Tillbaka till releaser

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättningar i rapporter och starttidsschema samt ny funktion att ta betalt för olika typer av avgifter på Min Golf.

Prestandaprojekt
Fokus under sommaren och hösten har varit att rätta fel och att höja prestanda både i GIT och Min Golf. Efter julen ska nya mätningar genomföras och därefter fortsätter detta projekt inför säsongsstart.
Vi planerar att ha nästa GIT release 23 april.

I detta projekt har vi också lyckats med att hitta felet som orsakade ”Valu can not be null” som kunde dyka upp överallt i GIT och på Min Golf. Felet har gäckat oss i snart två år men äntligen kom vi det på spåren.
Nu när vi rättat detta så har det också dykt upp andra fel som vi kunnat rätta. Så det har verkligen fått flera positiva effekter.

I somras drogs vi också med många fel i tävling. En del rättade vi och lade upp i produktion i somras, vi har rättat ytterligare en del nu under hösten. Det är orsakerna till att vi bett att ni ska avvakta med att lägga upp nästa säsongs tävlingar till efter 3.e dec.

I den här GIT-uppdateringen har vi också fokuserat vid att för bättre funktioner som redan finns.


Men några nya funktioner är med. Nedan är ett axplock vill ni läsa om alla ändringar vi gjort så kommer vi som vanligt att publicera komplett leveransrapport efter releasen.
Vi startar med ärenden där vi förändrat/kompletterat funktionalitet i GIT

Mail vid HCP-revision
När en HCP-rond blir registrerad av typen Enskild revision, Enskild årsrevision eller Manuell ändring skickas det numera också e-post till spelaren vars HCP har påverkats. Detta innebär att när ni genomför årsrevision så kommer automatiska mail att skickas till spelare med info om HCP-justeringen.
Rapporten för Årsrevision hittar ni under Personrapporter

Vi har även gjort några rättningar i rapporten bl.a.
Om spelare har lägre HCP vid årets slut än årets början ska ingen höjning genomföras/rekommenderas i rapporten.

Rapporter
Mellanslag på flera ställen i GIT
  • Rapporter. Det har inte gått att i urval skriva i ord med mellanslag, det är nu åtgärdat så att det är möjligt.
  • Tävling. lagtävling går ej att skriva i ett mellanslag i ett lagnamn (för andra tävlingar har det fungerat), även detta är rättat.

Samtliga rapporter har också gåtts igenom där vi har gjort en mängd mindre justeringar som ex. fält som är för små, summeringar som har saknats osv. Vi har också passat på att byta ut den gröna GIT-loggan till vår nya blå.


Rapporten Medlemmars spel på den egna banan kompletterad
Menyval Rapporter – Statistikrapporter – Statistik tidbokning
Rapporten medlemmars spel
Två nya flikar tillagda i rapporten Medlemmars spel. Flik 5 är en kopia av flik 3 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år. Flik 6 är en kopia av flik 4 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år per person.

Starttidsschemat
Vi har tagit bort så att fokus till närmast lediga starttid inte ändras när GIT-administratören högerklickar (eller via kortkommando) och väljer Ankomstmarkering, Radera, Radera starttid, Klistra in, Återköp, Scorekort samt automatisk refresh och när man bokar starttid via formulär Boka starttid. Däremot så ändras fokus till närmaste lediga starttid när användaren väljer att uppdatera med F5.


Skicka bokningsmail vid byte av spelare på bokad starttid
Vi har lagt till att när man byter ut en oidentifierad spelare till en identifierad i formulär Spelare i Boka starttid får GIT-administratören valet om bokningsmail ska skickas ut (gäller även skandinaviska spelare).

Radera företag
Felet att det inte gått att radera företag är rättat.


Nya funktioner

Betala avgifter på Min Golf
Steg ett i projektet Betala avgifter (ex. medlemsavgift och spelavgift) på Min Golf samt införa möjlighet för autogiro direkt i Min Golf. I steg ett färdigställer vi allt som behöver förberedas i GIT. Steg två avser Min Golf och vi räknar med att ha allt klart i Min Golf för release i februari 2014.

Läsa om hur den tänkta processen ska fungera här »


Ny Rapport. Tävling. Ta ut resultatlista i excel hål för hål
Kan användas för olika typer av tävlingar som sträcker sig över säsongen.
Rapporten finns också för partävlingar


Ny Rapport. Företag. sammanställning
Företag GIT.Tidbokning-Företag_sammanställning.Excel

Överskådlig rapport som visar statistik över antalet bokade personer per företag uppdelat per månad för ett år. Starttider bokade vardag respektive helg redovisas samt summering. Urval görs på År och bana. Rapporten exporteras till Excel. Det går endast att ta ut bokningar för de senaste 18 månaderna.


Synkroniseringen GIT med IdrottOnline
Enligt RF’s bestämmelser måste all våra medlemmar in i IdrottOnline (gäller end. klubbar M1 och M2)
Detta kommer att uppdateras och vara igång igen efter releasen


Olympiagolfen
Ny klassindelning i Olympiagolfen 2014
Senior = spelare 22 (GIT)år eller äldre
Junior = Spelare 12-21 år
Klassindelningen 2014:
Senior herr 1: +4,0 - 4,4
Senior herr 2: 4,5-11,4
Senior herr 3: 11,5-18,4
Senior herr 4: 18,5-26,4
Senior herr 5: 26,5-36,0
Senior dam 1: +4,0 - 11,4
Senior dam 2: 11,5-18,4
Senior dam 3: 18,5-26,4
Senior dam 4: 26,5-36,0
Junior 1: +8,5 - 4,4
Junior 2: 4,5-11,4
Junior 3: 11,5-18,4
Junior 4: 18,5-26,4
Junior 5: 26,5-36,0


Nya GIT Tävling
Vi tar nu det första stegen för att koppla samman nya GIT Tävling med GIT. Steg 1 är möjlighet att logga in i nya tävlingssystemet direkt från GIT.

Frågor och svar se här »

 

 

Information om Min Golf och Min Golf mobil kommer senare.

mvh Ylva Z Skännestigh

Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)