Tillbaka till releaser

Release 24 Februari 2016

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Release arbetet kommer att start kl. 15.00.
Läs mer om releasen på sidan: http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/nasta-release-av-git/

Leveransrapport GIT 9.0.13.0
Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Uppdatering 24 Februari 2016
De stora nyheterna/förändringarna i den här versionen av GIT (version 9.0.13.0) och GIT API (version 3.1.130) är:
• Ny funktionalitet för att boka uthyrningsartiklar på Min Golf.
• Mailutskick till nya medlemmar
• Förändringar som ny regelperiod innebär


NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 9.0.13.0

 
Bokning:
Nyheter:

• Boka artiklar. Skapat möjlighet att flagga vissa artiklar som "bokningsbara via Min Golf"
 Lagt till möjlighet att skicka med uthyrningsartiklar till Min Golf (GIT API) och att det går att skapa regler på en uthyrningsartikel för när uthyrningsartikeln ska gå att boka via Min Golf.

• Starttidsschema: Lagt till blockering av en slotrad i en gruppbokning. Detta innebär att klubben kan blockera tomma platser på en starttid där det finns en gruppbokning.

• Sök bokning: Ändrat defaultvärden i Sök bokning till att det är inloggad klubb som är förvald och inte alla.  Sökningen när alla är valt är max tre dagar.

• Artikelschema: Lagt till så att starttiden följer med och visas i artikelschemat när aktören ska boka en uthyrningsartikel och kommer via formulär Boka starttid.

Åtgärdade fel:

• Påbörjat prestandahöjande åtgärder

• Gruppbokning med artikel: I en gruppbokning där det fanns artikelbokning kunde det bli fem personer i en bokning.

• Boka starttid: Starttidsschemat på fliken Spelare. Det visas totalt HCP under gridden med spelare. Hela texten visades inte tidigare när det var mer än en spelare i bokningen.

• Starttidsschemat: Bokningsinformationens rubrik visade inte alltid dag och/eller klockslag. När vi la till klubbnamn i bokningsinformationen syntes inte all information vid långa klubb- och bannamn .
 
• Boka starttid: Eventuell klubbgruppsrabatt för skandinaviska spelare fungerade inte korrekt i GIT.

• Boka starttid: När en starttid flyttades i starttidsschemat så makulerades inte en eventuell föranmäld sällskapsrond.

Ekonomi:
Åtgärdat fel:

• Fakturakontroll: Det gick ej att markera enbart en avgift av flera som betald i en fakturaomgång, när aktören försökte markera enbart en avgift av flera som betald i formulär Fakturakontroll.

• Fakturaexport:  Sorterades tidigare i förnamnsordning. Sorteras nu i fakturanummerordning, förutom detta så är avgifterna inom en familjegrupp sorterade på förnamn och avgiftsnamn inom familjegruppen.

 

Administration:
Nyheter:

• E-post: Automatiskt mail skickas till en ny medlem
 Automatiska välkomstmail skickas till nyblivna golfare alt. ej varit medlem på 24 månader. Innehåller b.la. info om inloggning, tidning och länk till hemmaklubb.

• HCP: Nya HCP-regler för HCP-grupp 5. Höjning vid spel sämre än buffertzonen ger en höjning med 0.1 istället för 0.2.

• HCP: Nya HCP-regler tillåter spelare i HCP-grupp 2 att registrera 9-hålsronder.

• ETH: fr.o.m. 2016 krävs det fyra HCP-grundande ronder istället för tre för att få HCP-status ETH under pågående säsong.

• ETH: Spelare i HCP-grupp 1 med HCP-status EH kan registrera fyra föranmälda sällskapsronder via klubbens personal.

• HCP: Begreppet Klubbhandicap (för spelare med HCP 37-54) har ersatts med "HCP-grupp 6".

• Nya värden i CBA fr.o.m. 2016. +1, 0, -1, -2 och -2/RO. -2/RO har samma funktion som -4/RO (ronder sämre än buffertzonen annulleras).

• Förändringar NA Olic: Spelarkategori Olicensierad är borttagen ur GIT. Alla personer med denna spelarkategori är överflyttade till Non-amateur.

• Kontaktperson: Ny roll under kontaktpersoner Distrikt Junioransvarig, Banansvarig borttagen och flyttat personer med rollen Banansvarig till Course manager.

