Rapportnyheter 2013

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya och ändrade rapporter i releaser under 2013.

Rapportnyheter i vinterversionen 2013

Ny rapport för företag. GIT.Tidbokning_Företag_Sammanställning.Excel.rpx.
Ny rapport i GIT som tar ut alla bokningar gjorda av företag eller där spelavgift utökad är nyttjad. Urval görs på år och bana.

2 nya rapporter i Tävling. Rondresultat_Singel_Med_Hålscorer.Excel.rpx och Rondresultat_Partävling_Med_Hålscorer.Excel.rpx
Två nya rapporter (en för singel- och en för partävlingar) som tar ut resultatlista hål för hål för en tävling.

Rapporten Medlemmars spel kompletterad med två nya flikar.
Två nya flikar tillagda i rapporten Medlemmars spel. Flik 5 är en kopia av flik 3 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år. Flik 6 är en kopia av flik 4 men visar antalet ronder ackumulerat för innevarande år per person.

ÅHR-rapporten för årlig handicapjustering har ändrats.
Om spelare har lägre HCP vid årets slut än årets början ska ingen höjning genomföras.
Nytt är att ingen höjning föreslås för en person som har lägre HCP vid årets slut än vid årets början även om personen inte har presterat tillräckligt bra resultat enligt beräkningsmetoden. Kolumnrubriker har förtydligats.

Ny grön logga med nya GIT-loggan på alla rapporter som inte är tänkta att exporteras till Excel.

Aktuellt bokningsläge i GIT

En helt ny typ av rapport har tillkommit, som visar bokningsstatistik i diagramform direkt på en egen hemsida.

Rapporten kan visas utan att man behöver har GIT installerad, man skriver bara in sökvägen till statistiksidan i webbläsaren och loggar in med Golf-ID och lösenord.

Läs mer på sidan Rapporter » Aktuellt bokningsläge i GIT ».

Rapport Spelarhistorik

Ny rapport som ger regelkommittéer ett verktyg för att se en spelares alla tävlingsresultat oavsett om det är en par-tävling, singel-tävling eller scramble-tävling. Tävlingsresultaten ska visas i kombination med spelarens HCP historik.

Rapporten visar en spelares HCP-historik samt tävlingsresultat för valt år. Alla rader i HCP-historiken visas. Tävlingsresultat för alla singeltävlingar, partävlingar och scrambletävlingar visas.

Tävlingsresultat i seriespel/lagtävlingar visas ej.

Välj kommando Rapporter » Personrapporter » GIT.spelarhistorik.Excel.rpx ». En dialogruta visas där man anger årtal och Golf-ID. Spelarhistoriken kan endast skrivas ut för medlemmar i klubben. 

Innehåll:

Rapportdatum, avser år, spelarens namn, spelarens Golf-ID, datum, typ av ändring, gammalt HCP, nytt HCP, poäng, 9-hålsrond, CBA, Buffertzon, markör/ändrat av, notering, tävlingsnamn, klubb, bana, spelform, klasstyp, resultat, Golf-ID medspelare.

Kommentar till kolumnen resultat

  • Det resultat som visas är resultatet som visas på tävlingens nettoprislista.
  • Om tävlingen har flera ronder med en och samma spelform visas totalresultatet.
  • Om en tävling har flera ronder med blandade spelformer (t.ex. Foursome, Fyrboll och Greensome) visas resultat per rond.

    - en rond per rad och spelform. 

Rapporten är anpassad för export till Excel.

 

OBS

När administratör tar ut rapporten på en spelare med EGA Exakt HCP och spelaren har deltagit i en tävling där endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap är med på resultatlistan, så visas den tävlingen inte på spelarens Spelarhistorik.Det är endast tävlingar där spelaren finns med i resultatberäkningen som finns med på spelarens Spelarhistorik