Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning för klubb

Här hittar du information om webbetalningsavtalet (Swedbank Pay/Payex) som blev tillgängligt under 2019 för Sveriges golfklubbar att teckna.
Informationen är indelad i följande avsnitt:
• Avtalets innehåll och möjligheter
• Att ansluta klubben till webbetalningsavtalet
• Förbereda och hantera avgifter i GIT och GIT Tävling
• Ekonomiska rapporter för transaktioner samt utbetalning/återbetalning
• Support för webbetalning

Avtalets innehåll och möjligheter Visa

Avtalet omfattar betalningar som genomförs via:
Min Golf
Min Golf Bokning (appen)
Golfterminal

Ni som klubb betalar enbart per transaktion, transaktionskostnaden i nya webbetalningsavtalet är lägre än i tidigare avtal.

Fler betalmetoder för användaren: Kort, Swish, Faktura och Kredit.

Exempel på avgifter som användaren kan betala via webben:

Tävlingsavgifter – Deltagarna kan betala exempelvis anmälningsavgift och tävlingsgreenfee i samband med anmälan.

Årsavgifter – I GIT kan klubben lägga upp så att medlemmar kan betala årsavgifter, som medlems–, skåp- och spelavgifter direkt via Min Golf.

Greenfee - Kan betalas både via Min Golf, Min Golf Bokning och Golfterminal.

Att ansluta klubben till webbetalningsavtalet Visa

Skicka in ett ärende till GIT-Supporten och ange följande:

• Att klubben vill ansluta sig till webbetalningsavtalet
• Golfklubbens namn
• Golfklubbens organisationsnummer (om möjligt)
• Klubbnummer (hittas i GIT via Organisationsenhet – Egen OE – Klubb)
• Namn på firmatecknare
• E-postadress till firmatecknare

GIT-Supporten skickar informationen vidare till Swedbank, som mailar ett digitalt formulär till firmatecknaren. Firmatecknaren signerar formuläret med sitt Bank-ID.

Därefter har Swedbank en handläggningstid på cirka tre veckor. Under tiden skapar Payex bland annat ett konto för klubben i Payex Backoffice och skickar ut inloggningsuppgifter till klubben. När banken är klar, meddelas GIT-Supporten, som aktiverar klubbens webbetalning i GIT och därefter meddelar klubben att allt är klart.

Förbereda och hantera avgifter i GIT och GIT Tävling Visa

Detta gör ni under tiden ni väntar på att avtalet ska aktiveras.

GIT
Gå igenom befintliga greenfee-artiklar i GIT. Kontrollera att dessa är rätt uppsatta med olika greenfeeavgifter exempelvis för eventuella GF-samarbeten eller mellan vardag och helg.

Om de är årsavgifter som skall läggas upp för webbetalning kan du titta på följande två instruktionsfilmen för mer info.

Hur golfklubben lägger upp årsavgifter och gör dessa tillgängliga via Min Golf

Hur medlem betalar årsavgifter via Min Golf 

GIT Tävling
Här skapas grundavgiftsmallar för tävlingsgreenfee och anmälningsavgift (ni har kanske olika avgifter för helg- och vardagstävlingar). Genom att skapa grundavgiftsmallar lägger ni upp regelverk för vem som exempelvis ska betala tävlingsgreenfee. Dessa mallar kan återanvändas på flera tävlingar.

OBS! När webbetalning är aktiverad behöver man i GIT Tävling aktivera webbetalning för varje enskild tävling, om det ska vara möjligt eller inte, samt om webbetalningen i förväg ska vara frivillig för deltagaren, eller obligatorisk.

Klicka här för att läsa mer om Grundavgifter i GIT Tävling.
Klicka här för att läsa mer om hur avgifter kopplas till enskild tävling samt aktivera webbetalning på enskild tävling. Infon finns via fliken Tävlingsinställningar - Anmälan.

Ekonomiska rapporter för transaktioner samt utbetalning/återbetalning Visa

När webbetalningen blivit aktiverat och klubben börjar få in betalningar skickar Payex tre ekonomiska rapporter dagligen till er om det finns genomförda transaktioner. Rapporterna skickas ut med två dagars fördröjning, alltså kommer måndagens betalningar i onsdagsrapporterna.

Balance report
En sammanställning över totala beloppet som inkommit under perioden samt fördelning per betalmetod (ex. Kort, Swish).

Visar även avgiften som Payex tar ut per transaktion, summeras under Fee.

Transaction report (skickas ut i två varianter; Excel- och xml-format)
Visar samtliga transaktioner genomförda under en viss dag.

För att få en mer detaljerad info om samtliga transaktioner (ex. vilken avgift som transaktionen avser), behöver transaktionsrapporter hämtas från GIT eller GIT Tävling, beroende på vilka transaktioner som avses.

Viktigt att veta är att Order Id i Transaction report kan sökas upp i Payment Search i Payex Backoffice, där du hittar klubbens samtliga transaktioner, samt i transaktionsrapporterna i GIT/GIT Tävling (Order Id anges där som referensnr).

Transaktionsrapport i GIT
Här hamnar avgifter som exempelvis greenfee, avgift för golfbil i samband med sällskapsspel samt betalning av årsavgifter.

Rapporten hittas via Rapporter-Organisationsenhet-Organsationsenhetsrapporter-Transaktionslista

Rapporten finns både i RPX- samt Excel-format. Väljer ni rapporten i Excelformat ser ni längst ner i filen en summering per artikel samt en totalsummering, vilket kan underlätta arbetet med bokföringen.

Välj från vilken period ni vill hämta transaktionerna. Välj sedan vilken betalkanal ni önska se transaktioner för, ex. Min Golf, Min Golf Bokningsapp (i nuläget behöver man välja en betalkanal i taget).

Läs mer om transaktionsrapporten i GIT på följande sida: https://help.golf.se/rapporter/organisationsenhet/organisationsenhetsrapporter/

Transaktionsrapport i GIT Tävling
Här hamnar avgifter som exempelvis anmälningsavgift, tävlingsgreenfee samt avgift från funktionen ”Fråga”.

Rapporten hittas via Tävling-Rapporter-Webbetalningar

För att ta fram rapporten får du välja att hämta samtliga transaktioner under en viss period, därefter hittas detaljerad info kring varje transaktion. Ett tips är att filtrera Excelfilen så att du kan söka på separat tävlingar, avgifter, eller datum osv.

Läs mer om transaktionsrapporten i GIT Tävling på följande sida:
https://help.golf.se/git-tavling/svar-pa-vanliga-fragor/uppfoljning-av-webbetalning-git-tavling/

Utbetalningar
Utbetalning till klubben sker dagligen, med två dagars fördröjning efter att transaktion är genomförd.

Det är samma intervall för rapporterna för samtliga klubbar. Under vintern 2019/20 ändrades intervallet från veckovis till dagligen efter önskemål från klubbar.

Återbetalning
Återbetalningar genomför ni i Payex Backoffice.

Support för Webbetalning Visa

Frågor om webbetalning gällande rapporterna i GIT, GIT Tävling eller enskilda transaktioner:

Klubb-supporten
Kontakta genom att registrera ett supportärende: https://help.golf.se/links/anmal-ditt-supportarende/

Frågor om rapporterna från Payex och Payex Backoffice:
Swedbank Pay
Telefon: 08-411 10 80
Telefontider: Vardagar kl. 8-17
Mail: kundsupport@swedbankpay.se

För mer information och villkor om betalsätten Faktura och Kredit, klicka här:
Faktura: https://www.swedbankpay.se/villkor/faktura
Kredit:https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit