Tillbaka till releaser

Release 15 februari 2022

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Releasen kommer att innehålla: Ändringar på en persons kontaktuppgifter. Införa Vårdnadshavare i GIT, i denna release steg 1 av 2, där steg 1 innehåller alla ändringar i nya GIT och steg 2 innehåller ändringar i Min Golf.

Vårdnadshavare

Första steget av Vårdnadshavare i GIT införs. Det innehåller alla delar i GIT. Ni som är administratörer på en klubb har nu tre månader på er att koppla samman era underåriga med deras vårdnadshavare. Den 17.e maj släpper vi steg 2 där vårdnadshavare kan administrera sina barns golf via Min Golf.

Vi har tagit fram några rapporter som ska underlätta arbete för er, finns under menyvalet Rapporter i GIT.

När en ny underårig läggs upp i GIT måste man koppla en vårdnadshavare till den personen. Tänk på att både underåriga och vårdnadshavare behöver vara registrerade med personnummer.

Läs mer om införandet av Vårdnadshavare i GIT på golf.se, längst ner på sidan finns tips hur du kan förbereda er på klubben. Där finns även även textmallar som ni kan skicka ut till era medlemmar och lägga ut på hemsida.

golf.se/vardnadshavare

Onlinehjälpen kommer att uppdateras med hur du gör i GIT, se mer på sidan Vårdnadshavare »

Mer på Person

På en persons kontaktuppgifter tas en adresstyp (arbete), ett antal telefonnummer och faxnummer. Kvar blir:

➤ Två adresser (bostad och alternativ), varav en kan ha fakturamarkering
➤ Två telefonnummer, varav en kan vara primär
➤ Två e-postadresser, varav en kan vara primär

OBS! Från och med denna release kan du inte längre uppdatera adress, telefonnummer eller e-post på en person i gamla GIT.

✓ Flikarna Avgifter och Skåp slås samman och blir till en gemensam flik i nya GIT.

Bana

Steg 1 av Bana genomförs och innebär följande möjligheter:

✓ Skapa en ny bana

✓ Titta på befintliga banor. För närvarande kommer du bara kunna se en del av inställningarna för respektive bana.

✓ Den nya funktionen Översiktsvy släpps separat om ett par veckor.
Här kan du se de olika inställningar som är gjorda på upplagda banor. Nu finns den som tabellvy, framöver kommer det även finnas en kalendervy. Denna funktion kommer att ge en bättre överblick över klubbens inställningar.

Skicka e-post till personer med obetalda avgifter

Läs mer här »

Design och användarvänlighet

Releasen innebär en ny menystruktur. Mer och mer kommer på plats av den nya designen. Arbetet görs parallellt med utvecklingen och därmed tas ett steg i taget.


Inspelade webbinarie

I samband med releasen, genomfördes två webbinarier. Nedan kan du se dessa.

Vårdnadshavare och underåriga i GIT

(Speltid: ca 28 min) - Lär dej mer om vad Vårdnadshavare och underåriga innebär samt hur hanteringen i nya GIT går till.

Om du har problem att spela upp film, klicka här.

Webbinarie - GIT-Release 15 februari 2022

(speltid ca 25 min) - Få mer info om nyheterna kring Person, Bana, MGBokningsApp och E-post i samband med Tilldela Avgifter.

Om du har problem att spela upp film, klicka här.