Tillbaka till releaser

Release 9 november 2016

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Huvudfokus för denna release var den automatiska Handicaprevisionen

Leveransrapport GIT 9.0.46.0

Detaljerad information om vad som ingår i denna release av GIT-systemet.
Releasedatum 9 November 2016
De stora förändringarna i den här versionen av GIT (version 9.0.46.0) och GIT API (version 3.1.169) är:
• Automatiserad HCP-revision
• HCP-grupp 6 (f.d. klubbhandicap) kan sänka sig till officiell HCP via föranmäld sällskapsrond eller tävlingsrond
• När avgift markeras som betald i personbilden så sätts den även som betald på eventuellt fakturaunderlag.
• Aktören kan spara inställningar för detaljerat artikelschema.
• Ny behörighet Tilldela avgifter.

NYA FUNKTIONER/RÄTTADE FEL I GIT VERSION 9.0.46.0

Bokning:
Nyheter:

• Överföring av artikelbokningar till historikdatabasen är implementerad.
• E-mail: Om aktören vid bokningstillfället skrev in en annan e-postadress än den som var registrerad på personen i GIT så skickades bokningsmailet till den registrerade primära e-postadressen och avbokningsmailet till den på bokningen registrerade e-postadressen. Nu är det ändrat så att både bokning- och eventuellt avbokningsmail skickas till den på bokningen registrerade e-postadressen.
• Boka starttid: Betala starttid med Lilla kassan visar nu namn även på skandinav.
• Boka starttid: Vi har lagt till ett meddelande som visas när en gruppbokning är gjord där spelavgift begränsad är använd och överbokad.
Meddelandet som visas är " Bokarens spelavgift är överbokad med X antal spel!" där X ska bytas ut mot korrekt antal överbokade spel.
Antal spel som är överbokade beräknas i följande ordning:
- Max per period
- Max per period helger
- Max per månad
- Max per månadens helger
- Max per vecka
- Max per veckornas helger
- Max per dag
Den skriver enbart ut antal överbokningar som först matchar.

Åtgärdade fel:

• Spelavgift begränsad i en gruppbokning avräkningen gjordes ej korrekt. Detta är nu rättat. Om spelen tar slut mitt i bokningen kommer överbokning att ske och ett meddelande visas.
• Startidsschema: Introduktionskortidentifikation är nu synlig i bokningsinformationen för spelaren.
• Starttidsschema: Vid kopiering av starttid i starttidsschemat som skulle få en greenfee på 0 kr så sattes den inte som betald och ingen rad skapades i greenfeeloggen. Detta är nu åtgärdat.
• Starttidsschema: Vid markering av föranmäld sällskapsrond på en bokning så visades inget X i kolumn FS i bokningsinformationen förrän den automatiska refreshen hade gått. Detta är nu åtgärdat så att det visas direkt.
• Starttidsschema: Vid utskrift av scorekort då bana ej var exporterad till OnTag, visades ej ett korrekt felmeddelande detta är nu förtydligat.
• Starttidsschema: Byta dag i starttidsschemat kunde i vissa lägen låsa startidschemat, varpå användaren behövde stänga och öppna startidsschemat för att komma vidare. Detta är nu rättat.
• Artikelschema: Fältet total rensas inte vid bokning när aktören klickar Verkställ – Rensa. Det är nu rättat.
• Artikelschema: När artikelbokning tas bort var fälten i Sök person dimmade. Fälten är nu ej utgråade vilket gör att det går att göra en artikelbokning direkt efter en avbokning av artikel.
• Boka starttid: Har (i vissa lägen) gått att ankomstmarkera gäst trots att inställningen på klubben är "Kräv identifiering av resterande spelare vid ankomst". Det är nu rättat.
• Det har gått att boka in en skandinav flera gånger på samma starttid. Det är nu rättat.
• E-post: Mailet vid avbokning skickades ej ut om personen saknar hemmaklubb. Detta är nu åtgärdat.
• E-post: När man flyttar eller kopierar en starttid i GIT skickades ej info ut om medspelare. Detta är nu åtgärdat.
• Boka starttid: Reservationsreglerna tog inte hänsyn till klockslag för giltighetstiden.
Trots att en reservationsregel skulle gälla till t.ex. 10 en dag så fick man fortfarande en varning i GIT efter 10 att starttiden var reserverad för xxxx. Det är nu korrigerat.
• Hantering av återbetalning av delbetalningar/restbetalningar
• Vid återköp av en betald greenfee i formulär Boka starttid när greenfeen hade varit delbetald från början återbetalades bara restbeloppet och greenfeen stod som delbetalad. Nu återbetalas hela beloppet
• Boka starttid: Om man försökte ta bort en förbokningsavgift via fliken Artiklar i formulär Boka starttid fick man ett felmeddelande. Detta är nu åtgärdat.
• Gruppbokning: En gruppbokning som låg på sista sloten på en dag gick ej att avboka.
• Boka starttid: Om man vid bokning bytte ut ordinarie systemvals greenfee till en greenfee på 0 kr så sattes inte bokningen som betald och ingen rad skapades i greenfeeloggen.

Ekonomi:

Åtgärdat fel:

• Person: När en avgift markeras som betald i personbilden markeras den nu även som betald i eventuellt fakturaunderlag (formulär Fakturakontroll).

