Rapportnyheter 2014

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vi har genomfört en omfattande genomgång av flera rapporter och justerat dessa. Det är också en del i vårt arbete att förbättra svarstider när klubben tar ut en rapport med ”mycket” innehåll.
Samtidigt har vi gjort en del justeringar och rättat några mindre fel som vi haft i de rapport som justerats.

Nytillkomna rapporter vårversionen 2014

GIT-9808 - Betala avgifter på Min Golf. Transaktionslista. Behövs bättre bokföringsunderlag.
Ny rapport där summering per artikel görs. Rapporten är Excel-anpassad.

GIT-9849 – Rapporter: Rapport för att ta ut uppgifter på anmälda personer i webbpanelen.
Ny rapport för att ta ut uppgifter om personer som är anmälda till webbpanelen.

 

Mer detaljer om ändringarna kan du läsa på leveransrapporten GIT 8.1.89.0 »