Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nybörjare och Grönt kort

Information om hantering av nybörjare med status Nybörjare i GIT. Hantering av Nybörjare som erhåller hcp 54 och blir medlem samt Nybörjare som erhåller hcp 54 och väljer att inte bli medlem i klubben. Hantering av medlem som får 36,0. Information om hur aktören hanterar rapporter angående kategorin Nybörjare

Det finns en särskild status i GIT som kan användas när golfare påbörjat Grönt kortkurs, statusen heter Nybörjare. 

 

Ett nytt val i fältet SGF-status har införts för att kunna hantera nybörjare, som går på utbildning och som ännu inte är medlemmar i någon klubb. SGF-status = Nybörjare.
Medlemmar med denna status är EJ aktiva och räknas inte som medlemmar i SGF-statistiken, som ligger till grund för beräkning av SGF- och GIT-avgiften.

Man kan med hjälp av denna status hantera nybörjare i GIT-systemet, då de ingår i rapporter och kan faktureras.

Två nya statistikrapporter som hanterar nybörjare har tillkommit. Rapporterna ligger under rapportrubriken Statistikrapporter » Statistik övrigt ».

 • Medlemsstatus (GIT_Stat.Medlemsstatus.rpx)
 • Statistik över nybörjare (GIT_Stat.Nybörjarstatistik.rpx)  

Så här kan man hantera nybörjare:

Förberedelser

 1. Skapa en ny medlemsskapstyp t.ex. Nybörjare utbildning och välj SGF-status = Nybörjare. Läs mer på sidan Administration » Medlemskapstyp ».

Hantering

 1. Till klubben kommer en nybörjare. Personen registreras som ny person i GIT med fullständigt personnummer och adressuppgifter.
 2. Personen registreras med relation =  Medlem
 3. Medlemskapstyp ”Nybörjare utbildning”, som har SGF-status = "Nybörjare"
 4. HCP sätts till 99 av systemet
 5. HCP-kort – (inget)
 6. Klubben kan ta ut adressetiketter, rapporter samt fakturera personen.
 7. Kryssrutan Giltig t.o.m. datum kryssas i.

När personen har genomgått utbildningen och klarat teoriprov och fadderrundor erhåller personen HCP 54 (klubben gör HCP-justering på personen). Två olika fall uppstår beroende på om personen väljer att bli medlem i klubben eller inte. 

När personen erhåller hcp 54 och blir medlem

 1. Medlemskapstypen sätts till någon av klubbens ordinarie medlemskapstyper.
 2. HCP sätts till 54 genom att på fliken HCP trycka knappen Nytt och skriva in 54 i fältet Ny HCP. Personen får per automatik EGA Exakt Tävlingshandicap.
 3. HCP-kort = Grönt (för medlemmar med HCP 54)
 4. Klubben beställer medlemskort till personen, personen kan därefter logga in sig på Min Golf och Golfterminalen och bl.a. boka starttid på hemmaklubb (under förutsättning att hemmaklubbens regelverk tillåter det).
 5. Klubben kan ta ut adressetiketter, rapporter samt fakturera personen.

När personen erhåller hcp 54 och väljer att inte bli medlem i klubben

 1. HCP sätts till 54 genom att på fliken HCP trycka knappen Nytt och skriva in 54 i fältet Ny HCP. Personen får per automatik EGA Exakt Tävlingshandicap.
 2. HCP-kort = Blått (för icke medlemmar)
 3. Rutinen bör vara att klubben låter personen finnas kvar med relationen medlem på klubben tills det ansvar som klubben har för personens utbildning upphör.
  Målet är att personen skall bli medlem i klubben, men om personen helt slutar med golf,  begär klubben utträde för personen. Personen har dock kvar sitt Golf-ID med markeringen Blått HCP-kort.

OBS

Observera att personer med SGF-status = Nybörjare inte får tidningen Svensk Golf oavsett om det ser ut så i GIT eller ej. Det sorteras bort i den adressfil som skickas till tidningsdistributören.  

Den pedagogiska olägenheten

Den pedagogiska olägenheten i detta flöde är att relation sätts till Medlem trots att personen inte är medlem ännu utan bara en typ av ”prospect”.

Rapporter

Eftersom personerna har lagts in som Medlemmar ingår de i alla medlemsrapporter.

När man tar ut rapporter på sina aktiva medlemmar och inte vill ha med gruppen ”Nybörjare” som inte är medlemmar så måste du filtrera bort dessa genom att välja te.x. Filtrera, sortera och under filtrera à SGF-status, välja ”Liknar” och därefter skriver du ”Aktiv” så att du bara får med dina aktiva medlemmar.

Ett annat alternativ är att välja SGF-status markera "Skilt från" och skriva "Nybörjare" om man vill ha alla aktiva inkl passiva och hedersmedlemmar.

Man kan lista enbart nybörjare genom att välja filtrera på SGF-status = "Nybörjare", vill man lista de Nybörjare som inte klarat utbildningen kan man dessutom filtrera på HCP = 99.

Personer som har SGF-kategori Nybörjare kommer med på rapporterna. På dessa rapporter finns fältet SGF-status med i filtreringsalternativen.

 • GIT.Medlemsförteckning.rpx
 • GIT.Medlemskap.rpx
 • GIT.Medlemsmatrikel.rpx

I rapporterna med adressetiketter har fältet SGF-status lagts till, så att det går att få ut adressetiketter, på enbart Nybörjare.

Som beskrivits ovan finns det dessutom två st statistikrapporter som hanterar nybörjare, de ligger under kommandot Statistikrapporter » Statistik övrigt ».