Administration:

• Nyheter:

• Behörighet: Lagt till ny behörighet Tilldela avgifter. Alla roller som har tillgång till alla behörigheter i GIT kommer att få den nya behörigheten. För roller som bara har tillgång till vissa behörigheter måste varje klubb uppdatera de enskilda rollerna om de ska ha tillgång till behörighet Tilldela avgifter
• HCP registrering: Slope samt Course Rating behöver lagras nu registrering av HCP. Som förberedelse inför införandet av världshandicap så sparas Slope, Course Rating och Tee ner på varje registrerad HCP-rond av typen Föranmäld sällskapsrond och Tävlingsrond
• Klubb och webbinfo: När Tvingande betalning på Min Golf är markerat är det nu obligatoriskt att fylla i krontal eller %.
• SGF-Status på medlemskapstyp har blivit flera:
o Aktiv 11
Aktiv 12
Aktiv 13
Aktiv 14
Aktiv 15
Aktiv Greenfeemedlem 1
Aktiv Greenfeemedlem 2
Aktiv Greenfeemedlem 3
Aktiv Greenfeemedlem 4
Aktiv Greenfeemedlem 5

• HCP: Spärren för att sänka sig från HCP 37-54 (HCP-grupp 6) ner till officiell HCP har tagits bort. Spelaren kan nu själv sänka sig ner till officiell HCP via Föranmäld sällskapsrond eller Tävlingsrond.

Åtgärdade fel:

• Reservationsregler: GIT kraschade när många reservationsregler ändrades/togs bort.
Om en bana hade väldigt många reservationsregler (flera hundra) så kraschade GIT om aktören gjorde många förändringar samtidigt. För att komma runt problemet har vi nu förändrat fliken Reservation i formulär Bana. När en bana har fler än 50 reservationer delas dessa upp på sidor (lika som Sök person) med 50 reservationer/sida
• Person: På klubbar med avgiftsmodell 3-7-4 så räknades inte priset om för eventuella framtida bokningar när aktören aktiverade en ny giltig spelavgift på en person. Detta är nu åtgärdat.
• Person: Det gick inte att radera en person som hade en spelavgift som var fakturerad med familjefakturering och där det fanns starttider kopplade till spelavgiften. Det är nu åtgärdat.
• Artikelschema: Inställningar som användaren gjort försvann vid utloggning i GIT, de finns nu kvar vid nästa inloggning.
• Företag: Byte juridisk person gick ej att genomföra. Detta är nu löst.
• Person: Det gick ej att radera en person som har en artikelbokning som är betald. Detta är nu löst.

Rapporter:

Nyhet:

ÅHR-rapporten. Förändring Fr.o.m. den här releasen kommer även personer med SGF-status = Passiv och personer som saknar giltighetsdatum tas med i rapporten GIT.Underlag för HCP-revision 2012-tillsvidare.rpx.

Åtgärdade fel:

• Rapporten GIT.Kontaktperson.Excel.rpx från distriktsnivå tog med fler klubbar/distrikt än urvalet.
Rättat så att enbart klubbar i inloggat distrikt kommer med i rapporten.
• GIT.Kapitalinsatsregister.Excel.rpx visade fel ägare på vissa kapitalinsatser
Spelrätter som hade haft tidigare ägare men nu fått ny ägare och där spelrätten även låg kvar med status Borttagen på den tidigare ägaren visades med fel ägare i rapporten.

Övrigt:

Nyheter:

• HCP. Automatiserad ÅHR-körning. Ny funktionalitet Automatiserad HCP-revision. Första januari varje år görs en körning för de klubbar som har valt att acceptera automatiserad HCP-revision. HCP-revisionen baseras på samma beräkning som görs i ÅHR-rapporten. Enbart höjningar genomförs. Eventuella sänkningar får klubben genomföra själva.
• Webbstatistik: Är omgjord så att prestandan har blivit bättre och det går fortare att få fram ett resultat.
• Åldersgrupperna är förändrade för HCP-rankingen och Klubbstatistiken på Min Golf.

GIT API version 3.1.169:

• Nyheter:

• Tidsstämpel på förändring av Medlem på licenstyp 39. Ny metod Member3.GetChangedPersons. Metoden tar ett klubb-ID och ett datum och skickar tillbaka alla personer som har ändrat för- och/eller efternamn, primär e-postadress eller fakturaadress efter inskickat datum. (För Fortnox och Boxnet).
• Startid med en bokad och betald uthyrningsartikel går nu att avboka.
• Berör metoderna SlotBooking3
ChangeSlotBooking
ChangeSlotBooking_ExternalBookingSystem
DeleteBooking
DeleteBooking_ExternalBookingSystem
RemovePlayerFromBooking
RemovePlayerFromBooking_ExternalBookingSystem

Åtgärdade fel:

• PointOfSale3.GetBookingPaymentData
När anrop görs till metoden PointOfSale3.GetBookingPaymentData får tidsspannet inte vara större än 24 timmar (av prestandaskäl). Kontrollen för detta fungerade inte utan det gick att begära större tidsspann och få svar. Detta är nu begränsat.
• Metoderna Member3.GetBookingFromTimeSpan och Member3.GetBookingFromTimeSpan_2 saknar dygnskontroll
tidsspannet får inte vara större än 24 timmar (av prestandaskäl). Kontrollen för detta fungerar nu.
• Det gick inte att boka en starttid med bokande system =Extern API-användare. Detta är nu rättat.
• SlotBooking3.SaveSlotBooking_ExternalBookingSystem När en extern API-användare skickade in en bokning via GIT API utan att skicka med vilken avgift personen skulle ha tog GIT annan persons engagemang. Detta är nu rättat.