Lagring av rapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapportmallarna (rpx-filer), som används för att skapa rapporter, lagras lokalt på varje dator som GIT installeras på.

 

GIT:s rapportmallar lagras långt ner i mapp-strukturen på varje dator som kör GIT.

Anpassade rapporter väljer man själv i vilken mapp de skall lagras. Man gör den inställningen under Rapporter » Inställningar ». Om man gör en anpassad rapport måste man själv kopiera in den på de datorer som skall kunna köra rapporten.

OBS

Man måste göra inställningen på varje dator som kör GIT.

De anpassade rapporterna ändras aldrig vid en ny release av GIT, utan ligger kvar helt oförändrade.
Man måste även tänka på att ta backup på de anpassade rapporterna eftersom de bara finns på den lokala datorn.

Ibland kan det vara praktiskt att kunna använda sig av anpassade rapporter som är gemensamma för alla datorer på en organisationsenhet. För att göra det så krävs att rapportverktyget får tillgång till den plats där de anpassade rapporterna ligger.

Det finns en inställningsmöjlighet för anpassade rapporter i menyn under Rapporter » Inställningar.
Den dialogruta som öppnas vid detta val ser ut enligt:

 

Man kan välja en lokal mapp på resp dator eller en gemensam mapp på en server. Kontakta den IT-ansvarige på klubben om du vill lagra anpassade rapporter på en server.

Beskrivningstext på anpassade rapporter

Man kan med lite trixande skapa en beskrivningstext på egenanpassade rapporter. Denna beskrivningstext syns i nederkanten på dialogrutan med rapporterna när man markerar en rapport.
Läs mer på sidan Rapporter » Redigera en befintlig rapport » Beskrivningstext ».

Säkerhetskopiering av rapporter

De rapporter som klubben själv skapar kommer inte automatiskt att säkerhetskopieras varför man bör skapa en rutin för detta.
De rapporter som finns med i installationspaketet kan alltid återskapas genom en ominstallation. De rapporter som klubben skapat själv (och som ligger i mappen för anpassade rapporter) är inte skyddade på samma sätt.

Tänk på att

Sökvägen till anpassade rapporter måste anges på varje dator som kör GIT.

Ta manuell backup på de anpassade rapporterna.

Skapar man en anpassad rapport på en dator måste man själv kopiera den till övriga datorer som skall kunna köra rapporten.

Om man har gjort en beskrivning på en rapport, kommer denna att försvinna om man redigerar och sparar rapporten på nytt i Active Reports.