Tillbaka till releaser

Release 10 oktober 2017

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Huvudfokus denna release var flytta/kopiera gruppbokning, skåpshantering och nyheter i statistikrapporterna.

Leveransrapport GIT 9.2.0.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Releasedatum 10 Oktober 2017

De stora förändringarna i den här versionen av GIT (version 9.2.0.0) och GIT API (version 3.1.190) är:

 • Kopiera/flytta gruppbokning

 • Förenklad hantering vid uthyrning av skåp

 • Ny rapport för nyttjande av spelavgift utökad.

 • Ny rapport som visar bokade starttider ackumulerat per valt år och bana.

 • Medlemskapsaktivering kan nu även ske för Spelavgift begränsad

   

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 9.2.0.0

 

Bokning:

Nyheter:

 • Kopiera/flytta gruppbokning. Ny funktionalitet som gör det möjligt att kopiera/flytta en gruppbokning till/från samma bana, annan bana samt till bana på annan klubb.

 • Bokning samt gruppbokning har prestandaförbättrats.

 • Artikelschemat uppdateras automatiskt vid byte av datum, tidigare krävdes en ”manuell” refresh genom att trycka på knappen visa/uppdatera.

   

Åtgärdade fel:

 • Gruppbokning: Ändra avgift till systemval i en gruppbokning tog lång tid att spara, har prestandaförbättrats.
 • Gruppbokning: Inga medspelare skickades med i bokningsbekräftelsemail.
 • Boka starttid: Det gick ej att lägga till artikel på befintlig bokning där spelare enbart var identifierad med namn.

 

Ekonomi:

Nyheter:

 • Spelavgift utökad. Periodmax är numera obligatoriskt i formulär spelrättighet. Artiklar som redan är upplagda behöver inte uppdateras men vi rekommenderar det starkt för att vara säker på att statistiken skall bli korrekt.

   

Administration:

Nyheter:

 • Person: När person läggs till i uppdrag Default klubb så sätts nu inget slutdatum.

 • Person: Det går nu att byta e-postadress även om personen har ett uppdrag på annan organisationsenhet.

 • Medlemskapsaktivering: Nu går det att aktivera Spelagift begränsad vid fakturering och därigenom få med dessa när man väljer att förlänga giltigt tomdatum vid fakturering.

 • Skåp: Förenklad skåphantering, tidigare krävdes det att klubben raderade alla upplagda skåpavgifter för att kunna hyra ut skåpet på nytt. Nu kan man via personbildens skåpflik markera skåpet som ej uthyrt samt datum för hur länge skåpet är uthyrt.

 • Bokande system: Inaktuella bokande system har tagits bort.

 • Person: Handicapbevis har fått en ny design

   

Åtgärdade fel:

 • Startidsförbud: Om klockslag fr.o.m. eller t.o.m.  sattes till något mellan 00:01-00:59 sparades det ej.

 • Datepicker(kalender): Kortkommandon fungerade ej.

 • Skåphantering: Det gick ej att lägga upp ett skåp på en person som ej var medlem i klubben.

 • Skapa fakturaunderlag: Vid skapande av fakturaunderlag och valet ”Eget urval av avgifter” gick det ej att välja kapitalinsatser.

 • Person: Det var ej möjligt att lägga in en föranmäld sällskapsrond om sådan fanns framåt i tiden.

   

Rapporter:

Nyheter:

 • Ny rapport som visar nyttjade spel för spelavgift utökad.

  Rapporten visar ett företags nyttjade spel på en spelavgift utökad,

  ”GIT Spelavgift utökad per företag excel.rpx”.

 • Rapport verktyget (Active Reports) är uppdaterad till senaste versionen.

  Det innebär dock att vissa Anpassade rapporter ej fungerar utan ”handpåläggning”.

  Se info på help.golf.se alt. kontakta supporten vid problem.

 • Beslutsunderlag Spel och medlemmar: Kompletterad med stående två sidor för att kunna skrivas ut på stående A4.

 • Ny rapport GIT stat Bokade starttider Ackumulerat Excel.rpx: Visar bokningar från flik 6 i samlingsrapporten ackumulerad för valt år och bana. Starttider visas i rapporten tre dagar efter speldatum.

 • GIT Stat Fördelning per medlemskapstyp eller kö.rpx: Är kompletterad med kolumnerna aktiva män, kvinnor och totalt.

   

 

GIT API version 3.1.190:

Nyheter:

 • Utökad loggning av externt API användande.

   

Åtgärdade fel:

 • GetSlotBookings_externalBookingSystem: Skickade felaktigt tillbaka -1 i vissa lägen för bokningsbara tider.

 • SlotBoooking3.GetAddedSlotPerson_ExternalBookingSystem: Tog ej hänsyn till HCP-regler.