• Person: Giltighetstiden på ett uppdrag visades bara om giltighetstiden var annan än default tiden för ett uppdrag. Nu visas alltid giltighetstiden.

• Uthyrningsartikel: I samband med förändringarna i GIT för bokning av uthyrningsartiklar på Min Golf har vi lagt till att Rek. tid är obligatorisk att fylla i när den nya kryssrutan Tillgänglig på webb är markerad.

Åtgärdade fel:

• Bana: Omprioritering av starttidsintervall splittrade en gruppbokning.
 När användaren prioriterade om ett starttidsintervall där det låg en stor gruppbokning kunde gruppbokningen splittras över flera starttider som inte låg i direkt följd efter varandra.

• Person: E-postfält var dimmade för köande som saknar annan relation än köande till klubben. Nu är alla kontaktuppgifter tillgängliga för klubben på personer med enbart relation Köande till inloggad klubb.

Rapporter:
Nyheter:

• Lagt till ny kolumn för oformaterat HCP i Samlingsrapporten flik 6. Den HCP-kolumnen som finns sedan tidigare går inte att sortera på eftersom den ligger som text. I den nya kolumnen ligger HCP som det är sparat i databasen. T.ex. HCP 17,6 visas som -17,6.

• Ny kolumn i rapporten Medlemmars spel för oformaterat HCP i rapporten Medlemmars spel flik 6. Den HCP-kolumnen som finns sedan tidigare gick ej att sortera på eftersom den ligger som text. I den nya kolumnen ligger HCP som det är sparat i databasen. T.ex. HCP 17,6 visas som -17,6.

• Lagt till ny kolumn Antal ankomstmarkerade på flik 6 i rapporten Medlemmars spel.

• Lagt till ny kolumn Ankomstmarkerad  i rapporten GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel. Visas både för klubb och på nationell nivå.

• Samlingsrapporten: Ändrat så att land alltid hämtas från fakturaadress oavsett vilken adress som är markerad som fakturaadress.

• Ny rapport under Personrapporter GIT.Junior.Excel.rpx.

• Rapport: Rapporten GIT.Underlag för HCP-revision har kompletterats med CBA -2/RO.

Åtgärdade fel:

• GIT.Kapitalinsatsregister.Excel.rpx visade fel ägare på vissa kapitalinsatser
 Spelrätter som hade haft tidigare ägare men nu fått ny ägare och där spelrätten även låg kvar med status Borttagen på den tidigare ägaren visades med fel ägare i rapporten.

 


GIT API version 3.1.130:
Nyheter:

• Möjlighet att boka artiklar på Min Golf.
Nya och förändrade metoder i GIT API som möjliggör bokning av artiklar via Min Golf.

• Förändrat metoden Member3.GetGolferInfoDataT2
Metoden förändrad så att det går att göra sökning på personer på en specifik klubb.

• Förändrade metoder för HCP-ändring för HCP-grupp 5
 Förändring av två metoder för HCP-ändring från Min Golf, T2 och andra externa leverantörer. HCP-grupp 5 höjer sig med 0,1 istället för 0,2.

• Förändring av två metoder för HCP-ändring från Min Golf, T2 och andra externa leverantörer. fr.o.m. 2016 krävs det fyra HCP-grundande ronder istället för tre för att få HCP-status ETH.

• Member3.Member3.GetMyGolfYearStatistics. Förändrat metoden p.g.a. att det fr.o.m. 2016 krävs fyra HCP-grundande ronder för att en spelare ska få ETH under pågående säsong.

• Member3.GetGolferInfoDataT2 förändrat metoden så att även hemmaklubb skickas med för personer med hemmaklubb = Annan, ej SGF-ansluten.

• GIT API ändrat felmeddelanden i flera metoder gällande klubbhandicap som fr.o.m 2016 ska heta HCP-grupp 6.

• Ny metod i Course3.GetCourseInfoDataT2 för att visa standardtee även när klubben har teealias.

• Ändrat sortering i returobjektet i metoden Economics.GetInvoicesForInvoiceOccasion. Sorteras nu i fakturanummerordning, förutom detta så är avgifterna inom en familjegrupp sorterade på förnamn och avgiftsnamn inom familjegruppen.

Åtgärdat fel:

• API: Skandinav kunde ej avboka starttid som är bokad i GIT
 Vid vissa tillfällen kunde en skandinav inloggad på Min Golf Skandinavien inte avboka en starttid bokad i GIT.