Rapportnyheter 2010

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya och ändrade rapporter i releaser under 2010.

Totalt 11 nya rapporter har tillkommit och ytterligare ett antal har uppdaterats.

 • 3 nya organisationsenhetsrapporter
  - GIT.Reservationsregler.Excel.rpx (mer info nedan)
  - GIT.Avgiftsregler.Excel.rpx (mer info nedan)
  - GIT.Kapitalinsatsregister.Excel.rpx
 • 8 nya personrapporter
  - GIT.Export_till_IdrottOnline.Excel.rpx (mer info nedan)
  - GIT.Adressettiketter.Kapitalinsats.rpx
  - GIT.Tom.Anmälningslista_med_Golf-ID.rpx
  - GIT.Hemmaklubb.Excel.rpx
  - GIT.Kapitalinsatser.Excel.rpx
  - GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.Excel.rpx
  - GIT.Registerkontroll.Excel.rpx
  - GIT.Tidningsrapport.Excel.rpx

Vi har gjort två helt nya rapporter som hjälpmedel när man ska granska vad som är upplagt och som kan användas vid felsökning och planering, samt en ny rapport för export av medlemmar till RF:s system Idrott Online. 

Kontroll av Reservationsregler

Rapport för att ge en översiktsbild av vilka aktiva reservationsregler som finns på en bana. Urval görs per bana och reservationsreglerna visas i prioriteringsordning (överst i listan visas prio 1 osv.).

Rapporten heter - GIT.Reservationsregler.Excel.rpx och ligger under organisationsehetsrapporter.
Excelanpassad rapport med rubrikrader.

Innehåll:
Rapportdatum, bannamn, Reservationsregelns namn, bokningsfönster (Dag. fr.o.m., tid, Dag. t.o.m., tid), urval (typ av urval, Ålderskategori, Medlemskapstyp, Klubbgrupp och Kön), startdatum, slutdatum, frekvens, inträffar (må, ti, on, to, fr, lö, sö), daglig frekvens (fr.o.m., t.o.m.), inträffar (var xx:e starttid), beskrivning.

 

Kontroll av Avgiftsregler

Rapport för att ge en översiktsbild av vilka aktiva och giltiga avgiftsregler som finns på en aktiv avgift. Urval görs på artikel och rapporten går att ta ut för avgifter och uthyrningsartiklar.

Rapporten heter - GIT.Avgiftsregler.Excel.rpx och ligger under organisationsehetsrapporter.
Excelanpassad rapport med rubrikrader.

Innehåll:
Rapportdatum, avgiftsnamn, grundavgift, banor (om avgiften har Spelrättighet), vilka Bokande system avgiften är giltig för (gäller endast greenfee och förbokningsavgift), giltighetstid, namn, urval, ålderskategori, medlemskapstyp, klubbgrupp, ny avgift, period (startdatum och slutdatum),frekvens, inträffar (må, ti, on, to, fr, lö, sö), daglig frekvens (fr.o.m, t.o.m), beskrivning.