Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning för klubb

I följande avsnitt finns information samlat kring webbetalning (Checkout avtalet). Beskrivning på hur en klubb ansluter sig till webbetalning samt hur ekonomiskt underlag för transaktioner tas fram. Du hittar också information vart du kan vända dig vid frågor om webbetalning.

Webbetalning för golfklubbar

Sedan 2019 finns det ett nytt webbetalningsavtal för Sveriges Golfklubbar.

Vad innefattas i webbetalningsavtalet:
Nya avtalet omfattar betalningar som genomförs via Min Golf, Min Golf Bokning (appen) och Golfterminal.
Fler betalmetoder för användaren: Kort, Swish, Faktura och Kredit.
Lägre avgifter än tidigare webbetalningsavtal. Ni som klubb betalar enbart per transaktion.

Exempel på vilka avgifter som kan betalas via webben:
Tävlingsavgifter – Låt deltagarna betala t.ex. anmälningsavgift, tävlingsgreenfee i samband med anmälan.
Årsavgifter – Lägg upp så att medlemmar får möjligheten att betala sina årsavgifter t.ex. medlems–, skåp- och spelavgift direkt via Min Golf.
Greenfee - Spelarna kan betala greenfee-avgift via Min Golf, Min Golf Bokning alternativt Golfterminal.

För att ansluta sig till webbetalningsavtalet Visa

Skicka in ett ärende till GIT-Supporten, ange vilken klubb ni representerar och att ni vill ansluta er till webbetalningsavtalet.

Skicka in följande uppgifter så hjälper GIT-supporten er vidare.
• Organisationsnummer (om möjligt)
• Klubbnummer (hittas i GIT via Organisationsenhet - Egen OE - Klubb)
• Namn på firmatecknare
• E-postadress till firmatecknare
Efter att uppgifterna är inskickade till GIT-Supporten, kommer Swedbank få informationen och skicka ut ett digitalt formulär till firmatecknaren, som signeras med hjälp av Bank-ID.

Därefter är det en handläggningstid på Swedbank på cirka tre veckor. De som sker under tiden är att Payex bl.a. skapar konto för klubben i Payex Backofficesystem, Payex skickar ut inloggningsuppgifter till klubben. När banken är klar från sitt håll, meddelas GIT-Supporten, som i sin tur aktiverar klubbens webbetalning i GIT och därefter meddelas klubben att allt är klart.

Under tiden ni på klubben väntar på Avtalet skall aktiveras, kan ni förbereda inför webbetalningen i GIT och i GIT Tävling.

Förbereda och hantera avgifter i GIT
Gå igenom era befintliga greenfee-artiklar i GIT, så att dessa är rätt uppsatta med exempelvis greenfeepriser för eventuella GF-samarbeten, skillnad mellan vardag och helg. Om de är årsavgifter som skall läggas upp för webbetalning kan du titta på följande två instruktionsfilmen för mer info.

Hur golfklubben lägger upp årsavgifter och gör dessa tillgängliga via Min Golf

Hur medlem betalar årsavgifter via Min Golf 

Förbereda och hantera avgifter i GIT Tävling
I GIT Tävling skapas grundavgiftsmallar för tävlingsgreenfee och anmälningsavgift (kanske olika avgifter för helgtävlingar och vardagstävlingar). Genom att skapa grundavgifter, kan avgifterna återanvändas på flera tävlingar. Genom att skapa grundavgifter lägg du upp regelverk för vem t.ex. som skall betala tävlingsgreenfee.

Klicka här för att läsa mer om Grundavgifter i GIT Tävling.
Klicka här för att läsa mer om hur avgifter kopplas till enskild tävling samt aktivera webbetalning på enskild tävling. Infon finns via fliken Tävlingsinställningar - Anmälan.

OBS! När webbetalningen är aktiverad behöver man i GIT Tävling aktivera webbetalning för varje enskild tävling, om det ska vara möjligt eller inte, samt om webbetalningen i förväg ska vara frivillig för deltagaren, eller obligatorisk.

Webbetalningen aktiverad & info om ekonomiskt underlag Visa

När webbetalningen blivit aktiverat och klubben börjar få in betalningar. Får ni också ekonomiskt underlag skickat till er från Payex samt finns rapporter tillgängliga i GIT och i GIT Tävling. I Payex Backoffice hittas samtliga transaktioner och här kan du genomföra återbetalningar.

