Tillbaka till releaser

Release 30 september 2020

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Release 30 september 2020

Huvudfokus för denna release är förändringar i transaktionslista i GIT, nya funktioner i starttidsschemat i GIT Online samt ett antal rättningar av buggar.

GIT Online

Nyheter

Eget val av greenfee i GIT Online är nu tillgängligt för spelare med utländskt Golf-Id.

I GIT Online är det nu möjligt att välja Företagsspelrätt, eget val samt systemval som avgift.

I GIT Online kan du i startidsschemat nu växla mellan olika filter som t.ex visar vilka bokningar som har golfbilar, företagsbokningar, gäster.

Det är nu möjligt i GIT Online att söka fram spelare med medlemsnummer från Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Meny i GIT online gör det nu möjligt att växla mellan olika sidor.

Spelare som saknar godkänt spelprov, men ändå godkänts för Grönt kort av golfklubben har det ej gått att göra manuell justering på.

Buggrättningar 

Vid byte av avgiftsmodell för greenfee (traditionell/3-7-4) visades tidigare inga avgifter i GIT Online, detta är nu korrigerat.

Bokningsstatistik rapport visade ej korrekt info gällande medlemsspel, felet inträffade när bokning skett via GIT Online. Detta är nu rättat.

GIT

Nyheter

Förändringar i Transaktionslistan
ändringarna skall underlätta den ekonomiska uppföljning.
Följande förändringar har gjorts:
Ny kolumn som anger Säljande kanal är tillagd, här anges vart ifrån transaktionen kommer från.
Kolumn för Referens Nr har bytt namn till Order Id.
Fördelning på betalsätt är tillagd t.ex. Faktura, Swish.
Två kolumner har tagits bort från lista, vilket är Tävlingsnamn och Tävlingsdatum.

Förändringar fönster för att Generera Transaktionslista
Följande förändringar har gjorts:
Nytt namn för Betalande system – Heter numera Säljande Kanal.
Nytt alternativ tillagt i urvalslistan, transaktionslistan kan nu innehålla samtliga Säljande kanaler på en och samma gång, jämfört med tidigare då enbart en säljande kanal kunde hämtas per lista.
Borttagning av avgift som inte längre är aktuella (de fanns tidigare ett alternativ som hette Tävlingsavgifter och Övriga avgifter arrangemang).

Alternativ för att ange typ av bana
I vyn som visas för en specifik bana i GIT (Administration-Inställningar Golfbana-Bana), fanns tidigare en ruta som kunde bockas ifall banan var en 9-hålsbana. Ruta har nu ersatts av flera alternativ t.ex. 18 håls golfbana, korthålsbana, Frisbeegolfbana. Här behöver klubben gå in och ange vilken typ av kategori som er bana passar in på. Anledningen till listan, är att infon (kring kategorierna) behövs för att rätt underlag kunna tas fram till nya statistikverktyget (som håller på att byggs av Players 1st). Banor där markeringen för 9 håls golfbana var ikryssad innan releasen, på dessa banor har vi redan fyllt i alternativet 9 håls golfbana för.

Rättningar och förbättringar i API som hantera betalningar mellan de olika systemen som skall underlätta för bl.a. uppföljning av transaktioner.