade i en tom ruta i nedre delen av bokningsfönstret fick man ett felmeddelande. Från Support-1867.

GIT-8598 Mailutskick vid byte av spelare på bokad starttid.
Lagt till att när man byter ut en oidentifierad spelare till en identifierad i formulär Spelare i Boka starttid får aktören valet om bokningsmail ska skickas ut (gäller även skandinaviska spelare).

GIT-8832 3-7-4: En greenfee ska aldrig kunna bli negativ vid bokning.
Om en klubb som hade aktiverat avgiftsmodell 3-7-4 la upp felaktiga rabatter kunde priset på en greenfee bli negativ. Det kan den inte längre. Är felaktiga rabatter satta så sätts greenfeen till 0 kr istället för ett negativt pris.

GIT-8864 Avgift:
Lägga upp avgift av typen Spelavgift begränsad ger felmeddelande "Input string was not in correct format" om jag glömmer att skriva in värde i fältet Antal.
Nu visas ett korrekt felmeddelande om användaren glömmer att fylla i fältet Antal.

GIT-8941 Boka starttid: Inaktiverad företagsavgift går att använda vid bokning.
En Spelavgift utökad som var inaktiverad gick ändå att använda vid bokning i GIT. Felet rättat.

GIT-8963 3-7-4: Vid makulering av betald greenfee sätts priset om till högsta grundpriset.
Om en betald greefee makulerades i avgiftsmodell 3-7-4 sattes priset om till högsta grundpriset.

GIT-9015 -7-4: Fel pris visas om jag väljer greenfee med Eget val i gruppruta Avgift i formulär Boka starttid för person som tillhör klubbgrupp Norden.
Nu visas rätt pris även om man väljer greenfee via Eget val.

GIT-9066 3-7-4: Försäljning av Lös greenfee ger alltid högsta säsongspriset. Ingen hänsyn tas till säsong eller eventuella rabatter.
Vid försäljning av lös greenfeen när avgiftsmodell 3-7-4 är aktiverat togs ingen hänsyn till säsong och rabatter. Detta fel är nu rättat.

GIT-9078 Betala bokning: Stänga lilla kassafönstret betalar starttiden fast jag bara vill stänga fönstret.
Nu går det att stänga lilla kassafönstret med knappen ESC utan att avgifterna betalas. Gäller både bokning och tävling.

GIT-9325 Uthyrningsartikel. Datpicker i schemat tillåter endast aktören att klicka en gång sedan stängs den.
Nu fungerar datepickern som den ska.

GIT-9546 Sök bokning:
Trycka F5 i formulär Sök bokning ger felmeddelande Specified cast is not valid
.
Rättat så att refreshen fungerar.

GIT-9553 Starttidsschemat.
Ta bort att Fokus ändras när aktören ex. har ankomstmarkerat.
Tagit bort så att fokus inte ändras när man högerklickar och väljer Ankomstmarkering, Radera, Radera starttid, Klistra in, Återköp, Scorekort samt automatisk refresh och när man bokar starttid via formulär Boka starttid. Däremot så ändras fokus till närmaste lediga starttid när användaren väljer att uppdatera med F5.

GIT-9609 Spelavgift utökad.
När jag kopierar bokad starttid som nyttjar en spelagift utökad görs ingen kontroll på Veckomax.
Nu görs kontrollen, meddelandet visas och starttiderna blir korrekt markerade som överbokade i rapporten GIT.Tidbokning-Företag_Bokningslista.

GIT-9616 3-7-4 ger alla oidentifierade lägsta priset = juniorpris.
När avgiftsmodell 3-7-4 var aktiverat och bokning av oidentifierad spelare gjordes utan att ålder fylldes i sattes lägsta priset (juniorpris) för bokningen. Nu sätts grundpriset för säsongen minus eventuella generella rabatter.

GIT-9635 3-7-4. det går inte att ange 100 % rabatt i fältet junior på högsäsong.
Nu går det att ange 100 % även i fältet junior för högsäsong.

GIT-9659 Avboka starttid: Vid avbokning av bokaren av en starttid via högerklick och radera räknas priset om till 0 kr för resterande spelare med samma bokningsnummer.
Om bokaren i en starttid togs bort från bokningen via högerklick och radera sattes priset om till 0 kr för kvarvarande spelare. Från support-1804, -2077 och -2082.

GIT-9675 GIT API: Reservationsregel tar inte hänsyn till eventuella klockslag på reservationsregel.
Från Support-2107. Ingen hänsyn togs till eventuella klockslag som var uppsatta för en reservationsregel.
Felet kan inte återskapas!

