Rapportnyheter 2012

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya och ändrade rapporter i releaser under 2012.

Enligt de nya HCP-reglerna så ska ÅHR-rapporten innehålla annan information än motsvarande rapport vi haft tidigare år i GIT. Vi kommer dock att behålla den gamla rapporten i GIT tills vidare vi har bara döpt om den.
Rapporterna hittar ni i GIT, under Rapporter, Personrapporter och de heter GIT.Underlag för HCP-revision 2008-2011.rpx. respektive GIT.Underlag för HCP-revision 2012-2015.rpx.

Ett flertal rapporter kompletteras med uppgiften om HCP-status EGA Exakt Handicap resp EGA Exakt Tävlingshandicap.

Några nya rapporter har lagts till 2012. Medlemsstatistik, tävlingsprogram och anmälningslistor med info för Handigolf. Andra rapporter har rättats och några har kompletteras med t.ex. e-postadress.

Nya Statistikrapporter

  • GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar Excel.rpx
  • GIT_Stat.Fördelning per Medlemskap eller Kö Excel historik.rpx
  • Statistikrapport över medlemmars bokningar i 3 varianter för Excel.
    Rapporter » Statistikrapporter »Statistik tidbokning.

Tävlingsrapporter

  • GIT.Tävlingsprogram_Excel.rpx
  • GIT.Anmälningslista_Handigolf_Singel.rpx
  • GIT.Anmälningslista_Handigolf_singel_Excel.rpx