Senast uppdaterad:

Skriv ut

Köpinformation Skandia Tour

Information om betalning av touravgift till Skandia Tour.

Touravgift måste betalas för att kunna anmäla sig till tävlingar på Skandia Tour. Betalning sker i Min Golf med kredit/betalkort. Touravgiften är på 350 kr och gäller det kalenderår avgiften betalas.

Betalning sker med säker anslutning via Svenska Golfförbundets partner för online betalningar; PayEx. När touravgiften är betald och transaktionen är genomförd (sker direkt) kan anmälan göras till tävlingar på Skandia Tour. Kvitto på betalningen skickas via e-post efter fullgjord betalning till den e-postadress som spelaren har registrerad i Min Golf. Spara kvittot, inga andra kvitton kommer att ställas ut.

 

Ångerrätt och återbetalning

Återbetalning av touravgift kan ske men då endast om anmälan till tävling på Skandia Tour inte har gjorts. SGF:s Tävlingskansli måste kontaktas inom 14 dagar efter betald touravgift för att återbetalning ska kunna ske. SGF:s Tävlingskansli kontaktas via e-post tavlingskansli@golf.se.