Ekonomi

GIT-9145 Skapa faktura:
Skapa fakturaunderlag avbryts med felmeddelande.

GIT-9645 Fakturakontroll/Export av fakturaunderlag:
Går inte att få upp faktura när belopp överstiger 999 999:-.

 Administration

Felet ”value cannot be null” är äntligen löst så nu ska förhoppningsvis faktureringen fungera. I och med detta ska ett antal fel försvinna från GIT. Driftsatt i produktion v40-41 2013. Från Support-1216 och Support-1409.

Fakturor på belopp över 999 999:- gick inte att visa i formulär Fakturakontroll. Det gick inte heller att exportera en faktura på över 999 999:- till ekonomisystemet. Felet är nu rättat. Från Support-2057.

GIT 6996 Organistionsenhet.
Försök till att Radera OE ger Runtimefel.
Rättat så att det går att radera organisationsenhet. Det får dock inte finnas några kopplingar kvar till organisationsenheten. Som exempel innebär detta att det går inte att radera en klubb som har haft medlemmar knutna till sig.

 

GIT-8489 Person.
När en person saknar tidningsmarkering och blir aktiv medlem i en klubb så aktiveras inte Tidningsmarkering med automatik, lägg till meddelande
.
Om inloggad klubb byter hemmaklubb (till den inloggade) på person som saknar tidningsmarkering visas ett meddelande om detta.

 

GIT-8505 Företag:
Error - GOLFITRuntimeException visas när man försöker radera ett företag.
Rättat så att det går att radera företag. Företaget får dock inte ha några framtida bokningar kopplade till sig. Från Support-1179, -1258, -1244, -1636.

GIT-8664 Avgift:
Lägga upp avgift av typen Spelavgift begränsad ger felmeddelande "Input string was not in correct format" om jag glömmer att skriva in värde i fältet Antal.
Nu får man ett korrekt felmeddelande.

GIT-8823 HCP-revision:
NR-rond som görs i samband med körning av årsrevisionen av HCP saknar klubb och bana där ronden skulle ha spelats.
Nu visas klubb och bana där ronden skulle ha spelats.

GIT-8994 Greenfee 3-7-4:
Markera med fetstil klubbgrupper/medlemskapstyp där rabatt är inlagt.
Lagt till så att en klubbgrupp/medlemskapstyp där rabatt (i formulär Pris) är inlagt är markerad med fetstil. Gäller avgiftsmodell 3-7-4.

GIT-9018 3-7-4: I formulär Pris aktiveras knapparna Verkställ och Spara trots att inga ändringar är gjorda.
Nu aktiveras bara knapparna när ändring verkligen är gjord.

GIT-9052 3-7-4: När jag markerar Alla i fältet Ålderskategori markeras inte alla kryssrutor.
Det var problem i formulär Pris för en greenfee av typen 3-7-4 när man skulle lägga upp rabatt för en Klubbgrupp.

GIT-9084 3-7-4. Drop downlista för klubbgrupper/medlemskapstyp bör sorteras i bokstavsordning.
Drop downlistan för klubbgrupper och medlemskapstyper i formulär pris för en greenfee av typen 3-7-4 är nu sorterad i bokstavsordning.

GIT-9118 3-7-4: Fel pris visas för junior när man väljer att visa pris för klubbgrupp
Fel pris visades vid förhandsgranskning i formulär Pris när aktören valde att visa juniorpris för en klubbgrupp där juniorer inte omfattades av rabatten. Från Support-1777.

GIT-9168 Kortfilen kraschar varje natt.
I och med rättningen av Valu cannot be null felet som gjordes i höstas så fungerar även kortkörningarna som de ska.

GIT-9253 Person: Radera person som innehar introduktionskort ger Runtime fel.
Nu visas ett korrekt felmeddelande om personen har ett introduktionskort. Detta måste tas bort innan personen raderas.

GIT-9316 HCP: Efter rättning av GIT-9220 så behövs tabordningen rättas till.
Tabb-ordning i formulär Ny HCP-ändring när det finns en föranmäld sällskapsrond där datum inte är passerad är ändrad.

GIT-9345 Script för att sätta utträde: Scriptet för att sätta utträde tar bort hemmaklubb på personer.
När scriptet som sätter automatiskt utträde på inaktiva personer så försvann markeringen för hemmaklubb på vissa. Detta är nu rättat. Från Support-1590.

GIT-9521 Kontrollera scriptet som ska sätta ETH vid årsskiftet.
Vid körningen som gjordes vid årsskiftet 2012-2013 för att sätta handicapstatus på personerna i GIT så gjordes ingen kontroll på personer som var inaktiva (ej medlem) vid körningstillfället. Scriptet är rättat och kontrollerat inför körningen vid årsskiftet 2013-2014. Från Support-1665.

GIT-9541 Skicka e-post: HCP-intervall i Skicka e-post fungerar inte riktigt som det ska.
Vid utskick av e-post och smalt urval på HCP-intervall med t.ex. 14,9-14,9 så hittade GIT inga personer som motsvarde urvalet. Detta är nu rättat.

GIT-9551 Radera person: Det går inte att radera en person som har en passerad föranmäld sällskapsrond. Får runtime fel.
Ändring gjord så att den föranmälda ronden tas bort och personen raderas.

GIT-9554 Företag: Välja företag som nyttjare på en spelrätt ger Internt fel.
Nyttjare är dimmad för företag och ej åtkomlig. Från Support-1702.

GIT-9557 HCP. Vid registrering av Enskild årsrevision och Enskild revision ska E-post skickas via Traveas.
Fr.o.m. den här releasen skickas det ut Traveas-mail även vid HCP-justeringar av typen Enskild årsrevision, Enskild revision och Manuell ändring.

GIT-9571 Onödiga streck sparas ner i databasen för koordinater på klubbar.
Nu sparas inga streck ner i databasen utan enbart koordinaten.

GIT-9590 HCP-ändring:
HCP-rond som registreras på annan klubb än den man är inloggad på blir ej satt som möjlig Olympiagolfrond = Ja.
HCP-rond som registrerades på annan klubb än den aktören var inloggad på blev inte satt som ”möjlig Olympiagolfrond = Ja” trots att ronden uppfyllde alla krav som Olympiarond.

GIT-9591 3-7-4: Det går inte att ta bort inställningar för en klubbgrupp i formulär pris.
Ändrat så att det går att ta bort rabatt/inställningar för en klubbgrupp i avgiftsmodell 3-7-4. Från Support-1800.

GIT-9607 Mailutskick
kommer inget mail till spelaren när en FS-rond kopplad till starttid på annan klubb registreras i GIT.
Nu skickas mail även när klarrapportering sker från annan klubb.

GIT-9617 Bana:
Den nya fliken i formulär Bana har fått ett t för mycket i namnet. Den ska heta Övrig baninformation
.
Stavfel rättat.

GIT-9626 3-7-4: Ändrad rabatt på Klubbgrupp/medlemskapstyp sparas på fel Klubbgrupp/medlemskapstyp.
Ändrad så att det är svårare att göra fel när man lägger upp rabatt på klubbgrupp/medlemskapstyp i avgiftsmodell 3-7-4.

GIT-9627 Kontaktpersoner.
Går ej att öppna dialogen Kontaktpersoner.
När det fanns upplagda personer med adress där markeringen för fakturaadress eller primär e-postadress hade försvunnit fick man runtime fel. Nu visas ett meddelande med vad som är fel och att aktören ska rätta upp personen. Från Support-2105.       

GIT 9651 Person:
När man klistrar in text i fälten Förnamn, Efternamn, C/O, BOX, Gatuadress, Postort, Region, alla telefonnummerfält samt e-postfält ska eventuella tabtecken ersättas av tomt.
Om en användare kopierade och klistrade in text i fälten i personformuläret så följde det ibland med tabtecken som inte syntes och sen ställde till problem på andra ställen i GIT. Nu är en kontroll tillagd så att alla sådana tabtecken tas bort.

GIT-9654 - RF.
Exportfilen till RF behöver uppdateras.
Förändringar gjorda i filen med medlemmar som exporteras till RF.

GIT-9655 T2. SingleSignOn från GIT till T2.
Nya menyval och ny funktionalitet i GIT för att kunna logga in i Nya GIT Tävling direkt från GIT.

GIT-9670 HCP-överföring:
Traveasmail skickas ut vid HCP-överföring trots att ingen HCP-rond är registrerad.
Detta fel uppstod dels pga "value cannot be null" felet som är rättat under hösten som gjorde att HCP-överföringen avbröts och dels för att mailen skickades ut innan ronden registrerades.
Om HCP-överföringen skulle avbrytas av någon anledning så skickas inga mail ut. Mailen skickas först när ronden är registrerad.

