Senast uppdaterad:

Skriv ut

Utbildningsserver

Utbildningsservern är parallell installation av GIT, med en kopia på uppgifterna i den skarpa versionen. Denna server används med fördel för utbildning.
Utbildningsservern är uppdaterad 2014-07-21.

Ändringar som är gjorda i GIT databas innan den lagts upp på utbildningsservern:

- Alla lösenord för inloggning via GIT och Min Golf är desamma som i vanliga GIT och Min Golf.

- Alla mailadresser till alla personer är ändrade till a@b.c

- Alla telefonnr. har ändrats till: +4612345678

- Alla gatuadresser ändras till xxxxx 12

- Bokningsstatistik och Tävlingshistorik finns med men ingen rensning av systemen eller nya filer kommer att  läggas upp i utbildningsservern.

- GIT-supporten har fått tillgång till alla klubbar och anläggningar

- Desto längre tiden går desto mer inaktuell blir informationen som finns på Utbildningsservern.
- Utbildningsservern uppdateras årligen i början av januari.

Det som inte finns tillgängligt i Utbildningsservern är:

- Min Golf

- Min Golf företag

- Min Golf mobil

- Det går ej att boka spelare från Danmark, Norge eller Finland med deras medlemsnummer.

Första åtgärden - VIKTIGT FÖR ALLA

- Till alla användare, GIT-administratörer m.fl. rekommenderar vi att logga in i GIT

- lägga till sin egen e-postadress, så kan man alltid beställa lösenord

- Gå in och avaktivera ev. koppling till Oscar i GIT

- Ta bort ev. kopplingar till OnTag om ni vill

 

Att logga in på utbildningsservern kommer att fungera som när ni loggar in er i GIT med skillnaden att ni måste ändra serveradress.

Efter ni startat GIT men innan ni klickar på Logga in skriver ni ordet utbildning i fältet Server i inloggningsrutan.

Ni kommer att se en tydlig text i vänstermenyn i GIT som påminner er om att ni är inne på utbildningsservern och arbetar.

När ni ska tillbaka till er vanliga GIT loggar ni ut och när ni får upp inloggningsrutan igen skriver ni GIT i fältet Server innan ni klickar på Logga in.

Sen är ni tillbaka i er vanliga GIT igen.

Låt ny personal bekanta sig med GIT eller prova nya bokningsregler, priser osv.

För att testa tävling hänvisar vi till GIT Tävling testklubb, läs mer här »

Övning ger färdighet! 

För mer information kontakta GIT-supporten

Tel: 08 622 15 70

Tänk på att

Det går automatiska mail vid bokning och tävling men p.g.a. att vi ändrat mailadresserna så att de är ogiltiga så skickas inga mail ut. Om vi nu går in och lägger till våra egna giltiga mailadresser så kommer vi, vid ex. en bokning av starttid, att få ett mail med bokningen.