Senast uppdaterad:

Skriv ut

Release 21 maj 2012

Information om några av de nya funktionerna som finns med i nästa release av GIT och Min Golf 21 maj 2012

Olympiagolfen

Ni kommer att märka av Olympiagolfen i GIT. Främst för att alla inbokade personer som har betalat anmälningsavgiften i Olympiagolfen kommer att visas med svart färg i starttidsschemat istället för grön under perioden 1 juni – 31 aug. Detta har vi gjort för att det ska bli enkelt för er att ”para ihop” spelare som vill spela Olympiagolf.

Spelare som bokat in sig på en starttid under perioden 1 juni – 31 aug. innan de betalat anmälningsavgiften till Olympiagolfen kommer inte att markeras som Olympiagolfare.
Läs mer om Olympiagolfen på http://www.golf.se/Tavla/Olympiagolfen

CBA ersätter 10%-regeln i tävling

Nuvarande 10%-regel ska tas bort och ersättas av CBA (Computed Buffer Adjustment).
CBA innebär att buffertzonerna är flytande. Det kan innebära att i en tävling kan 36 poäng innebära en sänkning medan 36 poäng i en annan tävling innebär precis som idag att HCP är oförändrat.

Beräkning och överföring av CBA sker på motsvarande sätt som dagens 10%-regel.
Nya fält tillkommer i fönster Ny HCP-ändring och i HCP-historik visas både CBA-värde för ronden samt vilken bufferzon som gällde. I Lista – Scoreinmatning har vi även lagt till en knapp för att se CBA värdet och bufferzoner som gäller för tävlingen.

I spelarens HCP-historik tillkommer två kolumner som visar CBA och buffertzoner för tävlingen. Denna information kommer även spelaren att kunna se på Min Golf på sidan Min HCP.
Mer utförlig beskrivning av CBA finns på http://www.golf.se/SGF/Regler-Hcp/.

HCP

Vi har tagit bort begränsning att höjning endast kan ske med 2,0 under ett kalenderår.

Greenfee 3-7-4, den nya avgiftsmodellen vidareutvecklas

Den nya avgiftsmodellen utökas med möjlighet att ange unika rabatter per säsong och med möjligheten att kombinera rabatter för klubbgrupper med ålderskategorier.

För alla klubbar som valt den nya modellen av greenfeen kommer priser att visas i samband med starttidsschemat på Min Golf. Priset som anges på Min Golf kommer att vara ordinarie pris för säsongen när den generella rabatten är avdragen.

Min Golf

Olympiagolfen

En helt ny avdelning för spelare som spelar Olympiagolfen. Spelaren betalar sin Anmälningsavgift till Olympiagolfen när han loggat in på Min Golf.

Tävlingen spelas under perioden 1 juni – 31 aug. och är öppen för spelare som är 18 år eller äldre med HCP mellan +8,0 – 36,0.

När spelaren väl har anmält sig till tävlingen i Min Golf så kan han registrera alla därefter HCP-registrerade ronder som Olympiagolfronder. I Tävlingen räknas sedan de 5 bästa ronderna samman och ger ett totalresultat.

Anmälan till Olympiagolfen sker i Min Golf från 23 maj till 10 aug.

Läs mer om Olympiagolfen på http://www.golf.se/Tavla/Olympiagolfen

CBA

Sidan Min HCP och spelarens HCP-historik har blivit kompletterad med information om CBA och buffertzoner.
HCP-grupp 1 kan vid HCP-justering av typen Tävlingsrond ange CBA.

För mer detaljerad information hänvisar jag till de detaljerade leveransrapporter som vi publicerar på GIT-Onlinehjälp releaseveckan.
Uppdatering med alla funktioner på GIT-Onlinehjälp påbörjas en vecka innan releasen.

Planera också redan nu att boka upp den 22.e eller 23.e maj, då vi som vanligt vid release genomför flera stycken pass à ca 30 minuter med webb- och telefongenomgång av alla nya funktioner samt de viktigaste rättningarna som är gjorda. Länk med anmälan skickas ut till alla klubbar veckan innan.

 Ylva Z Skännestigh
Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)
2012-04-30