GIT-9674 Greenfee 3-7-4:
Knappen Verkställ i formulär Pris fungerar inte som den ska.
Ändrat så att knappen ska fungera korrekt så användaren vet om ändring är gjord eller ej.

GIT-9702 Uppdatera helgdagsregistret.
Helgdagsregistret uppdaterat. 2015 är tillagt och 2012 är borttaget.

GIT-9725 Betala avgifter på Min Golf: Autogiro.
Nya funktioner i GIT för att kunna införa betalning via autogiro på Min Golf.

GIT-9726 E-post:
Går ej att skicka e-post från GIT när det finns personer i urvalet som saknar primärmarkering för e-post.
När det fanns en person på klubben som saknade primärmarkering för e-postadress och den personen samtidigt var upplagd som kontaktperson så gick det inte att skicka e-post från klubben via GIT. Från Support-2136.

GIT-9772 Ny HCP-ändring:
Det går att skriva in ett ogiltigt värde i drop downlistan för CBA.
Vid ny HCP-ändring av typen Tävlingsrond gick det att skriva in ogiltiga värden i drop downlistan för CBA vilket innebar att rapporten GIT.Underlag för HCP-revision 2012-2015.rpx inte gick att ta ut. Nu går det inte längre att skriva i drop downlistan.

</h3administration<>

Tävling 

GIT-8190 Tävling:
Status Reserv går inte tillbaka till status Anmäld när borttag av lottad startomgång görs.
Nu sätts status om till Anmäld även för de som är satta till reserver när en lottad startomgång tas bort.

GIT-8525 Tävling:
Knappen Kassa i lista Anmälning är inte tillgänglig i singeltävlingar innan tävlingen är lottad.
Nu är knappen tillgänglig innan en singeltävling är lottad. Från Support-1669.

GIT-8638 Traveasmail:
Utöka antalet medspelare som visas i en tävling till 10
Vid utskick av e-post vid publicering av startlista visades tidigare max 6 medspelare. Detta är nu utökat till 10 medspelare.

GIT-9149 Tävling:
I Lista Resultat för matchtävling försvinner gruppruta Källa vid maximering av fönster.
Nu ligger grupprutan kvar.

GIT-9321 Tävling. Lista.
Om jag i Lista Anmälan sorterar på HCP där det finns spelare med KlubbHCP så sorteras inte listan korrekt.
Nu sorteras listan korrekt så att klubbhandicapare kommer efter personer med HCP = 36,0.

GIT-9467 Tävling.
Lagtävling går ej att skriva i ett mellanslag i ett lagnamn.
Nu går det att skriva mellanslag utan att hålla ner shift-tangenten i formulär Lag.

GIT-9559 Tävling:
Startordning i bollen blir felaktig vid lottning av startomgång.
Vid lottning av startordning på klubb som använder orange tee blev startordningen felaktig i alla bollar där det fanns någon som skulle starta från orange tee. Från Support-1718

GIT-9582 Tävling:
Det går att ta bort en klass från en lottad startomgång utan att ta bort lottningen först.
Det gick att ta bort en klass från en lottad startomgång vilket förorsakade fel vid scoreinmatning. Spärr inlagd mot borttag av klass från lottad startomgång. Först måste lottningen tas bort sen går det bra att ta bort klassen. Från Support-1776.

GIT-9585 Olympiagolfen.
Tävlingsronder som spelas över 9 hål (hålen 10-18) blir ej registrerade som 9-hålsrond vid HCP-justering
Nu sätts markeringen för 9-hålsronder korrekt även för hålen 10-18. Från Support-1779.

GIT-9621 Tävling.
Vid manuell redigering av startlista i partävling får man ibland ett konstigt felmeddelande.
Felet uppstod när aktören markerade två lag på höger sida men bara en starttid på vänster sida.

GIT-9624 Tävling.
Spelare i HCP-grupp 1-2 får felaktigt HCP-justering vid 9-hålstävling.
Lagt till kontroll i tävling att inga HCP-ronder förs över för HCP-grupp 1 och 2 när det är en 9-hålsrond.

GIT-9625 Tävling:
Dubbla anmälning i anmälningslista samt att tee visas ej på startlista när tävlingen har två ronder som spelas på olika banor där den ena banan har alternativ tee men inte den andra.
Nu visas inga dubbla anmälningar längre. Från Support-1923 och Support-1694.

GIT-9646 Lag/Par med 2 personer som har ETH får ej ETH som lag.
Detta var ett följdfel av ”API-763 GIT API Tävlingsanmälningar som sker exakt samtidigt får samma deltagarnummer”. I och med att vissa par fick samma deltagarnummer så blev det fel på handicapstatus för paret/laget. Från Support-1991, -1717 och -1880

GIT-9650 Tävling:
ETH-flagga försvinner från Skandinav i partävling när scoreinmatning öppnas.
ETH-flaggan försvann från en Skandinavisk spelare när scoreinmatningsformuläret öppnades. Felet är rättat. Från Support-1975.

GIT-9660 Tävling:
Status för spelare försvinner när man bläddrar i e-post funktionen.
Åtgärdat så att status ligger kvar även om man bläddrar. Från Support-1875

GIT-9664 Tävling:
Beräkna resultat för 9-hålsrond i lagtävling ger ingen resultatlista.
I en lagtävling med två ronder så fick man ingen resultatlista när rond 2 beräknades om tävlingen var öppen endast för personer med HCP-status = EGA Exakt Tävlingshandicap. Felet är rättat. Från Support-2094.

GIT-9668 Tävling:
Byta klass i par - eller lagtävling när Alternativ tee är aktiverat ger "Object reference not set to an instance of an object".
Felet rättat så att det går att byta klass i en par- eller lagtävling även när alternativ tee är aktiverat. Från Support-1996.

Övrigt 

GIT-7780 Rapport.
Ny rapport Företag GIT.Tidbokning-Företag_sammanställning.Excel.
Ny rapport i GIT som tar ut alla bokningar gjorda av företag eller där spelavgift utökad är nyttjad. Urval görs på år och bana.

GIT-8348 Rapporter.
Går ej att göra urval och skriva i ord med mellanslag.
Det gick inte att skriva mellanslag vid filtrering i rapporter, uppläggning av lag och uppläggning av åldersklasser utan att hålla ner shift-tangenten samtidigt. Nu fungerar mellanslag utan att använda shift-tangenten. Från Support-1012.

GIT-8358 Rapport.
Tävling. ta ut resultatlista i excel, hål för hål.
Två nya rapporter (en för singel- och en för partävlingar) som tar ut resultatlista hål för hål för en tävling.

GIT-8500 Rapporter:
Rapporten tävlingsfakta ändrar datum i sidhuvudet på tävling som sträcker sig över två dagar
.
När rapporten sträckte sig över flera sidor och tävlingen hade flera ronder som spelades över flera dagar visades felaktigt datum på de sista sidorna.

GIT-8691 Lägg till antal spelade ronder ackumulerat för innevarande år på rapporten Medlemmars spel på den egna banan.
Två nya flikar tillagda i rapporten Medlemmars spel. Flik 5 är en kopia av flik 3 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år. Flik 6 är en kopia av flik 4 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år per person.

GIT-8944 Rapporter:
Rapporten GIT_Statistik.Fördelning avgifter och kapitalinsatser verkar ta med lån som är återbetalda vid urval Övriga.
Rapporten tog med återbetalda lån när Övriga ingick i urvalet. Detta är nu rättat så att inga återbetalda lån kommer med. Från Support-1220.

GIT-9153 Rapporter:
Stat.SGFstatistik.rpx tar med personer som är medlemmar med passerat giltighetsdatum när de samtidigt står som köande på klubben.
Personer som hade utträtt ur klubben och sen stod som köande till samma klubb kom med i rapporten Stat.SGFstatistik.rpx under medlemmar. Nu kommer de bara med under köande. Från Support-1461.

GIT-9328 Rapport.
Fönstret urval för rapporten GIT.Underlag för HCP-revision 2008-2011.rpx visar: Urval Greenfeebonus.
Urvalsfönstret till rapporten GIT.Underlag för HCP-revision 2008-2011.rpx hade fel namn.

GIT-9356 Rapporter:
Ta fram rapporten GIT_Stat.Hålstatistik.rpx för tiden xxxx-01-01 - xxxx-12-31 när året är ett skottår ger felmeddelande "Missing localized string".
Rättat så att rapporten går att ta ut för helt år även när året är ett skottår. Från Support-1571.

GIT-9437 ÅHR-rapporten.
Ändring, om spelare har lägre HCP vid årets slut än årets början ska ingen höjning genomföras.
Nytt är att ingen höjning föreslås för en person som har lägre HCP vid årets slut än vid årets början även om personen inte har presterat tillräckligt bra resultat enligt beräkningsmetoden.

