Senast uppdaterad:

Skriv ut

Köpinformation för tävling med prispengar

Information om betalning av avgift för Non Amateur för att delta på tävling med prispengar.

En avgift måste betalas för att kunna anmäla sig till tävlingar med prispengar om man tillhör spelarkategori Non-Amateur. Betalning sker i Min Golf med kredit/betalkort. Avgiften är 1 000 kr inkl moms och gäller innevarande kalenderår.

Betalning sker med säker anslutning via Svenska Golfförbundets partner för online betalningar; PayEx. När avgiften är betald och transaktionen är genomförd, vilket sker direkt, kan anmälan göras till dessa tävlingar. Kvitto skickas efter fullgjord betalning till den e-postadress som spelaren har registrerad i Min Golf. Spara kvittot, inga andra kvitton kommer att ställas ut.

 

Ångerrätt och återbetalning

Återbetalning av avgift kan ske men då endast om anmälan till tävling med prispengar inte har gjorts. SGF måste kontaktas inom 14 dagar efter betald avgift för att återbetalning ska kunna ske. Kontakt sker via e-post magnus.grankvist@golf.se .