Aktuellt bokningsläge i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Denna statistik över bokningar visas direkt på skärmen i diagramform. Beläggning och antal bokningar kan visas för 1 eller 2 veckor. Man kan också jämföra bokningar mellan olika veckor även för tidigare år.

Meny

Klicka på menyvalet Externa tjänster i vänsterkanten på bilden, och klicka sedan valet Bokningsstatistik, eller gå in direkt på hemsidan för bokningsstatistiken http://statistik.golf.se
Denna bokningsstatistik, som visas som en webbsida, är tillgänglig både för GIT-administratörer och för personer som inte har GIT installerad.Målet med denna bokningsstatistik är
  •  Att skapa verktyg för golfklubbens ledning (klubbchef/VD) att på ett lättöverskådligt sätt få en tydlig överblick över historiska, nuvarande och framtida bokningsläge med jämförelsevärden från motsvarande period tidigare år.

    Rapporten ska gå att ta ut när aktören vill.
  • Att skapa verktyg för andra aktörer på klubben som restaurang och banpersonal att få fram fakta om framtida bokningsläge, för att underlätta för deras planering.
  •  Att skapa verktyg för receptionen att på ett visuellt sätt visa framtida beläggning.
 

Eftersom denna funktion är tillgänglig även utanför GIT-klienten måste man logga in sig med sitt Golf-ID och lösenord även om man går via GIT-klienten.

För att personer utan GIT skall kunna se bokningsdiagrammen t.ex. greenkeeper eller restauratör, måste GIT-administratören skapa ett GIT-konto och tilldela behörighet att läsa statistikrapporter.

När man har loggat in väljer man klubb (om man har behörighet till flera klubbar) och vilken bana man vill se, samt startvecka och årtal och klickar knappen Visa. Beläggningen visas som en total för alla banor om man inte valt en separat bana.

På webbsidan som öppnas finns det två flikar med bokningsstatistik Beläggning respektive Antal.

Beläggningstiderna indelas i 6 kategorier, Gäster, Medlemmar, Oidentifierade, Startförbud tävling, Startförbud övrigt och obokade tider. Föregående vecka och framåt är en ögonblicks bild av nuläget. Tidigare data hämtas från statistikdatabasen.

Man väljer att visa 1 eller 2 veckors beläggning. Tiderna fördelas mellan gäster och medlemmar.

 

I antalsstatistiken kan man välja att jämföra beläggningen mellan två olika veckor, för samma eller olika årtal.

Man kan också välja att visa beläggningen fördelat på morgon, förmiddag, eftermiddag  och kväll. Klickar man på en stapel så visas aktuellt antal som en tooltip.

I detta exempel på Antal bokningar jämförs bokningar för vecka 25 för år 2012 resp 2011. De bokade tiderna fördelas på medlemmar och gäster för de två veckor som jämförs.

Användning i mobiltelefon eller läsplatta

Denna webbrapport kan visas även på smartphones och läsplattor. Skriv bara in adressen http://statistik.golf.se i webbläsaren, så visas samma inloggningsruta som ovan med Golf-ID och lösenord.

På Ipad och Iphone måste en inställning göras för webbläsaren Safari. 

Välj kommando Inställningar » Safari » Acceptera cookies och välj sedan Från besökta eller Alltid.