GIT-9545 - Rapporter
 Justera ett antal rapporter där innehåll läggs på två rader.
I ett flertal av rapporterna som är gjorda för att exportera till Excel var fälten för korta så innehållet delades upp på två rader. Fälten är förlängda.

GIT-9560 Rapporter:
Tävling där spelare går från Orange tee finns inte med på startlistan när man tar ut en rapport.
Nu visas även spelare som går från orange tee i startlistan när den skrivs ut. Från Support-1718.

GIT-9631 ÅHR:
Rapporten Underlag för HCP-revision 2012-2015.rpx visar felaktigt sluthandicap när rapporten för 2012 tas ut under 2013 och personen har förändrat sitt HCP sedan årsrevisionen.
Sluthandicap som ska visas är den som personen hade vid årets slut när rapporten tas ut för föregående år. Istället visades aktuellet handicap. Detta är nu ändrat.

GIT-9632 ÅHR:
Rapporten Underlag och beräkning för HCP-revision 2012-2015.rpx tar med ronder för 2013 när rapporten tas ut för 2012.
Nu tas enbart ronder för valt år med när rapporten tas ut.

GIT-9633 Rapporter:
Lägg till ny text i Rapporten Underlag och beräkning för HCP-revision 2012-2015.rpx.
Lagt till förklarande text i kolumnen Förslag EH sänks/höjs med.

GIT-9644 Rapporter:
Rapporten Personfakta går inte att ta ut för person som har varit medlem begärt utträde ur klubben och sen ställs som köande.
När en person hade varit medlem i en klubb och sen ställts som köande gick det inte att ta ut rapporten Personfakta för den personen.

GIT-9648 Rapporter:
Tävlingsrapporter visar antal 0 och totalt 0 i sidfoten istället för korrekt antal.
Ett flertal av tävlingsrapporterna visade inte korrekt antal i sidfoten. Detta är nu rättat. Från Support-2061.

GIT-9649 Rapporter:
Tee visas inte i tävlingsrapporterna GIT.Startlista_Par-lag.rpx, GIT.Startlista_Par-lag_liggande.rpx och GIT.Startlista_klubbordning-Par-Lag.rpx när klubben har Alternativ tee aktiverat.
Tee kom inte med när man skrev ut startlistan. Detta fel ska nu vara rättat. Från Support-2061.

GIT-9684 Rapporter.
Personrapporter. Grönt GIT-huvud ska bytas ut mot nya GIT-loggan.
Ny grön logga på alla personrapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

GIT-9685 Rapporter.
Organisationsenhetsapporter. Grönt GIT-huvud ska bytas ut mot nya GIT-loggan.
Ny grön logga på alla organisationsenhetsrapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

GIT-9686 Rapporter.
Tävlingsrapporter. Grönt GIT-huvud ska bytas ut mot nya GIT-loggan.
Ny grön logga på alla tävlingsrapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

GIT-9687 Rapporter.
Statistikrapporter. Statistik övrigt. Grönt GIT-huvud ska bytas ut mot nya GIT-loggan.
Ny grön logga på alla statistikrapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

GIT-9688 Rapporter.
Företagsrapporter. Grönt GIT-huvud ska bytas ut mot nya GIT-loggan.
Ny grön logga på alla företagsrapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

GIT-9701 Prestandautredning i GIT och GIT API.
Ett antal prestandahöjande åtgärder i GIT och GIT API för att minska svarstiderna.

GIT-9706 Rapporter:
Det går inte att ta ut historiska tävlingsrapporter får runtime fel.
Det gick inte att ta ut historiska tävlingsrapporter i GIT.

GIT-9722 Rapporter:
Rapporten medlemmars spel visar HCP 36+ istället för korrekt handicap för alla med klubbhandicap.
Nu visas korrekt handicap även för personer med klubbhandicap. Att texten blir vit när man kopierar den till ett annat excelark har vi inte lyckats göra något åt. Från Support-2134.

GIT-9758 Rapporter:
Rapporterna GIT.Startlista_Par-Lag, GIT.Startlista_Par-Lag_Liggande, GIT.Startlista_Klubbordning_Par-Lag ger dubbla poster för tävling med två klasser som spelar på olika banor.
Nu visas inga dubbla poster längre och listorna sorteras korrekt. 

GIT-9719 Traveas mail:
Jobbet stannar ibland p.g.a. "Timeout expired".
Nu fångas felet som orsakat detta upp, hanteras och tillåter jobbet (servicen) att fortsätta. Tidigare stoppades jobbet vid denna time out.