Tillbaka till releaser

Release 23 mars 2021

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vi uppdaterar gamla GIT med bl.a. transaktionslistan som ska vara ett stöd för återbetalning som vi släpper längre fram i april samt en ny funktion kring bokningsregler och ”Max antal samtidiga bokningar”.

Gamla GIT uppdateras 23 mars och vi har bl.a. med följande funktioner

HCP

Vi har haft ett fält på person i gamla GIT som det har varit möjligt att skriva in vilket HCP på en person som helst. Det har inte haft någon egentlig effekt på personens HCP men nu är fältet dimmat. Så det går inte att redigera längre.

 

Transaktionslistan som ger stöd för Webbetalning

Transaktionslistan i gamla GIT är återigen uppdaterad, nu för att ge stöd för funktioner kring återbetalning. Funktionen återbetalning i nya GIT starttidsschema släpps 20 april och till dess är de nya kolumnerna tomma. Vi återkommer med mer detaljer kring funktionen återbetalning inför nästa release.


Introduktionskort

Vi har gjort en del justeringar så det ska vara enklare att se ex. vilken typ av utmärkelse som en person har.


Tillägg till funktionen ”Max antal samtidiga bokningar”

Vi har gjort ett tillägg till funktionen ”Max antal samtidiga bokningar”.

Där finns nu två val som klubben kan ställa in när Max antal bokningar ska bortses från. 
Det går nu att ställa in klockslag och x antal dagar när ny starttid kan bokas utan att Max antal bokningar kontrolleras.

Regel för Max antal bokningar per dag kontrolleras fortfarande.

Funktionen gäller också oavsett genom vilka kanaler som spelaren blir inbokad. Nya eller gamla GIT, MG mobil APP Min Golf eller Golfterminalen.   


Här kommer några exempel för ökad förståelse hur den kan användas

Vår exempelklubb har max antal bokade starttider 2 inställt för gäster och medlemmar, max en starttid per dag.

Den nya funktionen används där starttider släpps 2 dagar innan kl. 1500.

Exempel 1 - Anna

 • Idag är det torsdag den 25 mars.
 • Anna har uppnått det max antal bokningar som hon får ha.
 • Före 1500 kan Anna boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars.
 • Efter 1500 kan Anna boka starttid 25 mars, fredagen 26.e mars samt en starttid på lördagen den 27.e mars.

Exempel 2 - Pelle

 • Idag är det torsdag den 25 mars.
 • Pelle har uppnått det max antal bokningar som han får ha bokat, en av starttiderna är lördagen den 27.e mars.
 • Före 1500 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars.
 • Efter 1500 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars men inte boka någon ytterligare starttid den 27.e mars (då han redan har en starttid bokad då. Enligt regeln endast 1 starttid per dag får bokas).

Exempel 3 - Lisa

 • Idag är det torsdag den 25 mars, kl. 16:00
 • Lisa har uppnått det max antal bokningar som hon får ha bokat, en av starttiderna är fredagen 26.e mars och en är lördagen den 27.e mars.
 • Lisa kan inte boka några fler starttider varken fredagen 26.e mars eller lördagen den 27.e mars men heller inte senare än det.

Lisa kan dock komma runt detta genom att:

 • Boka av sina starttider fredagen 26.e mars och lördagen den 27.e mars.
 • Boka ex. starttider 1.a och 2.a april.
 • Därefter kan hon boka starttider 26.e mars eller lördagen den 27.e mars igen

 

Det värde vi ser funktionen kan tillföra för klubb och spelare är:

 •  Då medlemmar har rätt att boka lediga tider dagen innan men inte kan göra det via ex. Min Golf (eller andra kanaler) så måste de antingen gå till receptionen eller ringa klubben. Det ger många samtal som kan undvikas när funktionen finns tillgänglig.
 • Klubben kan vända retoriken från att använda funktionen "max antal samtidiga bokningar" som en begränsning. Istället kan det mer bli en fråga om att starttiderna blir mer rättvist fördelade.
  I och med den här funktionen så kan klubben både ha funktionen "max antal samtidiga bokningar" samtidigt som klubben nu har möjlighet att erbjuda att medlemmar och gäster kan boka fler starttider i närtid.
 • Klubben kan fylla upp tomma starttider
 • Det blir mer "OK" för spelarna att ha flera bokningar

 

Nästa release är planerad till 20 april.

 

Ylva Skännestig
Utvecklingschef Golfens IT-system (GIT)
Svenska Golfförbundet