Ekonomiskt underlag som Payex skickar ut samt utbetalning
Tre rapporter skickas ut dagligen om de finns genomförda transaktioner, rapporterna skickas ut med två dagars fördröjning. T.ex. måndagens betalningar kommer med i rapporterna som skickas ut på onsdagen.

Balance report
Visar sammanställning över totala beloppet som inkommit under period samt fördelning per betalmetod (t.ex. Kort, Swish)
Avgift för webbetalning som Payex tar ut per transaktion, summeras under Fee.

Transaction report (skickas i Excel- och i xml-format)
Visar samtliga transaktioner som är genomförda under en viss dag. För att få detaljerad info för en viss transaktion (t.ex. vilken avgift som transaktion avser), krävs att du kollar i underlaget som hittas i GIT alternativt i GIT Tävling. För att hitta en spårbarhet mellan de olika underlagen, så använder du dej av Order ID som visas i Transaction report, numret kan sedan sökas upp i transaktionsrapporterna i GIT (kolumn: Referens Nr.), GIT Tävling (kolumn Transaktions-ID) samt i Payment Search i Payex backoffice.

Utbetalning till klubben sker också med två dagars fördröjning efter att transaktion är genomförd.
De är samma intervall för rapporterna för samtliga klubbar. Under vintern 19-20, ändrades intervallet från att rapporter samt utbetalning skedde en gång i veckan till att detta skulle ske dagligen. Ändring gjordes efter önskemål från klubbar.
Viktigt att veta är att Order ID, kan sökas upp i transaktionsrapporterna i GIT / GIT Tävling (anges som referensnr) samt i Payment Search i Payex backoffice.

Ekonomiskt underlag i GIT och i GIT Tävling
För att få en detaljer info om samtliga transaktioner, behöver transaktionsrapporter hämtas från GIT samt GIT Tävling vilket beror på vilka avgifter som transaktionerna avser.
Avgifter som hittas transaktionsrapporten i GIT Tävling är anmälningsavgift, tävlingsgreenfee samt fråga som kan ställas till deltagarna i en specifik tävling.
Övriga avgifter t.ex. greenfee eller avgift för golfbil i samband med sällskapsspel alternativt betalning av årsavgifter hamnar i transaktionsrapporten i GIT.

Transaktionsrapport i GIT
Rapporten hittas via Rapporter-Organisationsenhet-Organsationsenhetsrapporter-Transaktionslista
Rapporten finns både i RPX- samt Excel-format.
Välj under vilken period som ni vill hämta transaktioner ifrån. Välj sedan vilken Betalkanal ni önska se transaktioner för t.ex. Min Golf, Min Golf Bokningsapp (i nuläget behöver man välja en betalkanal i taget).
Genom att välja rapporten i Excelformat, hittas längst ner i rapporten en summering per artikel samt en totalsummering. Vilket kan underlätta arbetet med bokföringen.

Läs mer om transaktionsrapporten i GIT på följande sida: https://help.golf.se/rapporter/organisationsenhet/organisationsenhetsrapporter/

Transaktionsrapport i GIT Tävling
Rapporten hittas via Tävling-Rapporter-Webbetalningar
För att ta fram rapporten får du välja att hämta samtliga transaktioner under en viss period, därefter hittas detaljerad info kring varje transaktion. Ett tips är att filtrera Excelfilen så att du kan söka på separat tävlingar, avgifter, eller datum osv.

Läs mer om transaktionsrapporten i GIT Tävling på följande sida:
https://help.golf.se/git-tavling/svar-pa-vanliga-fragor/uppfoljning-av-webbetalning-git-tavling/

Support för Webbetalning Visa

Frågor angående webbetalning t.ex. Rapporterna i GIT eller i GIT Tävling, enskilda transaktioner, kontakta GIT-Supporten.
Telefon: 08-622 15 70
Telefontider: Vardagar 09.00-11.30
Registrera supportärende: https://help.golf.se/links/anmal-ditt-supportarende/

Frågor angående Rapporterna från Payex alternativt Backoffice för Payex, hänvisas till Swedbank Pay:
Telefon: 08-411 10 80
Telefontider: Vardagar: 8-20 & Helg: 9-19
Mail: kundsupport@swedbankpay.se

Info och villkor för betalsätten Faktura och Kredit. Klicka på länkarna för att läsa mer.
Faktura: https://www.swedbankpay.se/villkor/faktura
Kredit:https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit