Generera en rapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man genererar en rapport för utskrift eller export genom att klicka aktuellt rapportnamn i menyn.

Meny

  1. Välj menyn Rapporter.
  2. Välj någon av rapporttyperna Personrapporter , Tävling, Organisationsenhet, Statistikrapporter, Företag eller Anpassade rapporter.

Rapporterna är organiserade i sex huvudgrupper enligt bilden.

Fyra av huvudgrupperna är i sin tur indelade i ett antal undergrupper för att det skall bli lättare att hitta bland alla rapporter.

Egna rapporter lagras alltid under menyvalet Anpassade.

När man väljer en rapportmeny så visas ett antal rapporter i en ny dialogruta. När man markerar en rapport visas en kort beskrivning i nederkanten på dialogrutan.
Markera aktuell rapport och klicka på knappen Generera rapport. 

De etiketter som heter något med ”etikettskrivare” skall endast användas av de klubbar som har etikettskrivare med löpande bana. Etiketterna kan säkert användas för andra skrivare med banor men kan då behöva justeras, vilket görs genom kopiering av etikett som är mest lik och därefter görs de justeringar som behövs.

För att skriva ut en rapport markerar men rapporten i dialogrutan och trycker knappen Generera rapport.
Man får då ett förutbestämt urval och sorteringsordning, vill man ändra dessa klickar man knappen Filtrera, sortera...
Läs mer under rubriken Filtrera » Sortera »