Senast uppdaterad:

Skriv ut

Release februari 2012

Nya funktion i uppdatering av GIT februari 2012
Exakt datum för denna uppdatering meddelas senare.

Ny avgiftsmodell att lägga upp greenfee, 3-7-4

Begreppet 3-7-4 kommer från tre säsonger, sju dagar och 4 tidsperioder (morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll).
Ni kommer att kunna välja att fortsätta i den modell ni har nu eller lägga upp greenfee enligt den nya modellen.
Det kommer att finnas många fördelar med detta nya sätt att lägga upp greenfee, framförallt i överskådligheten och när ni ska felsöka. Vid en prisjustering får ni direkt veta vilka konsekvenser justeringen får för olika grupper. 
Exempelfil hittar du här »

 


Ylva Z Skännestigh
Utvecklingsansvarig för Golfens IT-system (GIT)
2012-01-16