Tillbaka till releaser

Release 10 mars 2022

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En mindre release genomfördes 10 mars i Nya GIT, uppdateringen innehöll ny funktionalitet för Vårdnadshavare, skicka e-post i samband med Tilldelning och Bana.

Nya GIT 

(Nyhet) 
Möjlighet att skicka e-post till vårdnadshavare
Här kan du skicka e-post till vårdnadshavare t.ex. information om arrangemang som medför en kostnad för juniorer.

Menyval för att hitta funktionen: Register – Skicka e-post vårdnadshavareSkicka e-post i samband med Tilldela, funktionen "Mail ska endast skickas till vårdnadshavare" finns nu tillgänglig
Här skickas e-post till de som har avgifter som bara är upplagda och inte betalda och nu kan du skicka till vårdnadshavare.

Menyval för att hitta funktionen: Ekonomi – Tilldela – Skicka e-post

 

(Rättning)
Skicka e-post samband med Tilldela, visar nu endast aktiva avgifter
Tidigare syntes även avgifter som var inaktiverade, men nu är detta rättat så att enbart aktiva avgifter visas.

Menyval för att hitta funktionen: Ekonomi – Tilldela – Skicka e-post

(Nyhet)
Översiktsvy för inställningar över Bana 

Inledande utvecklingen för Översiktvyn är nu släppt.
Genom att kika på Översiktvyn, kan du överblicka inställningarna (t.ex. Starttidsintervall, reservationsregler) för dina banor, välj att kika på års- eller månadsnivå.
Inställningarna kan i nuläget ses i en Tabellvy, framöver kommer ytterligare en visningsvy att släppas.

Menyval för att hitta funktionen: 
Inställningar-Bana-Översikt banor

Läs mer om Översiktsvyn och hur den fungerar genom att klicka här.